DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 4     <-- 4 -->        PDF

SADRŽAJ - CONTENTS


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK630* 188.001 (Querem ilex L.)
Tri naj stić, I. i Kamenj arin, J.: Fitocenološko-sintaksonomska istraživanja
vazdazelenih šuma česmine (Quercus ilex 1.) na otoku Ciovu


Plantsociological Researches of the Evergreen Holm-oak (Quercus ilex L.)
Forests on the Island of Čiovo (Croatia) 207


UDK630*232. 1.001.
Orlić, S.: Međunarodni pokus provenijencija sitkanske smreke (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) u Hrvatskoj
International Test of Sitka spruce (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) Provenances in Croatia 213


UDK 630* 231. 001.
S an i g a, M.: Struktura i regeneracijski procesi izabranih tipova prebornih šuma
s pretežitim učešćem smreke u Slovačkoj


The Structure and Regeneration Processes of Selected Selection Forest Types
with Dominant Proportion of Spruce in Slovakia 221


UDK630* 383 +432.1 : 651
Pieman, D. &Pentek,T: Raščlamba normalnog poprečnog profila šumske protupožarne
ceste i iznalaženje troškovno povoljnijih modela


A Cross Section of a Normal Side View of a Forest Fire Prevention Road and Finding
Expenditure Favorable Models 235
PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS
UDK 630* 156 + 907.1
Getz, D.: Zaštita prirode Beljskoga lovišta (parka prirode i posebnoga zoološkog rezervata "Kopački rit)
u kontekstu povijesnih zbivanja na tlu Baranje od druge polovice 18 stoljeća do Domovinskoga
rata 1991 -1995. godine


Protection of the Belje Hunting Area (Kopački Rit - nature park and special zoological reserve)
within the Framework of the Historical Events in Baranja between the late 18th century and the
War in Croatia 1991-1995 245


IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA: Milković,I.:0 paši, žirenju i brstu u šumama; za ili protiv? 261
Starčević, T: Ponoviti ću svoje; PROTIV! 263
KNJIGE I ČASOPISI: Frković, A.: Čije je to djelo 263
D u n d o v i ć, J.: Österreichische Forst Zeitung, Temeljno preustrojstvo austrijskih saveznih šuma 266
Kritički osvrti: 1. Zašto tako potajno? 268


2. Austrijske savezne šume 269


3. Restrukturiranje saveznih šuma - podaci na stol 270
Mikloš, I.: Acta Facultatis Ecologiae Zvolen 271
Mikloš, I.: Monti e bosehi, 1. siječanj - veljača 1998. 271
Sabadi, R. : Lexicon Silvestre-višejezični šumarski rječnik 273
Jakovac, H.: Hrvatski inovator br. 4/98 276


ODLIKOVANI ŠUMARSKI STRUČNJACI (Posmrtno) Dr. se. N. Komlenović, prof. dr. sc. A. Krstinić,
dr. sc. B. Mayer, mr. sc. Z. Perić i mr. sc. G. Bušić 277
PRIZNANJA: Akademik Dušan Klepac, Svjetski čovjek godine 1997. - 1998. 278
Šumarski institut Jastrebarsko, Priznanje povodom Svjetskog dana zaštite okoliša 279


NAGRADE ZA ZNANOST: Dr. se. Joso Gračan 280
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
Prpić, B.: Prilagodba poljoprivrede i šumarstva klimi i njenim promjenama, HAZU 285
Prpić, B.: Međunarodna konferecija, Održivo gosp. korištenje nizinskih rijeka i zašt. prirode i okoliša 288
Anić, I.:UsusretInterforstu´98. 288
Kušan, V.: Međunarodni znanstveni skup "Sto godina fotogrametrije u Hrvatskoj" 290
Kajba, D : 1. sastanak za kulture u kratkim ophodnjama 291
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
H u s a k, D.: Stručna ekskurzija i posjet kolegama, članovima HSD-a ogranak Vinkovci 292
Jakovac, H.: 20. lipnja Dan hrvatskog šumarstva 294
IN MEMORIAM
M at i ć, S.: Prof. dr. sc. Stefan Korpel (1926 - 1997) 296
Hrvatsko šumarsko društvo - ogranak Ogulin: Branko Sabljak, dipl. inž. šum. (1965 - 1998) 297
Miroslav Družić dipl. inž. šum. (1962 - 1998) 298
Boro Gašparović( 1960-1998) 298
Presečan, M.: Mijo Kovačević, dipl. inž. šum. (1953 -1998) 299
GregurecJ.: Ivan Svare, dipl. inž. šum. (1960 -1998) 300


Napomena: Urednišzvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora