DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 37     <-- 37 -->        PDF

D. I´ičman, T. Penlck: RAŠČLAMBA NORMALNOG POPREČNOG PROFILA ŠUMSKE PROTUPOŽARNE CESTE... Šumarski list br. 5-6. CXXH (1998). 235-243
7


CM


co
CL


´co 5
co
c


— 4 co
Q.
O T CO


12


-


>CO


> 1 o


Q.
1 3


14


12


c\j


E


CO
CL


co „
CO 8
c


CO c
CL O


o


« 4
co
O
CL


13


25


1 20


co"
CL


co
c


CO


g-10


j^
CO


CO
C 5
>co


>


o
°-0


Površina nasipa za ŠP=3,00 m
Površina iskopa za ŠP=3,00 m
;


:


;


´
5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39


Nagib terena, °


Površina nasipa za ŠP=4,00 m
Površina iskopa za ŠP=4,00 m
5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Nagib terena, °


Površina nasipa za ŠP=5,00 m
Površina iskopa za ŠP=5,00 m
10 - Površina nasipa za ŠP=3,50 m


CM 9 . Površina iskopa za ŠP=3,50 m


8


«-


% 1


2 6


i 5


° 4


co 3 c
KÖ 2


11


0 3
5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Nagib terena, °


Površina nasipa za ŠP=4,50 m
Površina iskopa za ŠP=4,50 m
^16 i


I
I
co"


12


CO


f8


co rd


c 4
>w


L—-_


0


1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39


Nagib terena, "


1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Nagib terena, °


Slika 6: Grafički prikaz ovisnosti površine iskopa i nasipa na karakterističnom poprečnom profilu ŠPPC pri različitom
poprečnom nagibu terena i širini planuma


Figure 6: A graphical view of the dependence of the surface to be excavated and dumped on, on a characteristic cross profile of a
FFPR at various cross gradients of a site and the width of the project


Iz slike 6 uočljiv je manjak zemlje za izradbu nasipa
(crvena boja) kod propisanih planiranih kosina nasipa i
zasjeka. Manjak zemlje za izradbu nasipa u odnosu na
raspoloživu zemlju iskopanu pri izvedbi zasjeka proporcionalno
raste s povećanjem poprečnoga nagiba terena
i povećanjem širine planuma. To je u suprotnosti
sa zahtjevom da SPPC budu što jeftinije, kako bismo
mogli izvesti što više kilometara ŠPPC uz jednaka financijska
ulaganja. To znači da bi manjak materijala za
izradbu nasipa trebalo riješiti na najekonomičniji način.


Ideja o tomu kako riješiti ovaj problem bila je u primjeni
tehnologije gradnje tzv. bočnom kompenzacijom
zemljanih masa. Drugim riječima, sva zemlja koja se
iskopa kod izvedbe zasjeka, ugrađuje se u nasip ŠPPC,
pa je nepotrebno otvarati pozajmišta (ako postoji mogućnost)
ili dovoziti materijal. Radi osiguranja potrebite
količine zemlje, a na najekonomičniji način, neophodno
je bilo pronaći visinu c, za koju je kotu nivelete trebalo
spustiti ispod kote terena.