DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 72     <-- 72 -->        PDF

tĐ. Rauš, Ž. Španjol. B. Španjol: ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD NA NASTAVNO POKUSNOM SUM.. Šumarski list br. 11-12, CXX1 (1997), 645-656


"Šume i objekti Nastavno-pokusnoga šumskog objekodsjecima
lb, Ih, 2d i 8b, s ukupnom površinom od 3,4
ta Rab (NPŠO Rab) nalaze se u obalnom području juha
i ukupnom drvnom masom od 619,2 m*. Budući da
gozapadnog dijela otoka Raba u šumskom predjelu Kasu
šumske kulture u odjelima lb, Ih i 2d mlade, drvna
lifront. U središnjem dijelu obalnog područja objekta masa u njima nije ni određivana, a njihova površina
nalazi se uvala Sv. Mara. Ukupna površina šuma iznosi obuhvaća ukupno 0,6 ha.
98,80 ha. Od toga otpada na:


2. Panjača hrasta crnike
<=L površine obrasle šumom 90,00 ha


Uredajni razred hrasta crnike zauzima najveću po^>
neobrasle i neproduktivne površine vršinu šuma NPŠO Rab, i to 51,6 ha. Drvna masa iznosi
^> (putovi, staze i dr.) 7,80 ha 3895,5 m3´ s godišnjim prirastom od 94,1 m3 ili prosje<=>
rasadnik 1,00 ha čnom drvnom masom od 75,5 mVha i godišnjim tečaj


nim prirastom od 1,8 m3/ha.


Ukupno: 98,80ha


3. Pokusne plohe i park-šuma
Objekt je podijeljen u 8 odjela i 32 odsjeka. Podjela
je obavljena prema načinu postanka, uzgojnom obliku, Zbog specifičnog tretmana pokusnih ploha i parkstarosti,
vegetacijskoj raščlanjenosti i prema namjeni". šume oko fakultetske kuće te su sastojine izdvojene u
Rauš (1986) (karta 1). poseban uredajni razred bez etata. Ukupna površina ra


Na NPŠO Rab susrećemo šume ovih uređajnih razreda
iznosi 2,5 ha.
zreda (prema Programu gospodarenja šumama NPŠO 4. Makije crnike
Rab 1986- 1995):


Na jugozapadnom dijelu otoka s blagim spuštanjem


1. Visoke šume primorskoga i alepskog bora prema moru nalazi se ovaj uredajni razred na površini od
i pinije 16,3 ha, s ukupnom drvnom masom od 1105,60 m3 ili
Šume ovog uređajnog razreda nalaze se u odjelima i 67,8 mVha i godišnjim tečajnim prirastom od 2,5 mVha.


NASTAVNO POKUSNI ŠUMSKI OBJEKT "RAB"
Karta


Otok RAB


100 0


«... EU iIttjKtuk


´1 /A 11


// / 33*Jfl J^i ^y i
L—


Iteila 3/. Ure


ISKAZ POVRŠINA
ODJEL POVRŠINA
li W 1 13,6
2 8,1


Jfržfj \


3 9.5
´
v 4 12,0
5 8,7


6 15.6
7 12,7
8 18,6
Ukupno: 98,8
1 - 13 Pokusne plohe