DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 24     <-- 24 -->        PDF

M. Saniga: STRUKTURA I REGENERACIJSKI PROCESI IZABRANIH TIPOVA PRRBORNIH SUMA.. Šumarski list br. 5-6, CXXII (1998), 22 I -233
lativno dobra je prirodna obnova smreke. Jela se ističe
odgovarajućom prirodnom obnovom, koja je s obzirom
na kiselo tlo i ekstremne uvjete (tlo tipa rankera) dovoljna
radi njenog osiguranja u smjesi preborne sastojine.
Dobra dinamika prirodne obnove obje vrsteje pored
uvjeta tla uvjetovana i uskladenošću sastojinske strukture,
koja je određena optimalnim brojem pokrovnosti
tla 1,48 i ravnomjernim korištenjem raspoloživog (korisnog)
prostora od strane svih vrsta ove preborne sastojine
(tab. 6).


3.2. Oravske Beskydy - 3.2 Oravske Beskydy
Sastojina 183 - Forest stand
Strukturu prebornih sastojina navedene oblasti
predstavlja sastojina 183. Dominantna funkcija ovog ti


pa šume je produkcijska. Tipološki sastojina pripada
šumskim biljnim zajednicama formiranim na kiselim
tlima, tipa A, šumske zajednice tipa Fageto-abietino piceosum.
Tlo je fliš koji prevladava u cijeloj oblasti.
Učešće vrsta drveta po drvnoj masi je sljedeće: smreka
95%, a jela 5%. Strukturu sastojine odlikuje profil na
slici 5. Debljinska struktura i njena odgovarajuća drvna
zaliha je prikazana je na tablici 7 i slici 6.


Uvodno treba reći, daje starosna struktura ove preborne
sastojine optimalna, glede nedostataka najdebljih
stabala. Najveću starost od 120 godina imalo je stablo
promjera d13 60 cm. Unatoč raznolike starosne strukture
stabala, težište broja stabala je starosti oko 80-90 godina.
Debljinska struktura sastojine ukazuje na prebornu
strukturu. Ova sastojina je relativno mlada, produkcijsko
korisćenje prostora za rast je niže, i zbog toga je i


Slika 3. Profil sastojine preborne šume s dominantnom zaštitnom funkcijom (sastojina 632a)
Figure 3 The profile of a selection forest stand with dominant protective function (stand 632a)