DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 35     <-- 35 -->        PDF

D. Pieman. T. Pentek: RAŠČLAMBA NORMALNOG POPREČNOG PROFILA ŠUMSKE PROTUPOŽARNE CESTE... Šumarski list br. 5-6, CXXII (1998), 235-243
Slika 3: Prikaz osnovnih sastavnica za izračun površine iskopa
Figure 3: A view of basic components for the calculation of the


surface to be excavated


Kut a je kut nagiba terena kojeg očitamo s digitalnoga
modela terena. Veličinu b izračunamo iz poznate
ukupne širine planuma ŠPPC:


P


Iz planirane kosine zasjeka označene s trt, izračunat
ćemo manji kut između kosine zasjeka i horizontale (8,):


S, -arctg(m)


Iz slike 3 vidimo da vrijedi odnos:


X,+ö, =180" ^,=180°-5,


Suma kutcva u bilo kojem trokutu iznosi 180°, pa
možemo pisati:


a + ßl+x: =m0=>ßI=m0-a-Xl


Vrijede i matematički izrazi:


sina sin/3; sinj,


sina sin ß, sina b


a, b sin ß j


Ako uporabimo pravilo daje površina trokuta jednaka
umnošku duljina dviju stranica trokuta podijeljenim
s dva i pomnoženim sa sinusom kuta između njih,
imamo sve poznate elemente pomoću kojih možemo
izračunati površinu trokuta P,:


a, -b
P sin*,


gdjeje:
a - kut nagiba terena okomito na nul liniju, °,
ß, - kut između kosine zasjeka i terena, °,
X] - veći kut između kosine zasjeka i horizontale, °,
5, - manji kut između kosine zasjeka i horizontale, °,
Pp - širina planuma, m,
b - pola širine planuma, m,


m - projektirani nagib kosine zasjeka,
a, - duljina kosine iskopa, m,
P, - površina iskopa, m2.


Slika 4: Prikaz osnovnih sastavnica za izračun površine nasipa
Figure 4: A view of basic components for the calculation of the


surface to be dumped on


Postupak izvoda potrebitih obrazaca za izračun
površine nasipa isti je kao i kod izvoda formula za
izračun površine iskopa. Dobivene formule razlikuju
se samo u indeksima uz oznake i veličine. Konačni
izrazi su:


P


b = —


2


<5V = arctg(n)


z„ = 180-5»,


ßN = 180 -a -X N


sina sin ß , sin % A sin a b


-=
a ,v b cN sin ß v


a N b


D sinj.