DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Od ukupno 78 predloženih kandidata za nagrade su
nominirana po najbolja tri u svakoj kategoriji. Dobitnici
Godišnjih nagrada i priznanja javno su obznanjeni
na svečanosti u Karlobagu 6. lipnja 1998. godine, neposredno
nakon odluke Komisije.


Šumarski institut, Jastrebarsko u kategoriji Poljoprivreda
i šumarstvo dobio je Priznanje za dostignuće u
zaštiti okoliša za 1998. godinu, a prema odluci Komisije
za dodjelu priznanja i nagrada.


Poglavarstvo grada Jastrebarsko bilo je predlagatelj
Šumarskog instituta za dodjelu nagrade za dostignuća u
zaštiti okoliša na području Zagrebačke županije i
Republike Hrvatske. Nastavano dajemo kratki sažetak
prijedloga:


Šumarski institut znanstveno djeluje više od 50 godina,
a u gradu Jastrebarskom gotovo 40 godina. Svojim
radom i rezultatima istraživanja u šumarstvu, zaštiti
ne samo šuma već i okoliša, međunarodnoj suradnji,
dao je značajan doprinos razvoju kako hrvatske šumarske
znanosti i prakse, očuvanju raznolikosti naših šuma
i zaštiti okoliša, tako i prepoznatljivosti grada Jastrebarskog
i njegove bliže i dalje okolice. Posebno ističemo
doprinos Šumarskog instituta u davanju stručnog
mišljenja u svezi sa štetnim djelovanjem otpadnih tvari
(plinova, teških metala) tijekom javnih rasprava o


NAGRADE ZA ZNANOST


izgradnji nekih objekata ("Chromos", Spalionica otpada),
te izbora lokacije za odlaganje otpada. Nemjerljiv
je doprinos Šumarskog instituta u ozelenjavanju okoliša
na području Jastrebarskog. Djelatnici Šumarskog instituta
izradili su velik broj projekata u svezi ozelenjavanja
i očuvanja okoliša.


Potrebno je napomenuti kako Šumarski institut i
njegovi znanstvenici i istraživači aktivno rade u domaćim
i međunarodnim udrugama za očuvanje europskih
šuma, šumskih genetskiih resursa i okoliša, posebice u
svezi motrenja stanja onečišćenja zraka, tla i vode polutantima
(EU/ECE, ICP, Forests, 1PGRI-EUFORGEN,
"Lijepa naša", Hrvatsko ekološko društvo, "Zelena akcija"
i dr.). Šumarski institut i njegovi zaposlenici radili
su na problematici očuvanja okoliša na gore opisan način
ne samo na jaskanskom području u širem smislu,
već i na području naše države.


Na kraju koristimo priliku zahvaliti se Državnoj
upravi za zaštitu prirode i okoliša kao i Komisiji za dodijeljeno
PRIZNANJE. Našu zahvalnost izražavamo i
Poglavarstvu grada Jastrebarsko kao predlagatelju uz
obećanje za daljnju suradnju na zaštiti okoliša našeg
grada i lijepe nam domovine.


Dr. se. Joso Gračan, ravnatelj


OBRAZLOŽENJE POTICAJA ZA PODJELU GODIŠNJE NAGRADE
ZA ZNAČAJNO ZNANSTVENO DOSTIGNUĆE


UVOD


Upravno je vijeće Instituta na


11. sjednici od 14. studenog 1997.
godine, zadužilo Znanstveno vijeće
da raspravi i izabere iz redova znanstvenika
predloženika za pokretanje
poticaja za podjelu Godišnje nagrade
za značajno znanstveno dostignuće
za 1997. godinu. Znanstveno
je vijeće na 29. sjednici od 1. prosinca
1997. godine, zaključilo dadr. se.
Josu Gračan a, znanstvenog savjetnika,
izabere za predloženika za
pokretanje poticaja za podjelu Godišnje
nagrade za značajno znanstveno
dostignuće.
Dr. se. Joso Gračan, znanstveni
savjetnik, jedan je od utemeljitelja
Šumarskog instituta, Jastre


barsko i njegov direktor i ravnatelj
od 1974. do 1997. godine. Predloženik
je u tom razdoblju razvio vr


lo živu i raznoliku znanstvenu i
stručnu djelatnost u Institutu. Jedan
je od pokretača svih aktivnosti, a
posebno u svezi usavršavanja i napredovanja
mladih znanstvenika,
suradnje sa šumarskom praksom na
izradi i financiranju znanstvenoistraživačkog
rada, suradnje s domaćim
i međunarodnim udrugama.
Osim toga, predloženik je priznati i
vrlo cijenjeni znanstvenik iz oplemenjivanja
šumskog drveća, a od
1974. godine vrlo uspješno vodi Šumarski
institut, Jastrebarsko.


Kako bi se dobio što temeljitiji
uvid u rad i aktivnost predloženika,
smatramo potrebitim potanko obrazložiti
postignute rezultate u znanstvenoj
djelatnosti i vođenju Šumarskog
instituta, Jastrebarsko.