DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 26     <-- 26 -->        PDF

M. Saniga: STRUKTURA I KEGENERACIJSKI PROCESI IZABRANI)! TIPOVA l´REBORNIH SUMA.. Šumarski list br. 5-6, CXXII (1998), 221-233
ukupna zaliha drvne mase niska (239,62 mVha). Navedeni
podatak potvrđuje i dosta velik nedostatak stabala
debljinskih razreda 38-62 cm.


Za ovu je oblast, na temelju praktičnih iskustava i
znanstvenih istraživanja, utvrđena ciljana debljina od
60 cm, s drvnom zalihom 320 mVha. Prijedlog optimalne
zalihe preborne sastojine obrazložen je slabijom
proizvodnom sposobnošću staništa (kiselo tlo sit Fap) i
strukture po vrsti drveta, gdje je dominantna smreka.
Istraživanja u Slovačkoj pokazala su da na kiselim tlima,
kod navedene strukture po vrsti drveta, nije poželjno
ići na optimalnu zalihu iznad 350 mVha, iz razloga
gubljenja kontinuiteta prirodne obnove. Na temelju
Liocourtove krivulje (si. 6) sa utvrđenim geometrijskim
kvocijentom q = 1,3 proizlazi modelna zaliha 320
mVha. To je model kojem treba težiti ili ga eventualno
lagano prekoračiti (tab. 7)


Na temelju stvarnog godišnjeg tekućeg prirasta
(5,96 mVha) kod navedene zalihe i relativno niskog korištenja
raspoloživog prostora (tab. 9) može se ubuduće
očekivati realni godišnji tekući prirast 7,29 mVha.


Pokrovnost s vrijednošću 1,422 (tj. 142,2%) je također
dosta niska u odnosu na dinamiku prirodne obnove
za spomenutu oblast (tab. 9). Proizvodno korišćenje
raspoloživog prostora (0,22) je nisko i nije proporcionalno
u pojedinim slojevima preborne sastojine. U ovakvom
tipu preborne sastojine trebao bi biti u rasponu
0,30-0,35, ili više. Zbog toga je moguće ustvrditi, da
unatoč smanjenju broja debljih stabala i preborne strukture
sastojine, nisu u punoj mjeri iskorištene proizvodne
mogućnosti staništa. Sječa drvne zalihe mora biti
umjerenog intenziteta, kod čega treba koristiti oko 50%
akumuliranog prirasta za razdoblje jedne ophodnjice.
Prirast drvne mase ne može se u cijelosti koristiti, dokle


Stvarni i optimalni broj stabala i zaliha drvne mase preborne sastojine s dominantnom
zaštitnom funkcijom (sastojina 632a)
Real and optimal tree number and wood mass stock of selection stand with dominant pro


tection function (stand 632a)
stvarni
debljinski d,,3 broj stabala zaliha
razred
real
diameter d,,3 number wood
class of trees stock
cm n/ha mVha
1 10 112 3.54
2 14 133 15.08
3 18 73 16.39
4 22 60 22.50
5 26 47 26.91
6 30 28 22.40
7 34 24 25.44
8 38 21 28.40
9 42 11 18.35
10 46 18 36.06
11 50 8 18.81
12 54 9 24.56
13 58 5 15.45
14 62 1 3.46
15 66 3 11.78
16 70 4 16.80
17 74 0 0.00
Svega - all 557 305.93


Tablica 4-Table 4
optimalni (A=159,q=l,29)
broj stabala zaliha
optimal (A=159,q=l,29)


number wood
of trees stock
n/ha mVha
135 4.05
102 11.25
77 17.05
59 21.72
44 25.35
34 26.95
26 27.05
19 26.29
15 24.46
11 22.30
8 19.75
6 17.32
5 14.91
4 12.65
3 10.63
2 8.81
2 7.26
552 297.80