DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Zoologija i ekologija životinja. Kralješnjaci


Cantos F. J., Gömez MonzanequeA.: Informacija
o kampanji prstenovanja ptica u Španjolskoj.
Godina 1997.


S E C E M U (Španjolsko društvo za zaštitu i proučavanje
šišmiša): Informacija o kampanji prstenovanja
šišmiša u Španjolskoj. Godina 1997.


Cantos F. J.: Geografski uzorci kretanja malih transsaharskih
ptica pjevica preko Iberijskog poluotoka.


Bravo F., Peri s S. J.: Lovački planovi: njihovo značenje
u demografskoj procjeni kamenjarke (Alec
tor is ruf a).


Zoologija i ekologija životinja. Beskralješnjaci


Garcia-Barros J., Munguira M.L., Viejo J. L.:
Odnos između zaštićenih prostora i raznovrsnosti
faune leptira (Lepidoptera: Papilionidea i
Hesperoidea).


Ros-Farre P., Pujade Vi 11 ar J.: Proučavanje zajednica
cinipida, šiškarica i stanarica, pomoću
lovke Malaise u Santa Coloma, Andora.


Gömez deAizpürua C: Polycrisia moneta (Fabricius,
1787), Lep. Noctuidae, nametnik na biljci
Aconitum napellus L. u Španjolskoj.


Velasco J. L., Garcia-Aviles J.: Rotifera u Regionalnom
parku gornjeg porječja rijeke Manzanares.
Madrid: abundacija i distribucija.


1. Mikloš
ŠUMARSKA KNJIGA NA TRŽIŠTU?


Ratna je 1943. godina i predbožićno vrijeme došašća.
Učenik 8. razreda gimnazije prolazio je tadašnjim
Kazališnim trgom ili današnjim trgom Maršala Tita. Na
broju 8 nalazila se knjižara i papirnica A. Čelapa (današnja
Mladost). U izlogu knjižare ugledao je knjigu:
Prof. dr. Nenadića , Uređivanje šuma. Ušao je u knjižaru
te kupio ovu knjigu za 250 kuna. I u tim teškim ratnim
vremenima rijetka šumarska knjiga mogla se naći
na tržištu.


Nakon Drugog svjetskog rata u radu Šumarskog
društva 1946. godine (plan rada za 1946. i 1947. godinu)
između 10 točaka, bilo je planirano izdavanje Šumarskog
priručnika, Lugarskog priručnika, Šumarskog
kalendara i si. Zbog manjka stručne literature Institut za
šumarska istraživanja izdao je Šumarski priručnik u
dva dijela na 1582 strane. Priručnik je brzo rasprodan i
nije došlo do drugog izdanja. Izdaje se i Mali šumarski
priručnik u dvije knjižice kao i druge brošure i knjige.
Nije nam namjera nabrajati sve stoje izdano, ali ćemo
još spomenuti: Kauder s "Šumarska bibliografija". U
dvije knjige obuhvaćeno je razdoblje od 1846. do 1946.
i 1946 do 1955. godine.


Nas ponajprije zanima šumarska knjiga na tržištu i
eventualno pogled u budućnost. U to doba bile su rijetke
knjige iz područja šumarstva na tržištu. Tako su se
na primjer Vajda, "Zaštita šuma" ili Vidaković,
"Dendrologija četinjača" mogle naći u knjižarama. Vrijedi
spomenuti dvije knjižare: Znanstvena knjižara
Akademije znanosti i umjetnosti i Mladost Ilica 30. U
tim knjižarama mogle su se naći i druge šumarske knji


ge i iz drugih područja bivše države. Izdavači su dosta
rijetko nudili svoja izdanja, a još manje slali ponude na
adrese stručnjaka. Izuzeci su vlastita izdanja, kao spomenuta
dendrologija.


Godinama pratimo stručni časopis iz jednog drugog
područja, a koji izdaje i stručnu literaturu odličnim načinom
i odličnom reklamom. Tu je odmah i dopisnica
za narudžbe, pa se ne treba bojati kako će vam javiti da
je knjiga prodana. Istina je da ta stručna literatura
pokriva veliko govorno područje, pa i cijelu Europu.


Za nas je bilo veliko iznenađenje kada je u tadašnje
Šumsko Gospodarstvo Zagreb došao akviziter iz Karlovca,
koji je raspolagao velikim brojem stručne šumarske
literature iz cijele države. To su bile knjige za koje
nismo nikada prije čuli ili vidjeli da postoje.


Zadržimo se na sadašnjosti:
Prilikom proslave 150. godišnjice Hrvatskog Šumarskog
Društva 1996. godine izdane su sljedeće knjige:


I. 1. Unapređenje proizvodnje biomase šumskih
ekosustava, knjiga 1
Izdavači: Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
i Šumarski Institut Jastrebarsko.
2. Zaštita šuma i pridobivanje drva, knjiga 2
Izdavači: isti (kao 1)
3. Uporaba drva
Izdavač: Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
4. Radovi, Volumen 31, broj 1 -2
Nizinske šume Pokupskog bazena


ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Izdavač: Šumarski Institut Jastrebarsko


5. Bibliografija 1986-1995.
Izdavač: Šumarski Institut Jasrebarsko
U prve tri knjige nalaze se referati Znanstveno-stručnog
savjetovanja, koje je održano 10. i 11. listopada
1996. na Šumarskom fakultetu, vezano uz spomenutu
obljetnicu, kao i 120. godišnjicu izlaženja Šumarskog
lista.


U prošlosti sudionici savjetovanja dobivali su šapirografirane
materijale. U budućnosti, sudionike očekuju
disketa ili C-ROM, pa bi teške knjige od nekoliko kilograma
mogle biti zaboravljene. Danas na primjer,
CD-ROM zamjenjuje skupa enciklopedijska izdanja.


II. Drugu skupinu sačinjavaju ove knjige:
1.
Hrvatsko šumarsko Društvo, 1846 - 1996.
Izdavač: Hrvatsko Šumarsko Društvo
2.
Hrast lužnjak u Hrvatskoj
Izdavač: Hrvatska Akademija znanosti i umjetnosti
Centar za znanstveni rad Vinkovci "Hrvatske
šume", Javno poduzeće za gospodarenje šumama.
3.
Slavonski Hrastici
Izdavač: "Hrvatske šume" Javno poduzeće za
gospodarenje šumama.
Ova skupina knjiga vezana je i na vrijedna grafička
izdanja. Prva knjiga "Hrvatsko šumarsko društvo 1846


- 1996", na raspolaganju je članovima društva po pristupačnoj
cijeni. Ostalim knjigama u ovoj skupini "Hrvatske
šume" raspolažu za svoje potrebe, ali nismo ih
našli na tržištu knjiga. "Slavonski Hrastici" mogli bi se
naći u školskim bibliotekama na cijelom području države,
kao i kod nastavnika biologije i drugih. "Hrast
lužnjak" i "Slavonski hrastici", knjige su koje su zaslužile
svoje mjesto i na frankfurtskom sajmu knjiga.
Također "Slavonski hrastici" mogu poslužiti u svrhu
šumarske propagande.
Način prodaje šumarske stručne knjige.
Cesto smo nazočni predstavljanju novih knjiga, ali
iza toga ne možemo saznati na koji način bi se do iste
došlo.
Sadašnji izdavači stručne šumarske knjige obično


nisu registrirani za tu djelatnost, ali zato postoji mogućnost
da se to prepusti organizacijama koje se time bave.
Ne bismo se ovdje zadržavali na aktualnim novinskim
izvješćima o lošoj budućnosti knjige. Knjiga je
kulturno dobro ali i roba, pa se ne može s njome postupati
samo kao s robom. Iskustva su pokazala kako su takvi
pokušaji završili neuspjehom. Stoga treba vjerovati


u budućnost.


Knjižara Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.


Spomenuli smo ovu knjižaru u kojoj je bilo šumarske
stručne literature i to ponajprije izdanja Akademije.


Danas je na tom mjestu Znanstvena knjižara "Mladost".
Ovdje više nema izdanja Akademije (Anali za
šumarstvo), pa prema tome ni šumarske literature.
Upućeni smo u Akademiju, a iz Akademije u skladište
knjiga - Hebrangova ul. 1. Tamo u podrumu (bez natpisa
na vratima) leže " mrtvi kapitali". Tu su i izdanja ove
ustanove iz područja šumarstva (Anali za šumarstvo).
Ta izdanja se ne prodaju, ali se po potrebi daju na uporabu
na pr. studentima Šumarskog fakulteta. Može se
kazati kako to nije naša briga. Ipak naša je briga da se
stručna šumarska literatura nade i na tržištu. To je interes
korisnika literature, kao i izdavača. Tako je bilo do
nedavno. Možda se nešto i popravilo. Vjerujemo da hrvatska
knjiga iz područja šumarstva može stići i na
inozemno tržište.


Zaključak


1.
Nismo se u potpunosti zadržali na uzrocima današnjeg
stanja koji su složeni, ali se došlo do zaključka
kako šumarske knjige nema na tržištu.
2.
Na primjeru novih izdanih šumarskih knjiga,
prilikom proslave Šumarskog društva,
zaključeno je kako postoje i vrijedne knjige, koje
izdavaču mogu donijeti dobit, a povrh toga biti i
u službi šumarske propagande.
3.
Putem ovlaštenog nakladnika (knjižare) stručnu
šumarsku knjigu pustiti u prodaju, kako bi bila
pristupačna svakom šumarskom stručnjaku, kao
i ostalim zainteresiranim čitateljima (korisnicima).
4.
Pripremati se za nove računalne tehnologije u
izdavaštvu knjiga.
5.
Završit ćemo riječima: "Od ideje do realizacije
postoji ponor" (Srića, V).
Mladen Stojković