DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 22     <-- 22 -->        PDF

M. Saniga: STRUKTURA I REGENERAC1JSK.I PROCESI IZABRANIH PIROVA PREBORNIH SUMA... Šumarski list br. 5-6. CXXII (1998), 221 -233
Stvarni i optimalan broj stabala i zaliha drvne mase preborne šume s dominantnom
proizvodnom funkcijom (Niske Tatre)
Real and optimal number of trees and wood mass stock of a selection forest with dominant


productive function (Low Tatra Mountains)
Tablica 1. -Table 1
stvarna optimalna (A= 159, q=l,29)
real optimal (A=159,q= 1,29)
debljinski d.,3 broj stabala zaliha broj stabala zaliha
razred cm n/ha mVha n/ha mVha
diameter
class
d i,3 number
of trees
wood
stock
number
of trees
wood
stock
cm n/ha mVha n/ha mVha
1 10 189 8.30 159 7.22
2 14 93 9.57 123 12.76
3 18 54 10.63 96 19.00
4 22 51 17.79 74 24.76
5 26 54 28.36 57 29.68
6 30 57 42.18 45 32.68
7 34 56 56.75 35 34.31
8 38 47 60.88 27 34.47
9 42 38 61.62 21 33.61
10 46 30 59.70 16 31.98
11 50 22 52.52 12 29.68
12 54 16 45.00 10 27.08
13 58 8 26.07 7 24.30
14 62 4 15.00 6 21.77
15 66 2 8.50 4 19.12
16 70 3 14.28 3 16.60
17 74 1 5.30 3 14.33
Svega - All 725 522.45 698 413.36


preborne šume (tab. 2). Unatoč bogatom urodu sjemena
smreke (godina 1993) i jele (1992), naša mjerenja koja
su bila izvršena 1994. godine, nisu potvrdila naša očekivanja
za velikim brojem 1-godišnjih biljaka smreke i
2-godišnjih biljaka jele. Proredom stabala koja urastaju,
oduzimanjem 80-90 mVha, prije svega iz gornjeg
sloja, poboljšavaju se ekološki uvjeti potrebni za procese
obnove i omogućava povećanje dinamike rasta donjeg
sloja.


Sastojina 632a - Forest stand 632a


Tipološki pripada u skupinu biljnih zajednica na kiselim
tlima, šumske zajednice Fageto-abietino piceosum,
s geološkom podlogom od granita, s prevladajućim
tlom tipa rankera. Funkcija sastojina je pretežito


zaštitna (protulavinska). Volumno učešće vrste drveta
sastoji se od smreke 91%, jele 7% i bukve 2%. Ističe se
idealnom prebornom strukturom (si. 3). U sastojini se
već 60 godina sustavno provodi preborna sječa s ophodnjicom
od 10 godina, s intenzitetom sječe 30-40 m3
/ha. Intenzitet preborne sječe odgovara 10-togodišnjem
prirastu drvne mase, koji se u ovom tipu preborne šume
kreće oko 38-40 mVha.


Predložena optimalna Liocourtova krivulja skoro je
istovjetna sa stvarnim brojem stabala po debljinskim
razredima. Sastojina predstavlja model prebornih sastojina
u Niskim Tatrama, koje imaju dominantnu zaštitnu
funkciju. Optimalna struktura računa s drvnom
zalihom 270-290 mVha (tab. 4, si. 4).


U navedenoj strukturi preborne sastojine odvija se i
dobra dinamika prirodne obnove (tab. 5). Redovna i re