DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 9     <-- 9 -->        PDF

I. Irinajslic, .1. Kamcnjarin: ITIOI ´I NOI OSKO-S1NTAKSONOMSKA ISTRAŽIVANJA VAZDAZELENIH SUMA.. Šumarski list br. 5-6, CXXII (1998), 207-211
ZAKLJUČAK - Conclusion


Otok Čiovo prema površini od 28,80 km2 spada među
malene otoke srednjodalmatinske otočne skupine
trogirskoga arhipelaga. O šumskoj vegetaciji toga otoka
ne postoje nikakvi literaturni podaci, pa se ovim radom
bar djelomično popunjava navedena praznina.


Šumsku vegetaciju otoka Čiova izgrađuju šume česmine
(Quercus ilex) i šume alepskoga bora (Pinus halepensis).
Podrobnijoj fitocenološko-sintaksonomskoj


analizi podvrgnute su za sada jedino šume česmine koje
pripadaju asocijaciji Myrto-Quercetum ilicis. Florni
sastav navedene šumske zajednice prikazanje i analiziran
na temelju 6 fitocenoloških snimaka iz područja Sv.
Križ u središnjem dijelu otoka i područja Kava u Okrugu
donjem, u zapadnom dijelu otoka. Sveukupno je registrirano
45 vrsta, od kojih je 29 vrsta karakterističnih
za pojedine sintaksone i 16 vrsta uskupini pratilica.


LITERATURA - References


Hečimović , M., 1982: Vegetacija razreda Querce-Trinajstić , I., 1985: Fitogeografsko-sintaksonomtea
ilicis Br.-Bl. 1947 na otoku Šipanu. Acta Bot. ski pregled vazdazelene šumske vegetacije razCroat.
41: 77-85. reda Quercetea ilicis Br.-Bl. u jadranskom pri


Horvatić , S., 1963: Biljnogeografski položaj i raš-morju Jugoslavije. Poljopr. Šum. (Titograd)
31(2-3): 71-96.


članjenje našega primorja u svjetlu suvremenih
fitogeografskih istraživanja. Acta Bot. Croat. 22: Trinajstić , I., 1990: Šumska vegetacija otoka Bra27-
81. ča. Glasn. Šum. Pokuse 26: 183-205.


Pandža , M., 1995: Floristička, fitocenološka i fito-Trinajstić , I., 1995: Vegetacijska značajke otoka
geografska obilježja otoka Murtera. Magistarski Mljeta. Simpozij Prirodne značajke i društvena
rad, mscr. Zagreb. valorizacija otoka Mljeta. Priopćenja: 247-269.


Pavletić, Zi., 1972: Flora i vegetacija otoka Biševa. Trinajstić, I., Kamenj arin, J., 1997: Fitoceno-
Diss. - mscr. Zagreb. loško-sintaksonomska analiza šuma česmine


Rubić , I., 1952: Naši otoci na Jadranu. Novo doba.
Quercus ilex L. na Kozjaku kraj Splita. Šum. list
121(3-4): 127-131.


Split.


Trinajstić , I., 1968: Šumska vegetacija otoka Lastova.
Acta Bot. Croat. 26/27: 43-51.


SUMMARY: The forest vegetation on the island of Čiovo consist of two
physiographically different vegetation types: the holm-oak - Quercus ilex forests
and the Aleppo pine - Pinus halepensis -forests. In this work the
plantsociological and syntaxonomical analysis of the evergreen holm-oak
(Quercus ilex) forests has been made.


The researches have shown that the holm-oak forests on the island of Čiovo
belong to the association Myrto-Quercetum ilicis. This forest association has
been studied on two localities: Sv. Križ in the central part of the island and in
Okrug donji in the western part of the island.


The floral composition of the ass. Myrto-Quercetum ilicis from the island
of Čiovo is shown in table 1, on the basis of 6 plantsociological records.