DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 29     <-- 29 -->        PDF

M. Saniga: STRUKTURA I REGENERACUSKJ PROCESI IZABRANIH TIPOVA PREBORN1H ŠUMA... Šumarski list br. 5 -6, CXXIl (1998). 221-233
Pokrovnost krošanja stabala i korištenje raspoloživog prostora preborne sastojine s
pretežitom zaštitnom funkcijom (sastojina 632a)
Tree crown cover (canopy) and use of available space in selection stands with domi


nant protection function (stand 632a)


1. sloj - 1st layer
2. sloj - 2nd layer
3. sloj - 3rd layer
Svega - all
1. sloj - 1st layer
2. sloj - 2nd layer
3. sloj - 3rd layer
Svega - all
(m2)


146.64


303.57


437.41


887.62


pokrovnost krošanja stabala
tree crown cover (canopy)
%


16.52


34.20


49.28


100.00


Tablica 6 - Table 6


sloj - layer/600m2


0.24


0.51


0.73


1.48


korištenje raspoloživog prostora
use of available space


(m3) % sloj-layer/18000m´´
263.30 6.82 0.01
950.02 24.61 0.05
2647.27 68.57 0.15
3860.59 100.00 0.21


Stvarni i optimalni broj stabala i zaliha drvne mase preborne sastojine (sastojina 183, oblast
Oravske Beskydy)
Real and optimal number of trees and wood mass stock of selection forest stand (stand 183,
region Oravske Beskydy)


Tablica 7 - Table 7


stvarna optimalna (A= 159, q= 1,29)
real optimal (A=159,q= 1,29)


debljinski d l, 3 broj stabala zaliha broj stabala zaliha
razred cm n/ha mVha n/ha mVha
diameter
class
di,3 number
of trees
wood
stock
number
of trees
wood
stock
cm n/ha mVha n/ha mVha
1 10 178 6.12 170 5.10
2 14 87 7.31 131 10.46
3 18 72 11.86 101 11.67
4 22 63 17.72 77 21.67
5 26 47 20.50 60 25.59
6 30 50 31.61 46 28.85
7 34 34 29.50 35 30.64
8 38 21 24.04 27 30.89
9 42 17 24.77 21 30.22
10 46 12 21.68 16 28.86
11 50 7 25.29 12 26.88
12 54 5 12.69 9 24.66
13 58 1 3.03 7 22.11
14 62 1 3.50 6 19.65
Svega- all 595 239.62 718 317.25