DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 88     <-- 88 -->        PDF

MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP "STO GODINA
FOTOGRAMETRIJE U HRVATSKOJ"


Uvođenje modernih tehnologija u potrajno gospodarenje
prirodnim bogatstvima i u obnovi kakvoće okoliša
postalo je jedan od preduvjeta za uspješno poboljšanje
stanja u zemljama srednje i istočne Europe. Za
odvijanje tog proeesa moraju postojati vjero´dostojne
informacije o trenutnom stanju i stvarnim mogućnostima
kontrole promjena, koje mogu nastupiti. Fotogrametrija
je disciplina koja već više od jednog stoljeća
služi za učinkovito i ekonomično prikupljanje podataka
te izradu karata U zadnjim dekadama ovog stoljeća daljinska
istraživanja pomoću snimki iz satelita postala su
jedan od najučinkovitijih izvora podataka o prirodnim
bogatstvima i stanju okoliša na velikim područjima.
Suvremeni načini pridobivanja informacija snabdjevaju
nas sve većim brojem podataka u svim dijelovima
čovjekove djelatnosti. Stoga je za donošenje pravovaljanih
i pravovremenih odluka nužno korišćenje novih
informacijskih tehnologija kao što su geografski informacijski
sustavi.


Hrvatski stručnjaci su vrlo rano, prije stotinu godina,
uvidjeli mogućnosti i domete fotogrametrije kao
nove discipline. Osobito su šumarski stručnjaci u to doba
bili vrlo dobro obrazovani, koristili su i poticali razvitak
mnogih izuma te značajno doprinosili sveobuhvatnom
napretku. Tako je 1897. godine tiskana knjiga
"Fotogrametrija i praktični dio tahimetrije" Franje pl.
Kružića . U njoj su opisane pretpostavke o primjeni
terestričke fotogrametrije za izmjeru i kartiranje. To je
prva knjiga na hrvatskom jeziku i treća u tadašnjoj Austro-
Ugarskoj Monarhiji iz fotogrametrije. Tiskanjem
te knjige započinje razvitak fotogrametrije, fotointerprctacijc
i daljinskih istraživanja u Hrvatskoj.


Ponovnom uspostavom Hrvatske države, a nakon
Domovinskog rata u kojem je mnogo toga uništeno, Hrvatska
se uključuje u svjetska kretanja koja se očituju u
intenzivnom, dinamičnom i sveobuhvatnom mijenjanju
gospodarske strukture, organizacijskih i institucionalnih
uvjeta rada. Sve to obavezuje stručnjake svih
disciplina koje koriste metode fotogramerije i daljinskih
istraživanja da daju svoj doprinos što lakšem
uključivanju Hrvatske u te tokove.


Znanstveno vijeće za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,
kao institucija koja okuplja gotovo sve stručnjake i
institucije s područja fotogrametrije i daljinskih istraživanja,
potaknulo je održavanje ovoga skupa s ciljem
obilježavanja 100. obljetnice tiskanja prve knjige o fotogrametriji
na hrvatskom jeziku te prikaza dometa i
mogućnosti fotogrametrije i daljinskih istraživanja u različitim
disciplinama, kao što su: arheologija, arhitektura,
geodezija, geologija, geofizika, meteorologija, oceanografija,
poljoprivreda, šumarstvo, urbanizam i dr.


Ovo je prvi međunarodni znanstveni skup iz fotogrametrije
i daljinskih istraživanja u Hrvatskoj. Rad
skupa odvijao se u dva dijela:


I.
Pozvana predavanja u kojima su obrađeni razvitak
fotogrametrije i daljinskih istraživanja u Hrvatskoj
te zemljama srednje Europe
II.
Znanstvena dostignuća i primjena fotogrametrije i
daljinskih istraživanja u različitim disciplinama s temama:
Fotogram trija i kartografija
Metodologija i terminologija
Daljinska istraživanja u geoznanostima


Pokrovitelji skupa:
Ministarstvo znanosti i tehnologije RH
Razred za tehničke znanosti HAZU
Državna geodetska uprava RH
Društvo za fotogrametriju i daljinska istraživanja
Republike Češke


Organizator skupa:
Znanstveno vijeće za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju
HAZU


Suorgnizatori:
Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Hrvatsko geodetsko društvo, Sekcija za fotogrametriju


Međunarodni znanstveni odbor skupa:
prof. dr. sci. T. Fiedler , (Hrvatska), prof. dr.
sci. P. Wa 1 d h ä u s e 1 (Austrija), prof. dr. sci. M.
H oče var (Slovenija), prof. dr. sci. B.
Kanajet (Hrvatska), dr. sci. G. Melyküti
(Mađarska), prof. dr. sci. J. J ach im ski
(Poljska), prof. dr. sci. M. 01 u i ć (Hrvatska)


Počasni organizacijski odbor:
akademik K. Colić, akademik D. Skoko,
prof. dr. sci. V. Donassy, prof. dr. sci. T
Fiedler, prof. dr. sci. M. Figurić, B.
Gojčeta , dipl. inž., doc. dr. sci. Zdravko
Kapović


Organizacijski odbor skupa:
doc. dr. sci. Vladimir Kuša n , dr. sci. Miroslav
Benko, B. Fučkan-Držić prof, Ivan
Landek dipl. inž., Zvonimir Kalafadžić
dipl. inž., dr. sci. Zlatko Lasić , prof dr. sci.
Boždar Kanaj et, ŽeljkoKrušlin, dipl. inž.,
Jonatan Plešk o dipl. inž.
Skup je održan u vremenu od 19. do 22. svibnja 1998.
godine u Zagrebu u zgradi INA-e, Šubićeva ulica 29.