DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1998 str. 16     <-- 16 -->        PDF

S. Orlić: MEĐUNARODNI POKUS PROVENIJENCIJA SITKANSKE SMREKE (Picea sitchensis (Bong.) Carr. ) Šumarski list br. 5-6. CXX11 (1998), 213-220
skim uvjetima pokazale podjednak rezultat. To se dobro
zapaža i s grafikona visinskih krivulja (graf.2). Provedena
analiza varijance i F test pokazali su da utvrđene
razlike medu provenijencijama nisu signifikantne
(F tab. 2.79; F rač. 0.92 ns). Standardna devijacija i koeficijent
varijabilnosti su također podjednaki kod svih
provenijencija. Koeficijent varijabilnosti provenijencija
pokazuje velike razlike u visini (21,18 do 33,49%).
Iz toga proizlazi da su razlike u visini u prosjeku veće
unutar provenijencije nego medu provenijencijama.


Srednji prsni promjer kretao se u prosjeku od 8.61
cm (prov. 3060) do 10.99 cm (prov. 3005), prosijek


9.70 cm, odnosno razlika između najlošije i najbolje
provenijencije je 2.38 cm. Kao i kod visine analiza varijance
i F testa pokazalo se da utvrđene razilke među
prsnim promjerima provenijencija nisu bile signifikantne
(F tab. 2.70; F rač. 1.00 ns). Standardna devijacija
i koeficijent varijabilnosti su podjednaki kod svih
provenijencija. Koeficijent varijabilnosti pokazuje veće
rasipanje podataka do 10% kod prsnog promjera
nego visine.


Obračunata drvna masa provenijencija kretala se u
rasponu od 18.62 mVha (prov. 3016) do 51.03 mVha
(prov. 3005), prosijek za pokus 37.15 mVha.


Temeljem iznesenih podataka o rastu i prirastu istraživanih
14 provenijencija sitkanske smreke proizlazi
da bi za područje sjeverozapadne Hrvatske najbolje
odgovarale provenijencije iz savezne države Washington
(prov. 3003 i 3005). HERVE VAN DE SYPE
(1995.) za područje središnje Francuske preporuča provenijencije
iz najjužnijih područja areala sitke (sjeverna
California i južni Oregon).


Pintarić iMekić (1984.) osnovali su u proljeće
1973. godine 9 pokusa na području Bosne i Hercegovine
sa 6-10 istih provenijencija kao i u Hrvatskoj.
Glede visine i debljinskoga rasta u 10. godini, kao i u
nas, među najboljim provenijencijama su one iz savezne
države Washington.


3.4 Kvaliteta i vitalnost stabala -Quality and tree vitality
Ocjena kvalitete i vitalnosti stabala obavljena je na Ukupna rang lista ocjene provenijencija glede 4 katemelju
okularne procjene pravnosti debala, razvijenorakteristike
prikazana je u tablici 4. Iz navedene tablice


sti grana, vitalnosti i rasta i prirasta, i to u tri stupnja: (0)
povoljne osobine, (-1) srednje povoljne osobine i (-2)
nepovoljne osobine. Rezultati su prikazani u tablici 3.


Tablica 3. Kvalitetne osobine stabala-ocjena
Table 3. Quality characteristics of trees-assessment


IUFRO Pravnost Razvijenost Vitalnost Rast Ukupno


Broj debla grana
Number Tree Branches Vitality Growth Sum.
straigh. develop.
3001 0 (-1) (-1) (-1) (-3)
3003 (-1) (-1) 0 (-1) (-2)
3005 (-1) (-1) 0 0 (-2)
3006 0 (-1) 0 0 (-1)
3009 0 (-1) 0 (-1) (-2)
3012 (-1) (-1) (-1) (-1) (-4)
3015 (-1) (-2) (-2) (-2) (-7)
3016 (-2) (-2) (-1) (-2) (-7)
3059 0 0 (-1) (-2) (-3)
3060 (-1) (-1) (-1) (-2) (-5)
3064 0 0 0 (-1) (-1)
3065 (-1) (-1) (-1) 0 (-3)
3067 0 0 (-1) (-1) (-2)
3073 0 (-1) 0 0 (-1)


vidimo da nema niti jedne provenijencije bez negativnog
boda (0), s jednim negativnim (-1) bodom su tri
provenijencije, s dva negativna boda (-2) tri provenijencije
itd. S najvećim brojem negativnih bodova (-7)
su dvije provenijencije (3015 i 3016) iz savezne države
Oregon, iz područja južnoga areala sitkanske smreke.


Tablica 4. Rang lista - Range list


Ukupno bodova
Total score


0


(-1)
(-2)
(-3)
(-4)
(-5)
(-6)
(-7)


Provenijencija IUFRO broj
Provenance IUFRO number


3073,3006,3064
3005,3009,3067
3065,3001,3003,3059
3012
3060


3015,3016


Izneseni podaci o kvaliteti stabala pojedinih provenijencija
su od praktične vrijednosti, jer kod izbora provenijencija
za određeno područje treba uzeti u obzir
pored intenziteta rasta i produktivnosti i kvalitetu stabala.
Lines, R., Samuel, C. J. A. (1984.) daju sličnu preporuku
za Veliku Britaniju.