DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 53     <-- 53 -->        PDF

D. Geiz: ZAŠTITA PRIRODE BEUSKOGA LOVIŠTA (PARKA PRIRODE 1 POS. ZOO REZERVATA "KOPAČKI RIT") Šumarski list br. 5-6, CXX11 (1998), 245-260
´Mi .rt*"*™


Slika 7. Zgrada Mjesnog odbora u selu Kopačevi! u kojoj se od


1972. god. nalazila lovačko-zoološka zbirka preparata živ


otinja sakupljenih sa područja Kopačkoga rita.


zaštitu prirode i drugih sudionika u provedbi zakonske
zaštite Kopačkoga rita.


Intenzivni pregovori odvijali su se od 1957 do 1966.
godine. Osim LŠG "Jelena" i Konzervatorskog zavoda
NR Hrvatske, uključenje bio Sabor NR Hrvatske, Izvršno
vijeće i njegovi organi uprave*3´ i drugi. LSG "Jelen"
je 1958. godine predložio osnivanje Nacionalnog parka
"Moša Pijade". Prijedlog je uručio Zavod za zaštitu prirode
R. Srbije Kabinetu Predsjednika Republike, s čim
se nije složio Konzervatorski zavod.*34


U 1962. godini Zavod za zaštitu prirode Hrvatske uz
potporu Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
(JAZU) ponovno aktualizira postupak zakonske zaštite
Kopačkog rita, uz zahtjev za osnivanjem biološke
stani ce (Getz, 1973). Za biološku stanicu pokazale
su veliko zanimanje mnoge poznate znanstvene ustanove
u Hrvatskoj.*3´ Istovremeno od Savjeta za znanstveni
rad Hrvatske zatražena su sredstva za istraživačke
projekte.


U međuvremenu "Jelen" nastoji dobiti na vremenu,
pa Izvršnom vijeću i Zavodu za zaštitu prirode šalje poznate
dokumente o nenadležnosti Hrvatske nad ovim
područjem (vidi napomenu pod *2X). Osnivanju (Hrvatske)
biološke stanice oponiraju osnivanjem Operativno-
naučnog instituta "Dr. Ilija Đuričić" u Bilju
(ONI)*3", u kojem je u to vrijeme već radilo 32 uposleni-


ABERTINA


A MAGYAR NEMZETI MUZEUM, ALBRECHT KIR. HERCEG
BIOLOGIA1 ALLOMASANAK KIADVANYAI.
VERÖFFENTLICHUNGEN AUS DER ERYHERYOG ALBRECHT BIOLOGISCHEN
STATION DES UNGARISCHEN NATIONAL-MUSEUMS


1
1
VOL. I. 1944.


9 ]


PHOTO. HOMONNAY


KIADJA


A MAGYAR NEMZETI MUZEUM, ALBRECHT KIR. HERCEG,
BIOLOGIA1 ALLOMASA: BELLYE
SZERKESZTIK


HOMONNAY NANDOR ES SZEKESSY VILMOS


Slika.8. Preslik naslova Biološke stanice "Albertina"


ka, od toga 18 na različitim znanstvenim temama (ukupno
41). Bilo je dosta vanjskih suradnika iz drugih
znanstvenih kuća i sveučilišta.*37


Od ukupno osam brojeva Posebnog izdanja "Jelen"
koji je izlazio od 1964 do 1969., objavljeno je 57 znanstvenih
radova ("Jelen", jubilarno izdanje, 1972.): 1 iz
klimatologije, 1 iz opće ekologije, 4 iz pedologije, 1 iz
hidroekologije, 2 iz fitocenologije, 4 iz entomologije, 3
iz fiziologije životinja, 5 iz ornitologije, 1 iz genetike,
10 iz šumarstva, 21 iz lovstva, 1 iz medicine rada, 2 iz
ekonomije, 1 iz turizma. Paralelno je izlazio bilten "Jelen".
Od 1958do 1971. godine tiskano je 44 (?) brojeva
biltena. Nakon prestanka izlaženja biltena, od 1974.
godine tiska se Informativni list*3s, u kojem su se povre


*" U pregovore oko proglašenja Kopačkog rita zaštićenim objektom prirode bili su uključeni: Sekretarijat za poljoprivredu, Uprava za ribarstvo.
Sekretarijat za šumarstvo, Uprava za vodoprivredu, kasnije Institut za slatkovodno ribarstvo, Kotar Osijek i drugi.
*u


Uz obrazloženje: "s obzirom na izraženo privredno značenje Kopačkog rita pogoduje kategorija upravljanog prirodnog rezervata u kojem se
mogu dozvoliti izvjesni zahvati (ribolov, lov)".
*ls Institut za biologiju i Institut za botaniku, Institut za šumarstvo i lovna istraživanja. Institut za slatkovodno ribarstvo, Hrvatski narodni zoološki
muzej, svi iz Zagreba.


*´" O osnivanju Operativno-naučnog centra (ONC) i kasnije Operativno-naučnog instituta "Dr. Ilija Đuričić iz Bilja (ONI) postoje dosta oprečna
mišljenja. Dok neki tvrde da je osnivanjem ONI-a "Jelen" pokušao otkloniti opasnost od osnivanja biološke (Hrvatske) stanice i infiltracije
hrvatskih znanstvenih institucija na ovo područje, drugi su mišljenja daje ONI bio utočište suvišnih djelatnika s fakultetskom i srednjoškolskom
naobrazbom kojih je u jednom trenutku bilo previše zbog pogrešne kadrovske politike.


*´ S LŠG "Jelen" (ONI-jem) surađivao je: Zavod za ornitologiju iz Zagreba. Poljoprivredni fakultet iz Osijeka, Šumarski fakultet iz Zagreba i
Beograda, Pedagoški fakultet iz Osijeka, Veteri narski fakultet iz Beograda, Prirodoslovno-matematički fakultet iz Beograda i mnogi drugi.
*" Puni naslov: Informativni list radnika osnovnih organizacija udruženih u LŠG "Jelen"-Beograd.