DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Slika 1. Toplana u Enköpingu (Švedska), koja koristi drvni
ostatak i biomasu vrbovih kultura


Toplana ima kotao kombiniranog tipa, a koristi drvni
ostatak i biomasu iz vrbovih kultura. Tijekom 1997. go-


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


dine opskrbljivala je s toplom vodom 95% grada Enköpinga
sa 22000 stanovnika, te zadovoljavala njegovu
polovinu potreba za električnom energijom. Snage je
230 000 MWh koje koristi za zagrijavanje, te 95 000
MWh za dobivanje elektične energije. Potrebe ove toplane
kreću se od 45 do 50 m3 biomase na sat, a cijena m3
biomase kod otkupa od privatnih farmera iznosi 320
SEK (260 kn). Toplana planira osnivanje 1000 ha bioenergetskih
plantaža u suradnji s privatnim posjednicima
koji su vezani ugovorom, a također će dio biomase podmirivati
s vlastitih površina. Zbog transportnih troškova
kao i cijene skladištenja, najidealnije je kada se bioenergetski
nasadi nalaze na udaljenosti do 30 km od toplane,
a nisu površine manje od 20 ha. Cijena tako proizvedene
energije niža je od energije dobivene iz fosilnih goriva,
ali je za sada i subvencionirana.


Dr. se. Davorin Kajba


STRUČNA EKSKURZIJA I POSJET KOLEGAMA,
ČLANOVIMA HŠD-a OGRANAK VINKOVCI


Dane 17. i 18. travnja 1998. godine, članovi HŠD-a
ogranak Bjelovar, proveli su u posjeti kolegama, članovima
HŠD-a ogranak Vinkovci.


Zahvaljujući vještini našeg vozača dolazak u goste
kolegama, članovima HSD-a ogranka Vinkovci, bio je
brži od predviđenog.


Dobrodošlicu u šumariji Županja poželio nam je naš
neposredni domaćin, predsjednik ogranka HŠD-a i
upravitelj šumarije Županja inž. Ilija Gregorović ,
kao i upravitelj UŠ Vinkovci mr. Darko B euk.


Uz obilnu i ukusnu večeru, tradicionalni slavonski
riblji paprikaš, pržene ribe i kolače, dogovoren je i detaljni
raspored našeg boravka kao i aktivnosti tijekom
stručne ekskurzije.


Naš smještaj bio je organiziran na dva mjesta: u hotelu
u samome gradu Županji i dvadeset i pet kilometara
udaljenoj od Županje lovačkoj kući "Merolino". Nepodijeljeno
je bilo naše oduševljenje prelijepom lovačkom
kućom u staroj lužnjakovo-grabovoj šumi, mjestu
za uživanje svakom šumaru, ljubitelju prirode.


Subotnje aktivnosti nekima su počele u ranojutarnjoj
šetnji i uživanju u ljepoti buđenja slavonske šume.
Na putu do Vukovara prošli smo kroz sela, još uvijek
nezacijeljenih rana od posljedica srpske agresije.


Neposredno prije ulaska u Vukovar posjetili smo
šumski predjel "Đergaj", dio gospodarske jedinice
"Dubrave". Ovdje smo se na primjeru šume uvjerili u
"stručno" gospodarenje šumama šumara s "istoka". Čitav
predjel površine oko 300 hektara lužnjakove sastojine,
unutar koje se nalazila i sjemenska sastojina crnoga
oraha, posječen je. Pri tome je uziman samo prvi a
ponegdje i drugi trupac, dok je ostatak, manje vrijedni
dio stabla, ostao na mjestu obaranja. Neposječen je ostao
samo dio, na cestu nagnutih, granatih, manje tehnički
vrijednih hrastova.


Šuma "Đergaj" bila je samo uvod u strahote koje je
smislio bolesni um, odgajan na mržnji protiv svega Hrvatskog,
koje su u punoj mjeri došle do izražaja u Vukovaru.
Samo manje gomile građevnog otpada, na čistinama
obraslim pionirskom vegetacijom, svjedočile su o