DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 89     <-- 89 -->        PDF

U radu skupa sudjelovalo je preko 170 znanstvenika
i stručnjaka iz 12 zemalja: Austrije, Bosne i Hercegovine,
Češke, Hrvatske, Kanade, Mađarske, Njemačke,
Poljske, Slovačke, Slovenije, Švedske i Ukrajine. Službeni
jezici skupa bili su hrvatski i engleski. U radu skupa
sudjelovalo je oko 50 šumarskih stručnjaka iz "Hrvatskih
šuma", Šumarskog fakulteta, Šumarskog instituta
i iz inozemstva.


Način rada skupa:


Izlaganja


Program skupa se sastojao od pozvanih referata (20
min) znanstvenika iz Hrvatske i drugih zemalja u kojima
su prikazani razvitak i stanje fotogrametrije te
daljinskih istraživanja u različitim disciplinama i zemljama,
te od prihvaćenih radova (10 min) o znanstvenim
dostignućima i primjerima primjene fotogrametrije i
daljinskih istraživanja.


Svi radovi su objavljeni u zborniku radova. Ukupno
je tiskano 46 radova na 412 stranica. Osam radova je iz
područja šumarstva. Radovi su tiskani na hrvatskom ili
engleskom jeziku.


Izložbe
Tijekom skupa održana je izložba radova i projekata
izrađenih metodama fotogrametrije i daljinskih istraživanja.
Tvrtke zastupljene na hrvatskom tržištu izložile
su moderne instrumente, računala i programe za fotogrametriju
i daljinska istraživanja, geodeziju i šumarstvo.


Ekskurzije
Posljednjeg dana skupa održana je ekskurzija u Križevce,
Koprivnicu i Hlebine.


Dr. sci. Vladimir Kušan


1. SASTANAK ZA KULTURE U KRATKIM OPHODNJAMA
(IEA Bioenergy/Task XVII Short Rotation Crops) održan u Uppsali, Švedska od 3. do 5. lipnja 1998. god.
Prvi sastanak za kulture u kratkim ophodnjama održan
je na Švedskom Univerzitetu za agronomske znanosti
u Uppsali, Švedska, od 3. do 5. lipnja 1998. godine.
U sklopu Univerziteta djeluju tri fakulteta: Šumarski
fakultet, Fakultet za agronomiju, prostorno planiranje
i hortikulturu, te Veterinarski fakultet. Ukupno
je zaposleno 3200 djelatnika u 65 Zavoda, sa 3000 dodiplomskih
i 830 poslijediplomskih studenata. Sastanak
je održan u Zavodu za kratke ophodnje Šumarskog
fakulteta u Uppsali.


Na sastanku je kao predstavnik Hrvatske bio nazočan
dr. se. Davorin K a j b a, koji je izlagao referat pod
naslovom "Short Rotation Crops in Croatia". Rad će
biti tiskan u zborniku savjetovanja.


Nazočni su bili predstavnici iz deset europskih zemalja
(Švedska, Danska, V. Britanija, Finska, Nizozemska,
Irska, Estonija, Francuska, Italija i Hrvatska),
te jedan predstavnik iz SAD-a. Energija iz biomase i
njezin udio u ukupnoj potrošnji energije u razvijenim se
zemljama znatno povećava. Glavna prednost biomase u
odnosu na fosilna goriva je i neopterećivanje atmosfere
stakleničkim plinovima, u prvom redu sa C02. Također
su površine pod kulturama u kratkim ophodnjama, bioerergetske
plantaže, znatno uvećane tijekom posljednjih
godina s daljnjim trendom rasta u sljedećem desetljeću.
Razvijanje tržišta zahtjeva i selekciju superiornih
vrsta. Europska unija iznijela je prijedlog da bi veliki
potencijal energetskih kultura do 2010. godine zamjenio
ekvivalent od 90 milijuna tona nafte. To će zahtijevati
plantažiranje na 8% ukupne površine koje pripada


ju poljoprivrednom ili šumskom zemljištu Europske
unije, a iznosi ukupno 10 milijuna hektara. Površine
pod kulturama u kratkim ophodnjama s vrstama šumskog
drveća planiraju se u SAD-u sa sadašnjih 52 000
ha povećati na 95 000 ha. Danska planira 10% svoje
površine privesti u bioenergetske plantaže. Švedska
npr. sa svojih sadašnjih 16 000 ha godišnje sječe prosječno
od 1100 do 1900 ha bioenergetskih plantaža. Škotska
do 2020. godine namjerava udeseterostručiti proizvodnju
električne energije dobivene iz biomase, sa 23
na230TWh.


Prosječni prirast u skandinavskim i srednje-europskim
zemljama kreće se od 5 do 10 tona suhe tvari/ha
godišnje, stoje manje od očekivanih 12 t/ha, a rezultat
je neadekvatnog gospodarenja takvim kulturama kod
privatnih posjednika. Zemlje s južnijeg položaja Europe,
kao Italija, Španjolska, Francuska i Hrvatska, sa
svojim dosadašnjim eksperimentalnim iskustvima očekuju
znatno veće prinose količine suhe tvari po hektaru.
Na Univerzitetu u Lundu (Švedska), provode se intenzivna
istraživanja dobivanja etanola iz biomase, koji bi
se koristio kao motorno pogonsko gorivo.


Daljnji ciljevi rada zaključeni na sastanku moraju se
najviše usmjeriti u promicanju većeg udjela biomase u
proizvodnji energije, uvođenju tržišta, potrajnošću gospodarenja,
te razjašnjavanju pozitivnih i negativnih
ekonomskih i ekoloških posljedica korištenja gnojiva
na podzemne vode. Uz terenske objekte proizvodnje
biomase u kratkim ophodnjama bili smo i u posjeti suvremenoj
toplani u gradu Enköpingu (SI. 1.).