DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 6     <-- 6 -->        PDF

1. Trinajslić. .1. Kamenjarin: FITOCKNOLOŠKO-SINTAKSONOMSKA ISTRAŽIVANJA VAZDA/KLENU I ŠUMA.. Šumarski lislbr. 5 6. CXX11 (1998). 207-211
U sastojinama izabranim za fitocenološku analizu detaljnije analize antropogeih utjecaja skupina pratiliodređene
su fitocenološke snimke veličine 200 m2, ca, raščlanjena je na elemente reda Quercetalia pubessamo
jednom 100 nr, a florni sastav procijenjen je precentis,
te razreda Erico-Cistetea i Paliuretea.
ma standardnoj metodi Zürich-Montpellier. Radi što


AS. MYRTO-QUERCETUM ILICIS NA OTOKU CIOVU


Čiste, vazdazelenc šume česmine s mirtom (Myrto-Žedno u središnjem dijelu otoka. Snimke 3-6 odnose se
Quercetum ilicis) proučavane su na otoku Ciovu na dva na Okrug donji, lokalitet Kava u zapadnom dijelu otoizolirana
lokaliteta - Sv. Križ i Okrug donji - a njen je ka. U oba slučaja radi se o sastojinama s jasno razvijeflorni
sastav prikazan na temelju 6 fitocenoloških sninim
slojem drveća razvijenim iz panja, ali površine u
maka ujedinjenih u Tablicu 1, Snimke 1 i 2 odnose se posljednje vrijeme nisu bile utjccane sječom.
na područje Sv. Križ, iz sastojina s lijeve strane ceste za


Tablica As. Myrto-Quercetum ilicis (H-ić) Trinajstić 1985


Broj snimke (Nr. of veget. record):
Nalazište (Locality):
Veličina snimke (Size veget. record):
Broj vrsta (Nr. of spec, pro veget. record):
1
Sv.B
200
18
2
Lriž
200
17
3
200
26
4 5
Okrug donji
100
23
200
21
6
200
22
I
21
Karakt. vrste asocijacije (char.ass):
B Myrtus communis
C Myrtus communis
1.3 1.2
+
2.3 +2 3.3 +3 6
1
Diferencijalne vrste asocijacije (dif.ass.):
B Prasium majus
Juniperus phoenicea
Olea europaea
Ephedra campylopoda
Olea sylvestris
+2
1.2
+2
+3
+2
+2
+
+
+
+2
4
2
2
1
1
Karakt. vrste sveze (char.all.)
Quercion ilicis, reda (char.order)
Onercetalia ilicis i razreda (char, class)
Quercetea ilicis:
A Quercus ilex 1.1 4.1 1.1 1.1 4.1 4.3 6
Pinus halepensis
Juniperus oxycedrus
B Quercus ilex 2.4 3.3 3.3 3.3
1.1
+
3.3 1.3
1
1
6
Pistacia lentiscus +3 1.3 1.2 +2 1.2 1.3 6
Juniperus oxycedrus +2 + 1.2 + +2 + 6
Phillyrea media
Juniperus macrocarpa
Spartium junceum
Lonicera implexa
Rosa sempervirens
1.3
+2
+
1.3
(+)
1.2
+2
+2
+2
+
+
+3
+2
+3
+2
+
+
5
5
4
2
1
Viburnum tinus + 1
Arbutus unedo + 1
Osyris alba + 1