DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 82     <-- 82 -->        PDF

REPUBLIKA "»I HRVATSKA


-LA -/.MAfios-f


nagrađuje se


Dr. sc Joso Gračan


u |i o ri r u i J ii biotehničkih znanosti,
ZA značajno znanstveno dostignuće
u očuvanju biološke raznolikosti i genetskih
resursa šumskog drveća u Hrvatsko)


ZAGREB. 30 . SVIBNJA 19


Akademik Vlatko Patiletić


šle dvije knjige pod naslovom "Skrb za hrvatsko šumarstvo
1846.-1996" i "Stari slavonski hrastici". U tim
su se knjigama našli i radovi dr. Gračan a. Obilježavajući
50-tu obljetnicu Šumarski institut, Jastrebarsko
izdao je i Bibliografiju radova svojih suradnika. Iz tiska
je upravo izašla knjiga Ivana Pleše "Sumrak goranskih
šuma" koju izdaje Šumarski institut i "Hrvatske
šume" p.o. a njen je urednik dr. se. Joso Gračan .
Radovi Šumarskog instituta postaju vrlo traženi u Hrvatskoj
i u svijetu. Citiraju se u Forestry Abstracts i
CAB Abstracts. Radovi podliježu i međunarodnoj recenziji.
U Institutu je donesen čvrsti plan za usavršavanje
kadrova koji se uspješno ostvaruje. Pored oslanjanja
na šumarsku privredu poduzimaju se odlučni
koraci za što čvršćim povezivanjem sa svijetom. Dr.
Gračan je nacionalni koordinator dva međunarodna
projekta:


EUFORGEN i Obnova i zaštita obalnih šuma (znanstveni
dio) kojeg financira Svjetska banka. Šumarski
institut je koordinacijsko središte za Hrvatsku "International
Co-operative programme on assessment and
monitoring air pollution effects on forest" kog su pokrenuli
UN/ECE i EU. Na tom programu surađuje 30
europskih zemalja, SAD i Kanada. Hrvatska je jedina
zemlja s područja bivše države koja se uključila i u 2.
razinu istraživanja iz ovog programa.


ZAKLJUČAK I PRIJEDLOG


Temeljem iznesenog Znanstveno vijeće Šumarskog
instituta, Jastrebarsko zaključuje kako je dr. se. Joso
Gračan, znanstveni savjetnik priznati i poznati znanstvenik
u Hrvatskoj i svijetu. Vijeće je mišljenja kako je
dr. se. Joso Gračan ponajprije zaslužan za:


- razvoj oplemenjivanja šumskog drveća,
osnivanje i vrlo uspješno vođenje šumarskog in


stituta, Jastrebarsko,


uspostavu jedinstvenog programa znanstvenois


traživačkog rada u polju šumarstva i čvrsto pove


zivanje šumarske znanosti i gospodarstva.


Svojim je nastupima i brojnim vezama sa najpoznatijim
šumarskim znanstvenicima i javnim djelatnicima
van zemlje značajno doprinijeo ugledu Hrvatske u svijetu
i upoznavanju stranih šumarskih stručnjaka sa Hrvatskom
i njenim šumarstvom.


Njega krasi izuzetna skromnost, poštenje, ogromna
radna energija, upornost, organizacijske sposobnosti i
nadarenost za istraživački rad. Uvijek je spreman pomoći
mladima i svima onima kojima je pomoć najpotrebnija.


Predloženik je član 6 međunarodnih društava, radnih
grupa i udruga te 4 domaća znanstvena drušva.
Potpredsjednik je Akademije šumarskih znanosti i
njezin redoviti član. Pročelnik je Sekcije za šumarstvo
Znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo
HAZ-u. član je Upravnog odbora Hrvatskog šumarskog
društva, koje je prije dvije godine proslavilo svoju
150 obljetnicu. Voditelj je tima koji je izradio "Razdjelbu
hrvatskih šuma na sjemenske oblasti, zone i jedinice".
Posebno je zaslužan za intenzivno bogatu šumarsku
izdavačku djelatnost u zadnjih pet godina. Najaktivniji
je šumarski znanstvenik u međunarodnoj
suradnji.


Zbog svega izloženog Znanstveno vijeće Šumarskog
instituta Jastrebarsko predlaže Odboru za podjelu
državnih nagrada za znanost Hrvatskog državnog sabora
da se dr. se. Josi Gračanu podijeli godišnja nagrada
za značajno znanstveno dostignuće za 1997. godinu.


Znanstveno vijeće Šumarskog
instituta Jastrebarsko
(U Jastrebarskom, 20. prosinca 1997. g.)