DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 38     <-- 38 -->        PDF

D. Pieman, T. Penlck: RAŠČLAMBA NORMALNOG POPRKČNOCi PROFILA ŠUMSKE PROTUPOŽARNE CESTE... Šumarski list br. 5-6, CXX1I (1998), 235-243
Teren


f


Kota nivelete
Kota terena
Trokut Pv


/ X


bi bN


--^~


-/


ŠP


Slika 7: Spuštanje kote nivelete normalnoga poprečnoga profila ŠPPC ispod kote terena
Figure 7: Lowering the elevation (final height) ofa normal cross profile ofa FFPR below the determined elevation (height)


gdjeje: Površine iskopa i nasipa iskazane su u ovisnosti o b,


šP - širina planuma, m, i BN, i u ovisnosti o poprečnome nagibu terena mogu se
b - pola širine planuma, m, iskazati ovim izrazima.
b, - širina planuma u iskopu za koju je površina


sinj, -b2 sina


iskopa jednaka površini nasipa, m,
bN - širina planuma u nasipu za koju je površina 2 sin ß


iskopa jednaka površini nasipa, m,
sinj v -bN2 -sina


c - razlika između kote terena i kote nivelete, m.


^v


Treba zamijetiti dvije promjene što nastaju pri po2
sin ß v
micanju kote nivelete ispod kote terena, a koje su važne
za daljnji tijek rada:


1. sadašnja površina iskopa jednaka je površini naZa
planiranu kosinu iskopa m = 4:1 i planiranu kosisipa,
nu nasipa n = 1:1, uvrštavanjem u gornje formule dobit
2. odnos širine planuma u zasjeku i širine planuma u ćemo:
nasipu više nije 1:1.
0,970-b,2 -srna
P,


Radi novonastalih promjena, bilo je nužno pronaći ´ ~2-sin(75,95-a)
novi omjer širina planuma SPPC u iskopu i u nasipu:


0,707 -bN2 sina
2 sin(45- a)