DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Osim materijalne pomoći omogućit će se sarajevskim
nastavnicima i studentima uključivanje u međunarodnu
mrežu šumarskih istraživanja (EFI, IUFRO i
dr.) i uspostavljanje kontakata s talijanskom industrijom,
a cilj je ubrzanje obnove Bosne i Hercegovine.


Ferrari G.: Utezanje i kolaps drva eukaliptusa


Glede važnosti volumetrijskih varijacija drva, posebice
onih vrsta koje pokazuju pojavu kolapsa, istraživane
su korelacije volumetrijskog utezanja i kolapsa
sa strukturnim i kemijskim karakteristikama drva osim
vrsta eukaliptusa: E. camaldulensis, E. dalrympleana,


E. gomphocephala, E. grandis, E. gunnii, E. occidentalis,
E. x trabutii i E. viminalis. Istraživani su uzorci
drva skupljeni na 1,30 m od tla sa 24 stabla, za svaku
vrstu 3, da bi se utvrdili volumetrijsko utezanje, pojava
kolapsa, osnovna gustoća, vlaga, duljina provodnih cijevi
i drvnih vlakanaca i kemijski sastav.
Volumetrijsko utezanje pokazalo je linearnu korelaciju
s duljinom vlakanaca i prostornim odnosom staničnih
stijenki i lumena, a negativnu korelaciju sa sadržajem
ekstrakta u 1% NaOH. Nasuprot tome, za kolaps je
utvrđena pozitivna korelacija sa sadržajem ekstrakta u
1% NaOH, a negativna s prostornim odnosom stanične
stijenke i lumena i s dužinom vlakanaca. Odnosi s navedenim
omjerom i sa sadržajem ekstrakta nisu linearni
i mogu se prikladno izraziti paraboličnom funkcijom
reda n. Za obadvije značajke velik dio zabilježene varijabilnosti
može se smatrati funkcijom relativnog udjela
mase staničnih vlakanaca.


De Luča V.: Zonacija seoskih i planinskih područja
s raštrkanim naseljima pomoću cluster analize


U članku se preporuča integrirana metodologija za
planiranje seoskih planinskih područja koja karakteriziraju
raštrkana naselja. Metodologija ima dvije faze. Prva,
"zonacija", sastoji se u razgraničenju značajnih područja
glede teritorijalnih entiteta; druga, "optimalna lokalizacija",
bavi se racionalizacijom i integracijom servisa
na urbanoj razini i odgovarajuće prometne mreže.


LEXICON SILVESTRE -


Urednici hrvatskog izdanja: Prof. Dr. sc. Vjekoslav
Mladen G1 a v a č i Hrvoje G 1 a v a č, prof.


Grafička obrada i tehnički urednik: Ratko M a t o š e v i ć


Izdavač: "Hrvatske šume" javno poduzeće za gospodarenje
šumama i šumskim zemljištem u Republici
Hrvatskoj, p. o., Zagreb


U prvoj fazi, u pokusu na teritoriju jedne općine
(Calvera, u okrugu Potenza) primijenjena je cluster
analiza na jedinice raštrkanih naselja s postojećim vlasništvom.
Analiza je načinjena s unaprijed određenom
visinom razdaljine od 1 km. U tu svrhu upotrebljena je
prikladna automatska kodifikacija algoritma na osobnom
računalu. Dobiveni rezultati dali su osam clustera
s odgovarajućim centrima agregacije, koji se prikazuju
kao potencijalni polovi između tih zona, naseljenih
mjesta i javnih servisa na urbanoj razini.


Boggia L.: Sveta Jelena: endemske vrste Nacionalnog
parka "Dijanin vrh"


Mala britanska kolonija, zabačeni planinski otočić
Sveta Jelena, oko 1800 km udaljen od afričke atlantske
obale, čuven je po tome što je na njemu kao prognanik
umro francuski imperator Napoleon. Manje je poznat po
rijetkim endemskim biljkama u Nacionalnom parku
"Diana´s Peak" ("Dijanin vrh"). Te se rijetkosti povremeno
pojavljuju na serijama poštanskih maraka. Prošle je
godine izašla serija od šest zaštićenih endema. To su: 1.
Melanodendron integrifolium, drvo iz porodice Asteraceae,
2. Petrobium arboreum iz iste porodice, 3. Dicksonia
arborescens, drvolika paprat (Cyantheaceae), 4.
Sium Burchellii, (Umbelliferae), 5. Trimeris scaevolifolia
(Lobeliaceae), 6. Nesohedyotis arborea (Cornaceae).


Prije 30 godina puštena je u promet jedna marka s
temom "pošumljavanje", kako bi upozorila na činjenicu
daje zbog sječe šuma dvije trećine otoka ugroženo
od erozije.


Bozzo M.: Obnova alepskog bora (Pinus halepensis
Mili.) i kaduljastog bušina {Cistus salviaefolius
L.) nakon požara i aspekti njihova antagonizma


Članak je prikaz doktorske disertacije iz uzgajanja
šuma I (ekologija i opća silvikultura) autora M. B o z z a
na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta u Bariju,
školske godine 1995/96.


I. Mikloš
višejezični šumarski rječnik


Pred nama je djelo koje se u stručnoj leksici nacionalnih
jezika pojavljuje rijetko, i to je jednim od razloga
da je to uvijek događaj prvorazrednog značenja
po one kojima je namjenjen, a jednako tako znači obogaćenje
naroda na čijem je jeziku djelo napisano.


Drugi razlog važnosti ovakvog događaja jest da su
stručnjaci praktičari i znanstvenici jedne struke mogu