DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 43     <-- 43 -->        PDF

PREÜLEDNI ČLANCI REVIEWS Šumarski list br. 5-6, CXX1I (1998), 245-260
UDK: 630* 156 + 907.1


ZAŠTITA PRIRODE BELJSKOGA LOVIŠTA ( PARKA PRIRODE I POSEBNOGA
ZOOLOŠKOG REZERVATA "KOPAČKI RIT" ) U KONTEKSTU POVIJESNIH
ZBIVANJA NA TLU BARANJE OD DRUGE POLOVICE 18. STOLJEĆA DO
DOMOVINSKOGA RATA 1991 - 1995. GODINE


PROTECTION OF THE BELJE HUNTING AREA (KOPAČKI RIT - NATURE PARK AND SPECIAL
ZOOLOGICAL RESERVE) WITHIN THE FRAMEWORK OF THE HISTORICAL EVENTS IN
BARANJA BETWEEN THE LATE 18TH CENTURY AND THE WAR IN CROATIA 1991-1995


Darko GETZ*


SAŽETAK: Na području Baranje, u sjeveroistočnom dijelu Republike Hrvatske,
nalazi se poznato lovište "Belje ", u čijem sastavu su Park prirode i Posebni
zoološki rezervat "Kopački rit". Do zakonskoga proglašenja većeg dijela Beljskog
lovišta zaštićenim objektima prirode trebalo je više od dva stoljeća.


Razdoblje do proglašenja trajalo je od (otprilike) druge polovice 18. stoljeća
do druge polovice 20. stoljeća (1954), kada se ubrzava postupak za proglašenje
Kopačkoga rita upravljanim prirodnim rezervatom (1967).


Uz ovo razdoblje vezana su imena poznatih istraživača, putopisaca, sakupljača
životinja, novinara, počevši od Rudolf a Oesterreicha, A. Brehma, E.F.
Homeyera, A. Mojsisovicsa, E. Rösslera, J. Phennigbergera, J. Dividla, M.
Marinovića, Z. Szecsenya, Albrechta Habsburga -Teschenskog i drugih, koji
su svojim radovima, putopisima, znanstvenim priopćenjima, izvješćima i na
drugi način pobuđivali pozornost europske javnosti, znanstvenih krugova i lovaca
za ovo područje.


U razdoblju intenziviranja postupka za proglašenje Kopačkoga rita zaštićenim
objektom prirode, naći će se i LSG "Jelen " kao korisnik objekta, Sabor


R. Hrvatske, Izvršno vijeće R. Hrvatske, Republički zavod za zaštitu prirode u
Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu i veći broj znanstvenih institucija. Vrijedna
spomena su imena: Drage i Renate Rucner, Zvjezdice Mikulić, Zvonka Cara,
Marinke Kamenarović, Ratka Keve i drugih, koji su uložili dodatne napore da
se Kopački rit zakonski zaštiti.
PREDGOVOR


Iz praktičnih razloga tematiku zaštite prirode Ko-sima privlačila pozornost domaće i europske javnosti
pačkog rita*1 u Baranji podijelili smo u dvije cjeline, -prema ovom području i njegovim ekološkim posebnoprvu,
razdoblje u kojem se brojnim napisima u dnevstima,
i drugu, kao razdoblje pojačanih napora, gotovo
nom tisku, a posebno u stručnim i znanstvenim časopi-borbe za zakonsko proglašenje zaštićenim objektom


prirode.


Uz promidžbeno razdoblje zaštite prirode, koje je tra


*Mr. se. Darko Gctz, dipl. inž. biologije, stručni suradnik za ekologiju J.P.
"Hrvatskih šuma", 31000 Osijek, ul. Svete Ane 23, Hrvatska jalo od početka 18. stoljeća do druge polovice 20. sto


ljeća, spomena su vrijedni i mnogi prirodoslovci, sa


*´ Pod pojmom Kopački rit podrazumijeva se poplavno područje koje se
nalazi sjeveroistočno od grada Osijeka u Baranji u zamišljenom trokutu kupljači životinja, putopisci, lovci koji su kraće ili dulje
Dunava i Drave. Rijeka Dunav je istočna, Drava je južna a glavni obrambeni


vrijeme boravili na ovom području, istraživali ga, sku


nasipi "Drava-Dunav", "Zmajevac-Kopačevo", koji se kod mjesta Batine
na 1425 rječnom kilometru spajaju s Dunavom zamišljena je sjeverozapapljali
znanstveni materijal (pretežito sisavce, ptice, gmadna
granica. Stariji naziv je Dunavsko-dravski kut ili samo Dravski kut.


zove, itd.) i odnosili ga većim dijelom u svoje matične


Prema katastru Ribolovni centar "Apatin", Kopački rit je ribarski revir istočno
od sela Kopačeva veličine 4.360 ha (Crvenčanin-Pinćir, 1965.) centre (Budimpeštu i Beč) na obradu te o tome pisali.