DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 50     <-- 50 -->        PDF

D. Getz: ZAŠTITA PRIRODE BELJSKOGA LOVIŠTA (PARKA PRIRODE I POS. ZOO REZERVATA "KOPAČKI RIT") Šumarski list br. 5-6, CXXII (1998), 245-260
poticala, i nesvijesni toga, oni bi joj se ponovno vraćali
čim bi im se pružila prilika.


Za uzgoj i zaštitu jelenske divljači, njeno rasplođivanje
i ostvarenje trofeja vrhunske ljepote i vrijednosti,
nesumnjivo velike zasluge ima Koloman Schaler . Na
"Belju" je započeo raditi još u vrijeme nadvojvode
Fridricha. Pažljivim praćenjem razvoja pojedinih vrijednijih
grla, ali i cijele populacije jelenske divljači te
selekcijom svih trofejno lošijih jedinki, uspio je uzgojiti
jelene vrhunske ljepote rogovlja. Nažalost, nije bio
vičan pisanju pa nije ostavio nijedan pisani rad.*25


Jedan od Schalerovih pomoćnika bio je Ferdo Sti


le n t i ć . Za razliku od Schalera, Sulentić (1988) je bio
dobar pisac. Svoje službovanje u lovištu "Belje" (od
1935-1938 i od 1946-1948) susrete s divljim životinjama,
prirodom i ljudima koji su u to vrijeme živjeli,
opisao je u prigodnim publikacijama "Lovačkoga vjesnika"
i drugim časopisima. Pod kraj života (1988), u
vlastitom izdanju tiskana je knjiga "Na šumarskim i lovačkim
stazama". Nekoliko poglavlja knjige posvećeni
su i lovištu, ljudima i događajima, u koje se nažalost,
često uplitala politika, bacajući tamnu sjenu na idiličnu
sliku prirode, divljači i svih onih čulnih uprizorenja
ovoga kraja.


BIOLOŠKA STANICA "ALBERTINA", "BELJE" ZA VRIJEME
KRALJEVINE MAĐARSKE od 1941 do 1944. godine


Za razvoj znanosti i zaštite prirode, od posebne je
važnosti bilo osnivanje biološke stanice u Bilju.


Naime, u travnju 1941. godine, Baranju i Vojvodinu
zaposjela je vojska Kraljevine Mađarske. U činu pukovnika
četvrte pukovnije vratio se Albrecht Habsburg Tescheni,
nepriznati vlasnik Beljskoga veleposjeda*26 (Nova
k o v i ć, 1986), nadajući se povratu imovine oduzetu
Saint-Gcrmanskim mirovnim ugovorom 1920. godine.


Princ Albrecht bio je osnivač Biološke stanice
"Albertina", koja je djelovala u okviru Mađarskoga narodnog
muzeja iz Pešte, sa sjedištem u dvorcu Eugena
Savojskoga u Bilju. Biološka stanica "Albertina"okupila
je, za ono vrijeme, vrlo poznate mađarske biologe,
specijaliste za pojedina znanstvena područja, koji su
ubrzo započeli s istraživanjima.


Homo n a y Nandor, ornitolog, napisao je izvrstan
rad o orlovima štekavcima i crnim rodama, kao i pregled
ekoloških prilika na poplavnom području Kopačkoga
rita. Woynarovich E., istraživao je ekološke
čimbenike (temperaturu, prozirnost, boju, kemizam)
vode Kopačkoga i Biljskoga jezera, Drave i Dunava
u odnosu na opstojnost praživotinja, kolnjaka, rakova
i nekih vrsta kukaca (Chironomus); Pongratz
Sandor, bavi se vretencima (Odonata) i ravnokrilasima
(Orthopteroida). Evidentirao je 40 vrsta; Hortobagyi
Tibor, nadovezao se na istraživanja Woynarov
i c s a, istraži vao je fitoplanktonske alge; zabilježio je
172 vrste od kojih neke koje nisu bile na popisu flore
Ugarske; S z e n t 1 vany Joszef, skupljao je leptire na hrvatskoj
strani Drave; na "Belju" je u pet dana ulovio i
odredio 60 vrsta leptira; S z e 1 e n y i Gustav, istraživao
je faunu gnijezda bijele pliske (Motacilla alba), bijele


rode i domaćeg goluba; posebno je opisao vrstu kukca
(Cephalonomia nidicola); Szekessy Vilmos, bavio
se faunom gnijezda bijele rode; pronašao je 94 vrste
beskralježnjaka. Wagn e r Janos, u jednom radu opisuje
velikoga puža Kopačkog rita (Viviparus hungaricus),
a u drugom stradanja ptica od školjki; Rotaride s Miliary,
napisao je kraći rad o ribarstvu; osvrnuo se na
ulov velike morune (Huso huso) i hibride riba; B o ro s
Adam, opisuje kijevsku koprivu (Urtica kioviensis) i
njezina nalazišta.


Osnivanje Biološke stanice bio je prvi ozbiljniji
znanstveni napredak na ovom području, nažalost kratkotrajan,
jer su već krajem mjeseca studenog (27. 11.
1944) Baranju okupirali Titovi partizani i neke jedinice
Crvene armije. Nadvojvoda Albrecht, kao i mnogi drugi
plemići napustili su Baranju i Mađarsku i potražili
utočište u prekomorskim zemljama Latinske Amerike.
Umro je u Argentini 1955. godine. Za to vrijeme Dvorac
i Muzej su opljačkani, nestao je cjelokupan inventar,
te biblioteka zajedno s preostalim dermoplastičnim
preparatima životinja.


Do 1944. godine tiskanje samo jedan broj časopisa
"Albertina", dvojezično na mađarskom i njemačkom
jeziku. S današnjeg gledišta, ovi znanstveni radovi i
danas predstavljaju osnovna počela za daljna istraživanja
na ovom području.


Iako ne raspolažemo nekim zvaničnim dokumentima,
nekom naredbom, ukazom i sličnim zakonodavnim
aktom Kraljevine Mađarske o zakonskoj zaštiti
ovoga područja, što ne isključuje njegovo postojanje,
pretpostavka je daje Albrecht ponukan primjerima iz
drugih europskih zemalja (ili zbog nekog drugog raz


"´ Navodno je postojala knjiga odstrjela divljači i popis lovaca koja je izgubljena. Moguće da se nalazi kod obitelji Ivana lsakovića u


Beogradu
"26Saint-Germainskim ugovorom o miru između Kraljevine SHS i Mađarske i razgraničenju, veći dio posjeda "Bclja" pripao je Kraljevini
SIIS. Nezadovoljan takovim ishodom Fridrich je tužio Kraljevinu SMS Međunarodnom sudu i tražio povrat imovine koja mu nakon presude
nije vraćena. Nadajući se povratu imovine. Albrccht upućuje zamolbu ministru pravosuđa Bardossyiju, koji 1942. godine donosi
rješenje kojim se Državno dobro "Belje" prenosi s državnog erara Kraljevine Jugoslavije na državni erar Kraljevine Mađarske zbog čega
nastaje imovinsko-pravni spor s Albrechtom koji nije riješen do završetka Drugog svjetskog rata.