DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 92     <-- 92 -->        PDF

20. LIPNJA DAN HRVATSKOG ŠUMARSTVA
O danu hrvatskog šumarstva pisano je potanko u "Riječi
glavnog urednika" i u društvenim vještima s 101.
skupštine HŠD-a i redovitih sastanaka U. O. HŠD-a.


Ove, godine prvi puta taj dan je obilježen u središnjici
i u ograncima HŠD-a. Cilj je bio prvenstveno
upoznati javnost s raznovrsnom djelatnošću šumarske
struke, s osobitim naglaskom na opću zaštitu prirode,
čija su načela ugrađena u Zakon o šumama RH, a na
čemu od iskona počiva šumarska struka.


U središnjici HŠD-a i "Hrvatskih šuma" održanje
terenski kolokvij pod nazivom:
ŠUME MEDVEDNICE JUČER, DANAS I SUTRA.
Na terenskom kolokviju, počam od podnožja Medvednice
pa do vrha na značajnim lokalitetima i u završnoj
raspravi, naznačeno je kako su šumari očuvali šume
Medvednice dobrim gospodarenjem. Detaljniji sadržaj
i zaključci bit će prikazani kao poseban rad u jednom
od sljedećih brojeva Šumarskog lista, a ovdje prilažemo
samo:


PROGRAM TERENSKOG KOLOKVIJA


9.00
sastanak sudionika i uvodno
izlaganje u Hrvatskom šumarskom
društvu, Trg Mažuranića 11.
10.00 polazak autobusom na terenski
obilazak Medvednice
13.00 završna razmatranja sa zaključcima
14.00 domjenak kod lugarnice
TERENSKI OBILAZAK MEDVEDNICE


1. stajalište:
(iznad pilane Bliznec) mlada bukova
sastojina obnavljana od 1974.,


2. stajalište:
(kod Adolfovca) rezultati intervencije
stručnjaka poslije vjetroloma i vjetroizvala
1974. godine (sadnja smreke, borovca i dr.),


3. stajalište:
(srednjedobna dobro izgospodarena bukova
sastojina sa zakašnjelim vađenjem starih
bukovih stabala,


4. stajalište:
(šumarev grob) preborna šuma jele i bukve u
zoni šumskog rezervata (danas park šuma),


5. stajalište:
(kod Puntijarke) obnova smreke i jele poslije
čistih sječa između 1935. - 1945. godine.


U organizaciji HŠD-a ogranak Požega u rasadniku
Hajderovac održan je "Okrugli stol" na temu: "Današnjica
požeškog šumarstva s posebnim osvrtom na ekologiju,
lovstvo i zaštitu prirode".


U nazočnosti načelnika općina Požega i Pleternica,
predstavnika županijskih i gradskih ureda za zaštitu
prirode i okoliša, vođena je širokoobuhvatna rasprava
po nekoliko tema. Poticatelji rasprave po pojedinim temama
su bili:


Ivica
Fliszar , dipl. inž., "Uvodne napomene o


HŠD-u i njegovom utjecaju na šumarsku struku.
Mr. sc. Juraj Z e 1 i ć, "Predložene šumske površine i
objekti unutar šuma u sklopu zaštite prirode i čovjekova
okoliša - suradnja s ostalim udrugama i
društvima".


Zlatko Lisjak , dipl. inž., "Umiranje šuma"


Božidar Terzić , dipl. inž., "O lovstvu požeškog
kraja".
Ivica Fliszar , dipl. inž., "Šume požeštine kao


divlj a odlagališta otpada i smeća (s posebnim naglaskom
na smetište Alitovci).
Radni dio "okruglog stola" završen je obilaskom ra


sadnika Hajderovac uz stručno vodstvo P. Benčića ,
dipl. inž.


U organizaciji HŠD-a ogranak Bjelovar i uz nazočnost
preko 300 posjetitelja otvorena je 20. lipnja u 19
sati u prostorijama Gradskog muzeja Bjelovar izložba
ŠUMA OKOM ŠUMARA. Autori - članovi HŠD-a
njih 15, izložili su crno-bijele i color fotografije, crteže
i audiovizuelne zapise, oduševivši ne samo amatere već
i likovne stručnjake.
HŠD - ogranak Split bio je domaćin stručne ekskurzije
članovima HŠD-a ogranak Bjelovar. Zajednički su
obilježili taj dan 2-dnevnom ekskurzijom, prvog dana na
Kornatima, a drugog dana obilaskom priobalnih šuma i
upoznavanjem s uzgojnim radovima vršenim u njima.
HŠD - ogranak Sisak u zajednici s Društvom inženjera
i tehničara Sisak, organiziralo je zajednički posjet
Parku prirode "Lonjsko polje". Tridesetak članova obišlo
je raznoliki riječni krajolik, površine 50.650 ha između
Siska i Nove Gradiške na lijevoj obali rijeke Save.
Područje s 36.000 ha poplavne šume hrasta lužnjak,
obitavalište roda (selo Čigoč), orla kliktaša, orla štekavca,
orla zmijaša (oko 240 različitih vrsta ptica), idealno
obitavalište jelena, divlje svinje i vidre, ima obilježje
jedinstvenog krajolika.
I ostali ogranci HŠD-a obilježili su taj dan nastupima
na lokalnim radio-postajama ili u lokalnom tisku,
držeći se već navedene osnovne zadaće obilježavanja
ovog dana "upoznati javnost s radom i temeljnim
načelima šumarske struke".
Hranislav Jakovac, dipl. inž. šum.