DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 64     <-- 64 -->        PDF

kom svakog uviđaja štete sa što većom sigurnošću ustvrditi
počinitelja. U tome će nam ovaj priručnik kojega
danas predstavljamo, biti od velike pomoći".


OSTERREICHISCHE


Da štete na domaćoj stoci, poglavito od vuka, nisu
male potvrdio je prilikom predstavljanja brošure Ž.
Štahan. Tijekom 1997. godine zaprimljeno je 469
zahtjeva za naknadu šteta, od kojih je obrađeno i pozitivno
rješeno njih 131. Na ime odštete tijekom prošle godine
(do 30. listopada) isplaćeno je 364.000 kuna.
Prošle je godine samo od početka rujna do sredine prosinca
stradala 201 ovca, 37 koza, 3 krave, 7 konja, jedna
mazga i jedan lovački pas. Broj šteta ima tendenciju
rasta.


Radi potpunosti prikaza, spomenimo na kraju daje
treće, nešto izmijenjeno, dopunjeno i prošireno izdanje
knjižice "Čije je to djelo?" pod naslovom WER WAR
ES? Raubtierrisse und Spuren erkennen und dokumentieren
izdala i Njemačka, nadajući se da će, uz uspješnu
reintrodukciju risa i spontano pridošlog vuka, uskoro
prirodi vratiti i izgubljenog smeđeg medvjeda. Uz potporu
- Lovačkog saveza Njemačke i Saveza za zaštitu
prirode Bavarske knjižica je izišla u izdanju uglednog
Wildbiologische Gesellschaft München e.V. lipnja
1997., a kao autori ju potpisuju: P. Kaczen sky i T.
Hub er iz Austrije, Đ. Hub er i A. Frković iz Hrvatske
te R. F i c o iz Italije.


Hrvatsko izdanje brošure "Čije je to djelo?" može se
naručiti u Državnoj upravi za zaštitu prirode i okoliša,
10000 Zagreb, ulica grada Vukavara 78 ili na broj telefona01/
6111-992, 01/6133-444, fax: 01/537-203.


Alojzije Frković


FORST ZEITUNG


TEMELJNO PREUSTROJSTVO AUSTRIJSKIH SAVEZNIH ŠUMA
(Prikaz nove organizacije Austrijskih saveznih šuma, d.d. od 1. siječnja 1998. godine)


Thomas U h e r, zamjenik generalnog direktora


Richard Ramsauer, generalni direktor


Izdvajanjem poduzeća iz državnog proračuna i
pretvorbom Austrijskih saveznih šuma u dioničko
društvo, dat je polazni znak za temljeno obnavljanje
poduzeća.


Pretvorba poduzeća u dioničko društvo i nalog vlasnika
upravi da do kraja godine izradi koncept poduzeća,
s našeg gledišta može biti ocijenjen kao nalog za temeljitu
reformu poduzeća. U tom smislu izrađen je i koncept
poduzeća, kojega je odobrio Nadzorni odbor 3. prosinca
1997. godine.


BITNI CILJEVI


Cilj koncepta poduzeća je utvrđivanje budućeg razvojnog
pravca Austrijskih saveznih šuma, d.d. (ÖBF
AG) i briga o tome da će biti ispunjene sve propisane
funkcije šuma od vlasnika šuma - Republike Austrije, u
Zakonu o saveznim šumama. U konceptu poduzeća
uzeta su u obzir ne samo monetarna očekivanja šumovlasnika,
koja su jasno definirana, nego i društvene obveze
OBF, d.d., koje nužno proizlaze iz njene veličine
(po površini). Pretpostavka za to je očuvanje i osiguranje
prihodne i financijske snage poduzeća.


Sumskouzgojni cilj sastoji se u očuvanju i poboljšanju
substance šume, kako bi se moglo odgovoriti na vi
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 65     <-- 65 -->        PDF

šcstruke interese za šumu, posebice u gorju. Taj cilj želimo
postići na temelju gospodarenja šumama na način
blizak prirodi i kroz šumskouzgojne inovacije.


Ekonomski cilj govori o postupnom povećanju rezultata
uobičajenog poslovanja (EGT) na razinu međunarodno
usporedivih poduzeća, unatoč smanjenju sječivog
etata na razinu potrajnosti. Pri planiranom poslovnom
prihodu od skoro 2 milijarde ATS u 2003. godini,
što odgovara EGT-u plus dobit koja će biti isplaćena
šumovlasniku od oko 300 milijuna ATS.


DVA STUPA AUSTRIJSKIH
SAVEZNIH ŠUMA d.d.


U biti smo definirali za poduzeće dva područja poslovanja:
područje šuma i područje nekretnina.


U području šumarstva, dakle u našem temeljnom
poslovanju, postoji jasan cilj da se ponovno naglasi
snaga poduzeća, a to je povoljno upravljanje troškovima
i tehnička kompetencija. Da bi se za to dostigao
nužni porast proizvodnosti, stvorene su stoje više moguće,
samostalne organizacijske jedinice. Operativni
posao u budućnosti odvijat će se samostalno kroz šumarske
poslovne jedinice - (profitne centre), vodstvo


poduzeća usredotočuje se na temeljne zadaće vođenja i
interne usluge.


U području nekretnina, koje se daju u najam i u zakup,
ubrajaju se i poslovna polja šljunčara i kamenoloma,
deponije, voda i turizam. Tu vidimo znatan dio potencijalnog
rasta, koji vrijedi iskoristiti kroz profesionalniji
marketing. Ovim bi se trebao smanjiti utjecaj cikličkog
poslovanja s drvom. U području nekretnina želimo
također surađivati sa komunalnim i regionalnim
poslovnim partnerima i time davati impulse zapošljavanja
u regijama.


ŠANSA ZA MLADE ŠUMARSKE KOLEGE


U sljedećih pet godina u Austrijskim saveznim šumama
d.d. (u daljnjem tekstu ÖBF, d.d.) oko 50 diplomiranih
šumarskih inženjera i viših šumarskih tehničara
s petogodišnjom školom (karakteristično za Austriju)
naći će interesantno i suvremeno radno mjesto. Pored
novih radnih mjesta koja će koštati preko 100 milijuna
ATS, investirat će se još značajna sredstva za
razvoj osoblja, posebice za obrazovanje i daljnju izobrazbu.
Tako bi trebalo sustavno unapređivati i izgrađivati
stručne kvalifikacije i sposobnosti, ponajprije na
području rukovođenja.


ÖBF d.d. - Ukupan organogram
Uprava


Interna revizija


FB


L SGB
Šumarstva


SGB
Nekretnina


25
šumarskih
poslovnih
jedinica


PC


6 profitnih centara
3 šum. tehn. pogona
1 trgovine drvom
1 šumskih rasadnika


Novi koncept poduzeća: Hijerarhijske strukture su pojednostavljene


Poslovi uprave


"O2 po


o


9-TO


o o C
p I— =3


ST » P5_ in -


9 3


o 3 p
r\


L* CD


o 5
xs o
o —:


Upravaljanje poduzećem
Kompetencije za odlučivanje (izdavanje smjernica)
i stručna koordinacija kroz centralna funkcionalna
područja što se tiče njihove pojedinačne funkcije


SGB Strateško područje poslovanja


EOP - Elektronska obrada podataka (EDV)
FB - šumarske poslovne jedinice
PC - Profitni centri
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 66     <-- 66 -->        PDF

MANJI BROJ VEĆIH ŠUMARSKO <
POSLOVNIH JEDINICA I REVIRA


Da bi se u području gospodarenja šumama postigao
cilj smanjenja troškova, bit će pored spomenutih investicija
u razvoj osoblja, stvorene i veće operativne jedinice
koje će biti opremljene sa najsuvremenijom infrastrukturom.
Buduća organizacija predviđa 25 takvih
šumarskih poslovnih jedinica, dvije uprave nacionalnih
parkova, 151 šumarski revir, tri građevinsko-strojarske
poslovne jedinice, jedna pilana i više sporednih poslovnih
jedinica. Šumarske poslovne jedinice ostvarit će
veličinu ukupnog godišnjeg etata od 46 000 m3 do 116
000 m\ s površinom gospodarskih šuma između 8000
ha i 25 000 ha. Ova veličina jedinica približno je već
pojedinačno dostignuta, s tim da će se od sada ostale
šumarske poslovne jedinice dovesti na tu razinu.
Suradnicima će se pri stvaranju "unutrašnjeg" života
njihove poslovne jedinice omogućiti najveći mogući
učinkovit prostor.


PRIDRŽAVANJE SVIH ZAKONSKIH OBVEZA
Iako je samo po sebi razumljivo da će ÖBF, d.d. i
nakon reorganizacije izvršavati sve svoje zakonske obveze,
ipak valja na ovome mjestu to eksplicitno istaknuti.
ÖBF, d.d. u svako vrijeme izvršava zakonski
propisane obveze glede obvezng imenovanja šumarskih
tijela (šumarsko tijelo je šumarski stručnjak s po


loženim državnim ispitom). U Austriji privatni
šumovlasnici obvezni su imenovati šumarska tijela, tj.
više šumarske tehničare sa državnim ispitom za šume
površine od 500 ha do 1800 ha, a od 1800 ha naviše to
treba biti dipl.ing. šumarstva, dok za šume preko 3600
ha treba biti još jedan šumarski stručnjak. Ovoga
trenutka imamo oko 200 šumarskih tijela više od
propisanog, a također i nakon reorganizacije bit će,
kroz novozaposlene, oko 100 šumarskih tijela više
nego što zakon traži.


Nećemo zapustiti ekološki osjetljiva područja kao
što su zaštitne šume, budući da će naše preostalo osoblje
kroz djelotvorniju infrastrukturu i djelotvorniji
rad, imati na raspolaganju više vremena za središnje
šumarske zadatke. Odgovarajuća deregulacija, to znači
debirokratizacija, dat će pri tom značajan prinos. Naš je
cilj da viši šumarski tehničar provodi čim više vremena
u šumi, a manje u uredu. Svjesni smo toga da je poduzetnički
koncept ÖBF, d.d. vrlo zahtjevan program,
posebice stoga što njegovo sprovođenje uvjetuje promjenu
poduzetničke kulture. Isto smo tako uvjereni da
nema drugoga puta i da će pri konzekventnoj promjeni
koncepta poduzeća "ÖBF, d.d. novo" postati vrlo uspješno
poduzeće.


Iz ÖSTERREICHISCHE FORST ZEITUNG 1/98
Preveo: mr. sc. Josip Dundović


KRITIČKI OSVRTI


(na "Temeljno preustrojstvo austrijskih saveznih šuma")


O ZAŠTO TAKO POTAJNO?


Sad je tako daleko: Nova organizacija Golijata (Austrijskih
saveznih šuma) među austrijskim šumarskim
poduzećima ide u zadnju rundu. Šumarije i reviri bit će
povećani, uposleni otpušteni i premješteni. Druge gospodarske
grane završile su to znatno ranije. Republika
Austrija kao dioničar Austrijskih saveznih šuma želi sada
više zaraditi od svojeg šumskog poduzeća.


Posebnost je u tome: Velika stvar se događa tiho i
potajno. Nevjerojatno tiho i potajno s obzirom na činjenicu
da ovo poduzeće upravlja s oko 10 % državne
površine, desetinom ukupnih staza za šetnje i skijališta,
jezera, izvora, krajolika i zaštićenih područja prirode,
zaštićenih šuma, dvoraca, rijeka i potoka, kamenoloma,
deponija. Desetinom, sveukupnog redovitog korištenja
drva, stoljećima dopuštenog napasanja svoje stoke.
Temeljita reforma ovog poduzeća nije zatekla samo
suradnike i njihovu rodbinu, nego i sto tisuća Austrijanaca.
I stoga je nevjerojatno, kako se sve to potajno
odvijalo.


Osovina ministar - nadzorno vijeće - uprava, rade
u najvišem smislu djelotvorno, opozicija kao i da ne
postoji.


Ekonomski gledano bit će da je reforma smišljeno
opravdana!


Sudionici u reformi zaradit ce dobar novac za dobar
rad. Iznenađujuće je, da nešumarska javnost jednu takvu
čisto ekonomsku orijentiranost površinskog diva
kao Austrijske savezne šume akceptira bez komentara.


Izgleda daje korisna funkcija šuma, to znači novčana
zarada i za one izvan šumarstva, najvažnija strana
gospodarenja šumama . Ili javnost još nije primijetila
novi vjetar i tajnu giganstsku reformu?


Ostaje nada da vlasnik dionica neće previše tražiti.
Šuma izdrži mnogo; što njoj kao što se zna ne čini dobro,
jednostrano je suvišno naglašavanje određenih ciljeva.
Pri tome nema velike razlike, da li se radi o jelenskim
rogovima, stablima za djetlića, smrekama, turizmu
ili prihodu u obliku dobiti na dionice,


Herbert Tiefenbacher, v.r., glavni urednik
Iz ÖSTERREICHISCHE FORST ZEITUN3/98
Preveo: mr. se. Josip Dundović
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 67     <-- 67 -->        PDF

© AUSTRIJSKE SAVEZNE ŠUME


CISTA SJEČA ILI NOVI POČETAK?
Vidi ÖFZ 1/1998. s. 18 ff.


Austrijske savezne šume (u daljnjem tekstu: ÖBF)
od 1. 1. 1998. stavljaju izvan službe 180 činovnika.
Platit će im se 80 % dosadašnje plaće (bez pojedinih
nadoknada). (...). Građanima se prodaje ovo veličanstveno
ostvarenje vodstva obrazloženo kako slijedi:


ÖBF uplatiti će u proračun države 2000. godine oko
150 milijuna ATS (dodavši i naknadu za korištenje
državnog zemljišta), a ostvarena dobit do 2000. godine
biti će udvostručena,
ÖBF zaposlit će 50 novih/mladih suradnika,


ÖBF doseći će opet vodeće mjesto upravljanjem
troškovima u području šuma, ( ) Ali sa gledišta
sveukupnog gospodarstva (makroekonomije) neprihvatljivo
je, da država plati od 100-130 milijuna
ATS za nezaposlene ili prijevremeno poslane u penziju
( ) Ovaj novac nedostajat će za važnije
posebne slučajeve (za teško pogođene),


mirovinski fond preuzima suradnike (-ice) ÖBF koji
su voljni raditi, već sa starošću od 60 (55) godina
(....),


-
poduzeće koje je dosada aktivno poslovalo (gospodarilo),
izbriše jednim udarcem 120 radnih mjesta u
području šumarstva (....)
Uskoro će privatno gospodarstvo slijediti primjer
ekstremne redukcije osoblja. (....) Najavljeno udvostručenje
dobiti postići će se 90 % od redukcijom osoblja.
Ove mjere donose troškove Republici Austriji. (....)
Čista sječa u ovoj mjeri je dosada nezapamćena(....).


NEMA RADNE OLAKŠICE


Od Uprave ÖBF bilo je navješteno dereguliranje i
debirokratiziranje. Dvije važne stvari u jednoj suvremenoj
upravi poduzeća ne sprovode se sa polovinom
tima (....). Ipak ostaje visjeti u zraku pitanje, Što donosi
Austriji udvostručenje dobiti, kada sve uštede na
troškovima na drugim mjestima ostaju u ÖBF?


ILI SE NEŠTO DRUGO DOGAĐA?


Da li je to taština ili glad za uspjehom direktora uprave?
Da lije to želja, dati na burzu dioničko društvo?


Već dosadašnje ustrojstvo prema maksimiranju dobiti
ne poklapa se s načelom potrajnog gospodarenja
šumama, a izlazak na burzu još manje .(....) U šumartvu
je lako u granicama zakonskih mogućnosti (....) godina


ma, a dapače i desetljećima živjeti od supstance drvne
zalihe šuma, na dobrom položaju i unosnim sastojinama.
Bit će daje potrajnost drvnih zaliha još osigurana,
ali o potrajnosti vrijednijih sastojina, kao stoje to do sada
bilo u normalno u ÖBF-u, više ne može biti govora.
Preko 400 000 ha, polovica saveznog šumskog posjeda,
ostalo je bez servituta.


Preko 40 000 ovlaštenika ima idealno učešće u vlasništvu
od 15 do 20 %. Promjenu što se tiče količinske i
vrijednosne potrajnosti gospodarenja šumama ÖBF,
opunomoćenici neće tolerirati. ( )


Austrija zajedno sa EU i odnosnim saveznim zemljama
poduzima goleme napore oko stvaranja radnih
mjesta u zapostavljenim područjima. Izradit će se brojni
projekti i nekoliko milijuna ATS utrošiti za stvaranje
radnih mjesta. Austrija istodobno zatvara 25 šumarija i
rješava 100 revira upravo u ovom području. Gdje ostaje
sažeto javno razmatranje vlasti glede na mjere subvencioniranja
poljodjelstva i šumarstva?


Težnja za povoljnijim upravljanjem troškovima u
području plaća uspjet će u ÖBF d.d. Ipak ostaje
otvoreno pitanje, Kada će privatna šumska poduzeća
slijediti model ÖBF? (....). Spirala uništenja dalje se
okreće.


ČISTA SJEČA SVUDA


Drugi dio povoljnog upravljanja troškovima odnosi
se na troškove iskorišćivanja šuma ili varijabilne
troškove. ( ) Savezne šume imaju velik dio površina
manje produktivnih, mnogo strmih površina sa skupim
korištenjem žičara i velika područja zaštitnih šuma
(gospodarskih). (....) Ukoliko će se ovdje tražiti povoljno
upravljanje troškovima to će biti moguće samo
promjenom temeljnih okvirnih uvjeta. Neke će od ovih
promjena, koje su sve ugrađene u austrijsku šumarsku
politiku, ovdje biti prikazane:


-
Izdvajanje dijelova površina zaštitnih šuma i
površina manje produktivnosti iz šumskouzgojnih
mjera. Da li je ova mjera u naseljenom brdskom području
Austrije sadržajna i ostvariva?
Premiještanje iskorišćivanja šuma u bolje sastojine
s većim prirastom, manje strma područja i u zreliju
šumu.


Ovlašteniku servituta bit će dodijeljen strmi, siromašni
i radnointenzivni dijelovi šumskih područja.


-
Daljnje otpuštanje ÖBF-ovih radnika
Korišćenje načina (postupka) rada čistom sječom.
( )
269
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 68     <-- 68 -->        PDF

U daljnjim razmišljanjima citirat ću predstavnika
uprave direktora Richarda Ramsauer a iz njegova
pozdravnog pisma suradnicima Saveznih šuma kao
novog generalnog direktora:


"Svjestan sam, da kao pojedinac u ovom poduzeću
ne mogu ništa postići. To mi je potpuno jasno, kao i to
da su u tako "bogatom" poduzeću kao što su Austrijske
savezne šume, suradnici istinski (pravi) kapital poduzeća".


Ostaje samo nada, da nakon čiste sječe velikog dijela
suradnika, neće doći u većoj mjeri do čiste sječe
šuma ÖBF-a.


Dipl. Ing. Richard Wallmann


5570 Mauterndorf 135


iz ÖSTERREICHISCHE FORST ZEITUNG 4/98


Preveo: mr. sc. Josip Dundović


RESTRUKTURIRANJE SAVEZNIH SUMA - PODACI NA STOL


vidi ÖFZ 1/1998., s. 18 FF


Zabrinjavajuće su ponovne drastične redukcije
kadrova u šumarijama. Prije svega zbog toga što su velike
"reforme" prošle obično bez konkretnih dokaza
svoje opravdanosti. Koliko ja znam još nikada nije priopćeno
koje su i koliko učinkovite uštede na troškovima
donijele dosadašnje reforme.


Pri tom bi se također moralo kalkulirati, koliko smanjenje
stanja osoblja iziskuje (traži) povećanje plaća
kod preostalog osoblja, ali također i koliko povećanje
radnog područja ima za posljedicu, gubitke i propust
temeljnih zadaća na teret razvoja šume i poboljšanje
strukture poduzeća. Ove tri šumarije: Hinterriss/Pertisau,
Steinberg i Achental postizale su neprekidno
(kontinuirano) od 1953. godine najbolje gospodarske
rezutlate i gotovo bez iznimke najviše prodajne cijene
drva u Tirolu.


Uvijek kad sam, nakon "velikih reformi", što znači
nakon fuzioniranja šumarija pogledao Holzkurier, regija
Achensee bila je, što se postignutih cijena drva tiče,
na posljednjem mjestu ili blizu tome. Sigurno to nije
zbog nedostatka sposobnosti ili preniske učinkovitosti
mjesnog nadležnog šumarskog osoblja, nego zbog dirigizma
i prakse upravljanja Centrale iz Beča.


Centrala je prinudom i prijetnjama na vodeće suradnike
na terenu dovela do toga, da su zanemarivane nužne
inicijative, koje su itekako potrebne za osiguranje
trajnog uspjeha. Potkapana je volja za poslom i donošenjem
odluka te izazvana rezignacija kadra.


Uprava poduzeća koja daje nalog stručnom institutu
da bi upoznala mišljenje svojih suradnika o organizaciji
poduzeća i o socijalnoj klimi, normalno da se sama
diskvalificira.


Novi "reformski koncept" potvrđuje ovu ocjenu.
Ovaj koncept, bez potankog prezentiranja njegovih
konkretnih temelja, s jasnom namjerom premiještanja
važnih kompentencijskih odluka na dipl. ing. šumarstva
i više šumarske tehničare na terenu, kolikogod bio i
točan, nespojiv je s unaprijed određenim drastičnim
smanjenjem osoblja u šumarijama.


Pema "socijalnom planu" stariji suradnici Austrijskih
saveznih šuma (u daljnjem tekstu ÖBF), dobit će
80 % svoje plaće i morati otići u mirovinu u roku godinu
dana, tj. prije nego što ostvare zakonsko pravo na
mirovinu. Smatram daje to zaista skandal!


Radi se o onim stručnjacima koji su u poraću (poratnim
godinama) svojim golemim promjenama ostvarili
u šumskom gospodarstvu jednu pravu revoluciju i
šumarstvu OBF donijeli upravo onaj standard koji ÖBF
danas posjeduju.


U posljednjih 50 godina promijenilo se više u šumarstvu
gorskog područja, nego ikada prije. Postignut
je tehnološki napredak od ručne pile do procesora, od
otpreme drva splavarenjem do otpreme šumskom željeznicom,
te do otpreme teškim kamionima šumskom
cestovnom mrežom kojom se može voziti cijele godine,
od ručnog privlačenja drva kroz šumske sastojine preko
širokih obronaka i kroz duge jarke do tegljača zimi ili
po bespuću šumskom žičarom od mjesta sječe do ceste.


Provjerene (najiskusnije) suradnike, koji su svojim
radom postigli ove rezultate, osuditi na prijevremeni
nerad, njihove potencijalne snage i potencijalno iskustvo
ostaviti neiskorišteno, a troškove natovariti jednostavno
mirovinskoj blagajni, to nije konstruktivan doprinos
reformi, nego kao i u mnogo drugih slučajeva,
ekonomska maloumnost s brutalnim i asocijalnim neugodnim
okusom.


Što je najžalosnije, sve ovo ne smeta nijednu od
kompetentnih instanci, a nitko i nema hrabrosti da objektivno
o ovome da svoje mišljenje ili kritiku.


Ni staleški predstavnik ili sindikat, ni šumarsko
društvo, a također ni znanost ili stručni tisak.


Dipl. Ing. Paul Schwab


6215Achenkirch420b


Iz ÖSTERREICHISCHE FORST ZEITUNG 3/98


Preveo: mr.se. Josip Dundović