DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA


O OSJETLJIVOSTI ŠUME U KRAJOBRAZU
HRVATSKOGA JADRANSKOG PRIMORJA


Povezano uz raspravu o planu žirenja, ispaše i brsta "Hrvatskih
šuma" u području uprava šuma Senj, Buzet i Split, želim se uključiti u
raspravu koju je pokrenuo inž. Tomislav Starčević u prošlome broju
"Šumarskog lista", u rubrici Izazovi i suprotstavljanja te nastavku u
ovome broju.


Ponukan raspravama na više skupova o sredozemnoj šumi i ekstenzivnome
stočarstvu tijekom mojega radnog vijeka te rezultatima mnogih
autora i vlastitih istraživanja, želim se uključiti u ovo, više gospodarsko,
nego šumarsko pitanje.


Prema šumarskim podacima u primorskome kršu Države Hrvatske
od Istre do Dubrovnika, šume i šumskih zemljišta ima 531.521 ha, od
kojih 35% otpada na preborne šume bukve i jele, dakle na visoki krš,
dok 325.733 ha otpada na mediteranske i submediteranske šume crnike,
medunca i duba.


Očit je nedovoljan udjel šuma u krajobrazu koje bi trebale osigurati
ekološku i socijalnu, a posebice turističku funkciju šume u ovome izuzetno
vrijednome prostoru.


Uvjeren sam kako je posljednji trenutak za donošenje strategije razvoja
šume hrvatskoga Sredozemlja. Želimo li učinkovit hidrološki, protuerozijski
i klimatski utjecaj šume u medunčevu i dubovu pojasu, treba
nam 50 postotna šumovitost, a od granice primorske bukve šume do
grebena Dinarida, šuma bi trebala pokrivati više od 70% površine.


U crnikinu arealu Primorske Hrvatske, važno je svako stablo i svaki
grm, dok je šumovitost potrebno uskladiti s ciljevima turističkoga i
urbanoga šumarstva.


Sigurno je, međutim, kako je današnje šumarstvo u oštroj suprotnosti
s ekstenzivnim stočarstvom te se oni ni u kojem slučaju ne mogu
razvijati na istoj površini. To, međutim, ne isključuje stočarstvo koje se
razvija na površinama izvan državne šume, na poljodjelskom zemljištu
sa šumom koju će za potrebe stočarstva uzgajati šumar. Predlažem stoga
što skoriju raspravu o tome problemu u našoj stručnoj udruzi.


Prof. dr. sc. B. Prpić


Naslovna stranica - Front page:
Smrekova sastojina u Gorskom kotaru
Spruce forest in Gorski Kotar
(Foto: B. Hrašovec)


Naklada 1650 primjeraka