DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 54     <-- 54 -->        PDF

D. Getz: ZAŠTITA PRIRODE BKL.ISKOGA LOVIŠTA (PARKA PRIRODE I POS. ZOO REZERVATA "KOPAČKI RIT") Šumarski list br. S 6. CXX1I (1998), 245-260
meno našli i napisi iz zaštite prirode. Informativni list
prestaje izlaziti 1991. godine pred početak Srbo-četničke
agresije na Hrvatsku.


LŠG "Jelen" bio je producent desetak kratkometražnih
znanstveno-popularnih filmova snimljenih u
tehnici suvremenog igranog filma (35 mm). Neki od tih
filmova nagrađeni su na međunarodnim festivalima
kratkometražnih znanstveno-popularnih filmova.*´9


ONI je prestao s radom 1971. godine zbog pomanjkanja
financijskih sredstava no postojali su i drugi razlozi.*
4" Prijetila je opasnost da Kopački rit ostane bez
uposlenih koji su se brinuli za provođenje mjera zaštite i
istraživački rad, stoga suMatoničkim, Pavletič i
Get z pokušali potaknuti osnivanje nove biološke stanice
uz pomoć i sredstva Kulturno-prosvjetnog vijeća
Sabora, Instituta "Ruder Bošković", Biološkog instituta
Sveučilišta i drugih, koji su od ranije pokazivali interes
za ovo područje i njegovu problematiku. Većina od njih
kojima su upućene zamolbe podržalo je ideju osnivanja
biološke stanice, no do realizacije nije nikada došlo. U
"Jelenu" su bili mišljenja*41 da takva biološka stanica ni


je potrebna, jer je područje "pokriveno" brojnim znanstvenim
temama koje se tiču zaštite prirode.


Godine 1967. Ukazom Sabora Republike Hrvatske,
Kopački rit je postao Upravljani prirodni rezervat.
Kopačko jezero, Bijelo jezero, Sarvaš bara, Isinj bara,
Kan bara, Nađhat, Mali Bajar, Hulovo i sve ostale neimenovane
bare i "jezera", "grede" prema ušću Drave
postaju "uže" područje, a dunavsko zaobalje sjeverno
od Vemeljskog dunavca do starog riječnog pristaništa
na Kazuku, "šire" područje. Stupanjem na snagu
novog Zakona o zaštiti prirode u 1976. godini "uže"
područje preimenovano je u Specijalni zoološki rezervat,
a "šire" u Park prirode "Kopački rit".


Samo proglašenje prošlo je u "Jelenu" dosta mirno.
Prvih godina nakon proglašenja i dalje se lovilo na
Kopačkom jezeru. Za goste lovce iz Italije postavljene
su čeke (Getz , 1973). Revoltiran ovakvim ponašanjem
lovaca, Getz je pismeno upozorio Republički zavod
za zaštitu prirode i zatražio inspekcijsku kontrolu
zbog čega je došao u sukob s čelnicima u "Jelenu".


SLUŽBENI LIST SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE


ZAKON


o proglašenju poplavnog područja Kopački rit
upravljanim prirodnim rezervatom
Članak 1.


Poplavno područje Kopački rit proglašava se upravljanim
prirodnim rezervatom (u daljnjem tekstu: rezervat).


Članak 2.


Rezervat obuhvaća poplavno područje sjeveroistočno
od Osijeka koje je omeđeno rijekom Dravom od


ušća do trase nasipa iz 1957. godine, tim nasipom uz
selo Kopačevo do kote 87, praveum do lugarnice
"Čošak šuma", kanalom Čarna uz Tikveš, zapadnim
rubom šume do lovačkog dvorca, pravcem na rijeku
Dunav i Dunavom do ušća Drave.


Točne granice rezervata utvrdit će Izvršno vijeće
Sabora ili organ koji ono odredi.
U rezervatu postoji uže područje.


Članak 3.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana nakon
objave u "Narodnim novinama".


Slika 9. Prcslik naslovne stranice Narodnih novina u kojima je Kopački rit obznanjen Upravljanim prirodnim rezervatom.


*"´ Osim "Poslijednjc oaze" u kooperaciji s "Avala" filmom i drugim filmskim kućama snimljeni su: "Beljski jelen", "Divlja plovka",


"Kopačevsko jezero", "Apatinsko ribarstvo", "Embrion", "Fazan", "Vidrica", "Informativni film "Jelen", "Pas tragač".
*"" Stvarni razlog ukinuća ONI-a bila je smjena dotadašnjeg rukovodstva LŠG "Jelen". Novo rukovodstvo odlučilo je rasformirati ONI zbog
"niskih osobnih primanja" radnika. Inventar Instituta je djelomično prodan a djelomično podijeljen zainteresiranima.


*41 Zvanično, zajavnost novo čelništvo "Jelena" nije imalo ništa protiv biološke stanice ukoliko bi netko drugi, a ne "Jelen" osigurao sredstva
za njen rad. Razlozi su bili drugi; (opravdano) se pretpostavljalo da bi takova bio-stanica u budućnosti mogla biti kočnica planovima, gospodarskim
osnovama, programima LSG "Jelen" u iskorištavanju prirodnih resursa područja.