DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 93     <-- 93 -->        PDF

IN MEMORIAM


Prof. dr. sc. STEFAN KORPEL (1926 - 1997)


Šumarska struka i znanost Slovačke
i Europe ostala je bez poznatog
šumarskog znanstvenika, profesora
Uzgajanja šuma, predstojnika
Katedre za uzgajanje šuma na Šumarskom
fakultetu u Zvolenu prof,
dr. sc. ŠtefanaKorpela.


Dana 11. veljače, 1997. napustio
nas je veliki prijatelj Hrvatske, hrvatskih
šumara i šuma, suradnik, autor
i recenzent radova u Šumarskom
listu, suradnik Zavoda za uzgajanje
šuma, najbolji poznavatelj europskih
prašuma i vrstan promicatelj ideje
uzgajanje prirodnih šumskih ekosustava,
prof. dr. sc. Stefan Korpel.


Rođenje 8. veljače, 1926. u Pohranskoj
Palhore u Slovačkoj. Studirao
je na Državnoj višoj šumarskoj
školi u Banskoj Štiavnici, Šumarskom
fakultetu u Bratislavi i
Košicama, gdje je 1951. diplomirao.
Iste godine postaje asistent na
Katedri za uzgajanje šuma na Šumarskom
fakultetu u Košicama. U
vremenu od 1956. do 1961. na Šumarskom
fakultetu u Brnu priprema
i brani kandidatsku disertaciju (ma


li daktorat) i postaje kandidat znanosti.
Izradom habilitacijskog rada
1967. godine imenovan je docentom
za struku uzgajanje šuma. U
vremenu od 1975. do 1991. godine
bio je predstojnik Katedre za uzgajanje
šuma na Šumarskom fakultetu
u Zvolenu.


Godine 1984. uspješno brani
doktorsku disertaciju (veliki doktorat)
i postaje doktor poljoprivredno
šumarskih znanosti.


U godini 1992. mu je za pionirski
rad na istraživanju prirodnih šuma
Slovačke i za sveukupnu znanstvenu
aktivnost podjeljen počasni
doktorat (dr. h. c.) na ETH Zurich.


Njegov rad profesora uzgajanja
šuma je bio vrlo plodan i širokoobuhvatan.
Napisao je sam i u koautorstvu
11 stručnih i visokoškolskih
udžbenika. Svake godine je imao
nekoliko diplomanata kao i kandidata
za magistarske i doktorske radove
iz Slovačke i ostalih zemalja.


Najveći doprinos profesora Korpela
je bio na području znanstvenih
istraživanja. Bio je zaljubljenik istraživanja
strukture, prirodnog pomlađivanja
i životnih oblika prirodnih
šuma. U okvirima istraživanja
njege mladih sastojina dao je nove
metode njege mladika, a u istraživanjima
proreda posebice se bavio
njihovom racionalizacijom.


Posebno su značajna njegova 30
godišnja istraživanja prašuma Slovačke,
obavljena na preko 100 pokusnih
ploha a čiji su rezultati objavljeni
1995. godine u knjizi "DIE
URWALDER DER WESTKARPATEN"
(PRAŠUME ZAPADNIH
KARPATA).


U svojem bogatom istraživačkom
radu publicirao je 148 znan


stvenih radova i veliki broj stručnih
i popularno-šumarskih radova tiskanih
u šumarskom glasilu "Les".


Posebno značajna je njegova aktivnost
u suradnji sa šumarskom praksom
Slovačke. Nema šumarije, a ni
gospodarske jedinice u Slovačkoj u
kojoj profesor Korpel nije ostavio
traga svoje stučne i znanstvene nazočnosti.
Zbog toga je uživao veliki
ugled i obljubljenost u šumarskim
krugovima diljem Slovačke.


Prof. dr. sc. dr. h. c. Stefan Korpel
je bio jedan od najpoznatijih uzgajivača
današnjice kako u Slovačkoj
tako i izvan njenih granica. Napustio
nas je vrsni šumar i dobar čovjek.
Rezultati njegovog rada su trajno
sačuvani u vječnim šumama Slovačke.


Mi, hrvatski šumari, posebno
njegovi prijatelji, izgubili smo velikog
prijatelja i promicatelja hrvatskog
šumarstva, zaljubljenika u hrvatski
narod, njegovu vjeru i običaje,
šume, pjesmu, vino, more i sunce,
sve ono što Hrvatsku čini najljepšom
zemljom na svijetu. Otišao
je sretan stoje Hrvatska postala slobodna
i samostalna. Ispunile su se
njegove svakodnevne moütve, u
kojima je Hrvatska zauzimala vidno
mjesto.


Zbog svega što je učinio za šume
i šumarstvo bez granica, za našu
suradnju i prijateljstvo, od srca mu
hvala i slava.


Prof. dr. sc. Slavko Matić