DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 67     <-- 67 -->        PDF

© AUSTRIJSKE SAVEZNE ŠUME


CISTA SJEČA ILI NOVI POČETAK?
Vidi ÖFZ 1/1998. s. 18 ff.


Austrijske savezne šume (u daljnjem tekstu: ÖBF)
od 1. 1. 1998. stavljaju izvan službe 180 činovnika.
Platit će im se 80 % dosadašnje plaće (bez pojedinih
nadoknada). (...). Građanima se prodaje ovo veličanstveno
ostvarenje vodstva obrazloženo kako slijedi:


ÖBF uplatiti će u proračun države 2000. godine oko
150 milijuna ATS (dodavši i naknadu za korištenje
državnog zemljišta), a ostvarena dobit do 2000. godine
biti će udvostručena,
ÖBF zaposlit će 50 novih/mladih suradnika,


ÖBF doseći će opet vodeće mjesto upravljanjem
troškovima u području šuma, ( ) Ali sa gledišta
sveukupnog gospodarstva (makroekonomije) neprihvatljivo
je, da država plati od 100-130 milijuna
ATS za nezaposlene ili prijevremeno poslane u penziju
( ) Ovaj novac nedostajat će za važnije
posebne slučajeve (za teško pogođene),


mirovinski fond preuzima suradnike (-ice) ÖBF koji
su voljni raditi, već sa starošću od 60 (55) godina
(....),


-
poduzeće koje je dosada aktivno poslovalo (gospodarilo),
izbriše jednim udarcem 120 radnih mjesta u
području šumarstva (....)
Uskoro će privatno gospodarstvo slijediti primjer
ekstremne redukcije osoblja. (....) Najavljeno udvostručenje
dobiti postići će se 90 % od redukcijom osoblja.
Ove mjere donose troškove Republici Austriji. (....)
Čista sječa u ovoj mjeri je dosada nezapamćena(....).


NEMA RADNE OLAKŠICE


Od Uprave ÖBF bilo je navješteno dereguliranje i
debirokratiziranje. Dvije važne stvari u jednoj suvremenoj
upravi poduzeća ne sprovode se sa polovinom
tima (....). Ipak ostaje visjeti u zraku pitanje, Što donosi
Austriji udvostručenje dobiti, kada sve uštede na
troškovima na drugim mjestima ostaju u ÖBF?


ILI SE NEŠTO DRUGO DOGAĐA?


Da li je to taština ili glad za uspjehom direktora uprave?
Da lije to želja, dati na burzu dioničko društvo?


Već dosadašnje ustrojstvo prema maksimiranju dobiti
ne poklapa se s načelom potrajnog gospodarenja
šumama, a izlazak na burzu još manje .(....) U šumartvu
je lako u granicama zakonskih mogućnosti (....) godina


ma, a dapače i desetljećima živjeti od supstance drvne
zalihe šuma, na dobrom položaju i unosnim sastojinama.
Bit će daje potrajnost drvnih zaliha još osigurana,
ali o potrajnosti vrijednijih sastojina, kao stoje to do sada
bilo u normalno u ÖBF-u, više ne može biti govora.
Preko 400 000 ha, polovica saveznog šumskog posjeda,
ostalo je bez servituta.


Preko 40 000 ovlaštenika ima idealno učešće u vlasništvu
od 15 do 20 %. Promjenu što se tiče količinske i
vrijednosne potrajnosti gospodarenja šumama ÖBF,
opunomoćenici neće tolerirati. ( )


Austrija zajedno sa EU i odnosnim saveznim zemljama
poduzima goleme napore oko stvaranja radnih
mjesta u zapostavljenim područjima. Izradit će se brojni
projekti i nekoliko milijuna ATS utrošiti za stvaranje
radnih mjesta. Austrija istodobno zatvara 25 šumarija i
rješava 100 revira upravo u ovom području. Gdje ostaje
sažeto javno razmatranje vlasti glede na mjere subvencioniranja
poljodjelstva i šumarstva?


Težnja za povoljnijim upravljanjem troškovima u
području plaća uspjet će u ÖBF d.d. Ipak ostaje
otvoreno pitanje, Kada će privatna šumska poduzeća
slijediti model ÖBF? (....). Spirala uništenja dalje se
okreće.


ČISTA SJEČA SVUDA


Drugi dio povoljnog upravljanja troškovima odnosi
se na troškove iskorišćivanja šuma ili varijabilne
troškove. ( ) Savezne šume imaju velik dio površina
manje produktivnih, mnogo strmih površina sa skupim
korištenjem žičara i velika područja zaštitnih šuma
(gospodarskih). (....) Ukoliko će se ovdje tražiti povoljno
upravljanje troškovima to će biti moguće samo
promjenom temeljnih okvirnih uvjeta. Neke će od ovih
promjena, koje su sve ugrađene u austrijsku šumarsku
politiku, ovdje biti prikazane:


-
Izdvajanje dijelova površina zaštitnih šuma i
površina manje produktivnosti iz šumskouzgojnih
mjera. Da li je ova mjera u naseljenom brdskom području
Austrije sadržajna i ostvariva?
Premiještanje iskorišćivanja šuma u bolje sastojine
s većim prirastom, manje strma područja i u zreliju
šumu.


Ovlašteniku servituta bit će dodijeljen strmi, siromašni
i radnointenzivni dijelovi šumskih područja.


-
Daljnje otpuštanje ÖBF-ovih radnika
Korišćenje načina (postupka) rada čistom sječom.
( )
269