DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 57     <-- 57 -->        PDF

D. Geiz: ZAŠTITA PRIRODE BELJSKOGA LOVIŠTA (PARKA PRIRODE I POS. ZOO REZERVATA "KOPAČKI RIT") Šumarski list br. 5 6, CXXII (1998). 245-260
Getz , D. (1972.): Zaštita rijetkih životinja i zoološki
vrtovi, Priroda, God. LXI, časopis Hrvatskog
prirodoslovnog društva, br. 4, pp 33-37, Zagreb


Getz , D. (1973.): Problemi sportskog ribolova u rezervatu
"Kopački rit", Ribolov 5/72, Glasilo
Saveza sportskih ribolovnih društava Hrvatske,
Zagreb


Getz , D. (1990.): Višestoljetni utjecaj čovjeka na prirodna
staništa i opstanak brojnih vrsta kralješnjaka
u Kopačkom ritu, Ekološki glasnik, 1-2, pp
50-57, Zagreb


Getz,D . (1988.): Hidroelektrana Ne - šuma Da, Povodom
najavljene izgradnje vodne stepenice na rijeci
Dravi, Jelen 54, Informativni list radnika
LŠG "Jelen" - Beograd, God. XIV, pp 14-15,
Zagreb


Getz , D. (1996.): Beljsko lovište jedno od najvrijednijih
i najljepših lovišta u Hrvatskoj i Europi,
Šumarski list br. 11-12/96., God. CCX, pp
513-516, Zagreb


Heiszler, V, Szakacs, M., Vörös,K. (1989.): Ein
Photoalbum aus dem Hause Habsburg, Museum
der Ungarischen Arbeiterbewegung, Budapest


"Jelen", Informativni list radnika osnovnih organizacija
udruženih u LŠG "Jelen"-Beograd, Jubilarno
izdanje povodom 25 godina rada LŠG "Jelen"
(1987): Baranjsko-Bačko lovno-šumsko
područje - osnovni prirodni potencijali "Jelena"
u prošlosti i danas, pp 7-9, Beograd


"Jelen", Jubilarno izdanje povodom 20 godina rada
LŠG "Jelen" (1972.): Pregled naučno-istraživačkih
tema, pp 158-160.


Laszl o A. etal. (1971.): Namenverzeichnis der Vögel
der Autonomen Provinz Vojvodina, mit einer Historischen
Übersieh von Dr. Andras Keve, Larus,
vol. 23, pp 73-127, Zagreb


Kara m an, I. (1968.): Osnovna obilježja imanja
"Belje" i "Darda" u sastavu kasnofeudalnih, kapitalističkih
zemljoposjeda na baranjsko-slavonskom
tlu, od 1918. godine, Zbornik radova, Tri
stoljeća "Belja", JAZU, Zavod za znanstveni
rad, Posebno izdanje VIII, pp 77-92


Maj stor o vić , V (1988.): Obranbeni nasip "Zmajevac-
Kopačevo" u Baranji, Građevinar, god. 40,
br. 9, Časopis Saveza građevinskih inžinjera i
tehničara SR Hrvatske, pp 421 -429, Zagreb


Marinović , M. (1932.): Iz predratne statistike lova
na Državnom dobru "Belje", Lovački glasnik,
god. XI, br. 1-2, pp 21-23, Glasilo saveza lovačkih
društava za Vojvodinu i kinološkoga udruženja,
Novi Sad


Matoničkin, P., Pavletić, Z. (1964.): Eldorado
živoga svijeta na ušću rijeke Drave, Priroda, god.


LI, br. 2, pp 45-47, Hrvatsko prirodoslovno
društvo, Zagreb


Mikulić , Z. (1965.): Kopački rit - naš najveći prirodni
zoološki vrt, Priroda, god. LII,br. 2,41-43, časopis
Hrvatskog prirodoslovnog društva, Zagreb


Mojsisovics,A. (1883.): Zur Fauna von Bellye und
Darda, Mitteilugen des naturwissenschaftlichen
Vereines für Steiermark, 4-17


Mojsisovics, A. (1884.): Excursion im Bacs - Bodroger
und Baranyvar Comitate im Sommer, 1-19


Mojsisovics,A. (1884.): Erste Nachtrag zur Ornis
von Bellye und Darda, Separatabdruck aus den
Mitteilungen das naturwissenschaftlichen Vereines
für Steiermark 1-11


Mojsisovics , A. (1884.): Bericht über eine Reise
nach Südungarn und Slavonien im Frühajahr
1884., Separat-Abdruck aus des Mitteilungen
des naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark
1-72


Mojsisovics,A. (1885.): Die Vögel des Draueckes
und der angrenzenden Gebiete, Ornithologische
Jahrbuch, vol. 6, pp 151 -162


Mojsisovics , A. (1886.): Biologische und Faunistische
Beobachtungen über Vögel und Säugethiere
Südungarns und Slavonien in den Jahren
1884. und 1885., zugleich ein II Nachtrag zur
Ornis von Bellye und Darda, Mitteilungen des
naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark,
pp 1-97


Mojsisovics , A. (1887.): Über einige selternere
Erscheinungen in der Vogel - Fauna Oesterreich


- Ungarns, Ein Vortrag Gehalten in der Versammlung
des naturwissenschaftlichen Vereines für
Steiermark am 17. April 1886., Mitteilungen des
naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark,
1-15
Mojsisovics,A . (1889.): Zoogeografische Notizen
über Süd - Ungarn aus den Jahren 1886.-1888. zu
zugleich ein III Nachtrag zur Fauna von Bellye
und Darda, Mitteilungen des naturwissenschaftlichen
Vereines für Steiermark, 1 -37


Novaković , S. (1986.): Dražvno dobro "Belje" od
1918. do 1941. godine, Zbornik radova, Tri stoljeća
"Belja", JAZU, Zavod za znanstveni rad,
Posebno izdanje VIII, pp 243-251


Payr , J. (1824.): Opis Vlastelinstva "Belje" iz 1824.
godine, prijevod, I. Horvat, 1954. Zagreb


Rajzci , P. (1986.): Pravno ustrojstvo i funkcioniranje
Darđanskog i Beljskog Vlastelinstva od nastanka
do 1918. godine, Zbornik radova, Tri stoljeća
Belja, JAZU, Zavod za znanstveni rad, Posebno
izdanje VIII, pp 169-180