DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 64     <-- 64 -->        PDF

kom svakog uviđaja štete sa što većom sigurnošću ustvrditi
počinitelja. U tome će nam ovaj priručnik kojega
danas predstavljamo, biti od velike pomoći".


OSTERREICHISCHE


Da štete na domaćoj stoci, poglavito od vuka, nisu
male potvrdio je prilikom predstavljanja brošure Ž.
Štahan. Tijekom 1997. godine zaprimljeno je 469
zahtjeva za naknadu šteta, od kojih je obrađeno i pozitivno
rješeno njih 131. Na ime odštete tijekom prošle godine
(do 30. listopada) isplaćeno je 364.000 kuna.
Prošle je godine samo od početka rujna do sredine prosinca
stradala 201 ovca, 37 koza, 3 krave, 7 konja, jedna
mazga i jedan lovački pas. Broj šteta ima tendenciju
rasta.


Radi potpunosti prikaza, spomenimo na kraju daje
treće, nešto izmijenjeno, dopunjeno i prošireno izdanje
knjižice "Čije je to djelo?" pod naslovom WER WAR
ES? Raubtierrisse und Spuren erkennen und dokumentieren
izdala i Njemačka, nadajući se da će, uz uspješnu
reintrodukciju risa i spontano pridošlog vuka, uskoro
prirodi vratiti i izgubljenog smeđeg medvjeda. Uz potporu
- Lovačkog saveza Njemačke i Saveza za zaštitu
prirode Bavarske knjižica je izišla u izdanju uglednog
Wildbiologische Gesellschaft München e.V. lipnja
1997., a kao autori ju potpisuju: P. Kaczen sky i T.
Hub er iz Austrije, Đ. Hub er i A. Frković iz Hrvatske
te R. F i c o iz Italije.


Hrvatsko izdanje brošure "Čije je to djelo?" može se
naručiti u Državnoj upravi za zaštitu prirode i okoliša,
10000 Zagreb, ulica grada Vukavara 78 ili na broj telefona01/
6111-992, 01/6133-444, fax: 01/537-203.


Alojzije Frković


FORST ZEITUNG


TEMELJNO PREUSTROJSTVO AUSTRIJSKIH SAVEZNIH ŠUMA
(Prikaz nove organizacije Austrijskih saveznih šuma, d.d. od 1. siječnja 1998. godine)


Thomas U h e r, zamjenik generalnog direktora


Richard Ramsauer, generalni direktor


Izdvajanjem poduzeća iz državnog proračuna i
pretvorbom Austrijskih saveznih šuma u dioničko
društvo, dat je polazni znak za temljeno obnavljanje
poduzeća.


Pretvorba poduzeća u dioničko društvo i nalog vlasnika
upravi da do kraja godine izradi koncept poduzeća,
s našeg gledišta može biti ocijenjen kao nalog za temeljitu
reformu poduzeća. U tom smislu izrađen je i koncept
poduzeća, kojega je odobrio Nadzorni odbor 3. prosinca
1997. godine.


BITNI CILJEVI


Cilj koncepta poduzeća je utvrđivanje budućeg razvojnog
pravca Austrijskih saveznih šuma, d.d. (ÖBF
AG) i briga o tome da će biti ispunjene sve propisane
funkcije šuma od vlasnika šuma - Republike Austrije, u
Zakonu o saveznim šumama. U konceptu poduzeća
uzeta su u obzir ne samo monetarna očekivanja šumovlasnika,
koja su jasno definirana, nego i društvene obveze
OBF, d.d., koje nužno proizlaze iz njene veličine
(po površini). Pretpostavka za to je očuvanje i osiguranje
prihodne i financijske snage poduzeća.


Sumskouzgojni cilj sastoji se u očuvanju i poboljšanju
substance šume, kako bi se moglo odgovoriti na vi