DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 86     <-- 86 -->        PDF

kako je 50 godina urbane industrijalizacije na području
zemalja bivšega socijalistiočkog bloka ostavilo vidljivi
trag u devastiranju okoliša od Baltika do Crnoga mora,
s najjačim emisijama S02 u području "crnoga trokuta".


Zanimljiv je podatak kako je Zapad (Europa, SAD,
Japan, Australija, Malezija) u području Poljske, Češke,
Slovačke i Mađarske predložio izgradnju 140 spalionica
komunalnog opasnog otpada, a glavnina predloženih
lokacija nalazi se unutar "crnog industrijskog trokuta"
(podatak Greenpeace, 1996).


V. J e 1 a v i ć i sur. dali su prve rezultate vrijednosti
kritičnih opterećenja šumskog ekosustava sumporom i
dušikom na primjeru najoštećenijeg šumovitog područja
u Hrvatskoj - Gorskoga kotara. Autori ukazuju na
relativno velika oštećenja šumskih ekosustava i na
trend njihova povećanja s najgorim stanjem u Gorskome
kotaai. Dalje se navodi kako se onečišćujuće tvari
(S02, NOx) prenose atmosferom na velike udaljenosti,
tako daje djelotvorna zaštita moguća jedino zajedničkim
akcijama na međunarodnom planu. Prema autorima,
proračuni pokazuju da u Hrvatskoj 81% taloga
sumpora i čak 96% dušikovih spojeva dolazi iz drugih
država Europe.
Za utvrđivanje kritičnih vrijednosti opterećenja korištena
je metoda "Stacinarni ravnotežni model masa"
(Steady-State Mass Balance; SSMB), koja prema autorima
pripada u najjednostavnije ali vrlo značajne jer
omogućava primjenu na velikim površinama. Iz rezultata
je vidljivo kako su opterećenja dušikovih spojeva
na razini vrijednosti koje je Koordinacijski centar za
učinke u Nizozemskoj ranije utvrdio, dok su kritična
opterećenja za sumpor, za najosjetljivije pedološko-vegetacijske
tipove, gotovo četverostruko manja.


Smatram kako bi u ovim istraživanjima trebale sudjelovati
šumarske znanstvene institucije, budući daje
"Ekonerg" koji danas projekt vodi, predstavnik HEP-a,
odnosno najvećega onečišćivača Gorskoga kotara (Plomin,
Rijeka). Potrebno je što hitnije utvrditi koliko štetnih
tvari dolazi u Gorski kotar od riječke industrije uz
korištenje dobro lociranih postaja za mjerenje S02,
NOx, 03 i dr. koje šumari žele postaviti. U datim podacima
nelogično je kako imisije štetnih tvari dolaze pretežito
iz inozemstva, usprkos značajnome smanjenju
emisija u Zapadnoj Europi uključivši i Italiju.


Prof dr. sc. B. Prpić


NAJAVLJENA MEĐUNARODNA KONFERECIJA


ODRŽIVO GOSPODARSKO KORIŠTENJE NIZINSKIH RIJEKA I ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA,


održana je 27. i 28. svibnja 1998. godine u Goethe
Institutu u Zagrebu. U odnosu na program Konferencije
tiskan u broju 3-4 "Šumarskoga lista" došlo je do neznatnih
izmjena u rasporedu izlaganja. U međuvremenu
je održan sastanak Organizacijskoga odbora na kojemu
su predstavnici HEP-a, "Hrvatskoga šumarskog društva"
i "Hrvatskih šuma" dali svoje prijedloge zaključaka
ovoga skupa uz dogovor da zajedničke zaključke


koji će objediniti interese šumarstva HEP-a i vodoprivrede
sastavi direktor Instituta za energetiku "Hrvoje
Požar" dr. Goran Gran i ć . Usuglašeni zaključci bit će
objavljeni u slijedećem broju "Šumarskoga lista". Na
Konferenciji je sudjelovalo oko 200 šumara, energetičara,
vodoprivrednika, zaštitara prirode, ekologa i dr.


Prof. dr. sc. B. Prpić


U SUSRET INTERFORSTU ´98.


INTERFORST - međunarodni sajam šumarstva i
drvne industrije ove će se godine održati od 8. do 12.
srpnja (od srijede do nedjelje), na novom velesajamskom
prostoru Minhena. Izložbeni paviljoni su B5 i B6,
zajedno s otvorenim izložbenim prostorom. Radno
vrijeme velesajma je od 9.00 do 18.00 sati. Cijena
ulaznice za jednodnevni posjet iznosi 18.- DM,
dvodnevni posjet 28.-DEM, a ulaznica za čitavo vrijeme
trajanja velesajma iznosi 56.- DEM.


Posjetitelji velesajma mogu naručiti katalog po cijeni
od 15.- DM, koja uključuje i CD-ROM, a narudžbe


se primaju na adresu: Messe Muenchen, Hauptabteilung
Werbung, Messegelaende, D-81823 Muenchen,
Fax: (+4989) 949-21449. Organizator se pobrinuo i za
rezervaciju hotelskoga smještaja u Minhenu. Može
se obaviti na adresu MessReiseService, Heidemannstr.
220, D-80939 Muenchen;


Tel. (+4989) 3 23 04-244/245,


Fax: (+4989) 3 23 25 94.


Novost u organizaciji je besplatan gradski prijevoz
u Minhenu za posjetitelje za vrijeme trajanja INTERFORSTA.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Ovogodišnja velesajamska izložba osma je po redu
od 1970. godine. Od tada se INTERFORST organizira
svake četiri godine. Organizatori ove godine očekuju
preko 42.000 posjetitelja, od čega oko 65% iz Njemačke,
a 35% iz inozemstva. Od gostiju iz inozemstva
31% se očekuje iz zemalja europske zajednice, 64% iz
ostalih europskih zemalja, a 5% izvan Europe.


Ove će se godine velesajamska izložba odvijati u
okviru sljedećih područja: uzgajanje šuma, zaštita šuma,
konstrukcije i održavanje šumskih cesta, prikupljanje
i obrada podataka u šumarstvu, obrazovanje, šumski
rezervati i rekreacija, iskorištavanje šuma, privlačenje
i transport, prva pomoć i zaštita na radu, sustavi za


proizvodnju energije iz drva, uporaba otpada iz šume i
pogona drvne industrije, informacijski servisi te izdavaštvo.
Na izložbi će se predstaviti preko 400 izlagača
iz 20 zemalja.


Na INTERFORSTU se pripremaju i posebni programi,
kongresi i skupovi. Poseban program pod naslovom
"Sigurnost i zdravlje u šumarstvu" pokazat će
filmovima, brošurama i demonstracijama mogućnosti
zaštite na radu u šumi. Program pod naslovom
"Osjetljivi postupci u šumarstvu - kako izabrati i primijeniti",
demonstrirat će novitete u njezi sastojina. Poseban
program je i četvrto natjecanje radnika u šumarstvu
Bavarske.


Sudionici sastanka urednika i novinara šumarskih novina i časopisa uoči INTERFORST-a ´98


Tijekom velesajma održat će se tzv. forum na kojem
posjetitelji mogu sudjelovati u diskusijama na temu sigurnosti
na radu, zaštiti okoliša, trendovima u šumarstvu,
budućnosti šumarstva i dr. Posebno se ističu teme
"Nove ideje u pripremi rada", "Unapređenje konkurentnosti
šumarstva i drvne industrije", "Šumarstvo i
komunikacijske tehnologije", "Certifikacija-stanje i
perspektive", "Šumarstvo na internetu".


Od 7. do 11. srpnja, u vrijeme trajanja minhenskoga
velesajma šumarstva i drvne industrije, održat će se 58
godišnja skupština Njemačkoga šumarskog društva.
Skupština se organizira u zajednici sa INTER


FORSTOM. Na njoj se očekuje 1200 sudionika i gostiju,
a održat će se pod motom "Sustainability of Forestry
in the Global Envirinment". Otvaranje kongresa bit će


7. srpnja u 18.00 sati.
Za kontakte u svezi s ovim kongresom zadužen je
Dr. Joerg Friedrich , Deutscher Forstverein E. V.,
Konrad-Schwarz-Str. 2, Fax. (+495624) 22 43.


Igor Anić