DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 39     <-- 39 -->        PDF

D. Pieman, T. Pentek: RAŠČLAMBA NORMALNOG POPREČNOG PROFILA ŠUMSKE PROTUPOŽARNE CESTE... Šumarski listbr. 5-6, CXX1I (1998), 235-243
Budući se radi o bočnoj kompenzaciji, mora biti zadovoljen
uvjet daje površina iskopa jednaka površini
nasipa:


bj_ 0,707- sin(75,95-g)
N=>bN~\


´~ 0,970-sin(45-a)


Označimo li izraz pod korijenom sa k i ako znamo
ukupnu širinu planuma, vrijedi:


b,+bN =P


b» = ITT


Rješavanjem dvije jednadžbe s dvije nepoznanice(b] i bN), jednostavno ćemo izračunati širinu planuma u
zasjeku i širinu planuma u nasipu.


Slika 8: Prikaz trokuta Px iz kojega računamo kotu nivelete
Figure 8: A view of triangle Px from which we calculate the final


layer


Iz trokuta PX izračunat će se razlika kote terena i
kote nivelete (c):


tga = —— => c = tga (b, -b)


Kad znamo površine iskopa i nasipa koje vrijede za
svaki segment nul-linije, a određuju se na sredini segmenta,
moguće je, budući daje svaki segment nul-linije
jednake duljine (duljina je jednaka izračunatom koraku
šestara za određeni nagib), odrediti i volumen zemljorada
iskopa i nasipa za svaki segment nul-linije i to
ovim izrazima:


V,=Prl
V = P /


dok će se za čitavu protupožarnu cestu, volumen
potrebitih iskopa i nasipa izračunati prema formulama:


rt


V - 7 V


r /t/A´. ć-l I,
1=1


n


´ NUK. ~ Z—TN,


a želimo li doći do ukupnoga troška izvedbe iskopa i
nasipa na protupožarnoj cesti, uporabit ćemo ove
obrasce:


* /UK. = ´ IUK. ´ ^ I
T =V C


1NUK. ´NUK. ^N


gdjeje:
V, - volumen iskopa pojedinog segmenta nul linije,
m\
VN - volumen nasipa pojedinog segmenta nul linije,


1


m,
P, - površina iskopa izračunata na pola segmenta nul
linije, m2,
PN - površina nasipa izračunata na pola segmenta


nul linije, m2,
1 - duljina segmenata nul linije, m,
VIUK. - ukupni volumen zemljorada iskopa za cijelu


ŠPPC, m\
VNUK. - ukupni volumen zemljorada nasipa za cijelu


ŠPPC, m\
i - redni broj segmenta nul linije,
T|UK. - ukupni troškovi zemljorada iskopa za cijelu


ŠPPC, kn,
TNUK. - ukupni troškovi zemljorada nasipa za cijelu


ŠPPC, kn,
C| - cijena izradbe 1 m3 iskopa, kn,
CN - cijena izradbe 1 m3 nasipa, kn.