DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 70     <-- 70 -->        PDF

0. Piškorić: Trudovi odseka Šumarskoga za Hrvatsku i Slavoniju 1847 - 1852. Šumarski list br. 11-12, CXXI (1997). 631-644
SUMMARY: ´Works´ -a magazine of Croatian-Slavonian Management
Society is the first specialist-professional magazine not only in the field of forestry,
but in Croatia in general. It was only in 1876 that ´Works´was followed by
´Liječnički vjesnik´(Medicaljournal), and ´Šumarski list´(Forestry Journal), both
of which have been coming out continuously until present day. ´Works ´came out
as a yearly magazine after annual assemblies of the Croatian Forestry Society
were held. The publication of the magazine was interrupted during the revolutionary
years 1848-49. After 1852, the magazine was discontinued because the period


of Bach s absolutism put an end to all social activities.


U NEKOLIKO REDAKA


Ban Josip Jelačić i šumarstvo. Prvi državni ispit za samostalno
vođenje šumarskog gospodarstva u Hrvatskoj
održanje u Zagrebu 1851. godine. U ispitnom povjerenstvu
bili su: Franjo Šporer kao predsjednik a Dragutin Kos
i Anton Tomić kao ispitivači. Pristupila su tri kandidata,
dva su ispit "podniela" tj. položila. O tom ispitu nalazi se
zapis u godišnjaku Trudovi Odseka šumarskoga za 1851.
godinu, a u njemu je zabilježeno i ovo:


"Iza kako se sastavi izpitna komisia, otide k svetlome
banu, da mu se po dužnosti pokloni, a svetli ban primio ju
je preprijazno. - Svetli ban govorio je o šumarstvu hervatsko-
slavonskom s najvećom ljubavi, izjavio tom zgodom
onake misli, koje nas uveriše, da je ovoj svetloj glavi do
blaga naše zemlje veoma stalo i u pogledu na šumarstvo".


O vukovima 1846/47. i 1997. godine. Na skupštini
Hrvatskog šumarskog društva 1847. godine Dragutin Kos
je, uz ostalo, priopćio, daje "na vlastelinstvu T ... prošle
zime, dakle 1846/47, godine u hrastovoj šumi smještenoj
između triju sela uz pomoć 100 pogoniča ustrijeljeno 10
jakih vukova i 8 lisica, koji su zbog jake zime i visokog
snijega sišli iz planine u ravnicu".


Zagrebački dnevnik Vjesnik od 5. kolovoza 1997. godine
objavio je ovu vijest HINE: "Prema tvrdnjama stočara
i lovaca u cetinskom kraju ima na planinama nekoliko
čopora vukova, koji su stalna prijetnja, pogotovo ovcama i
kozama". Tragači su utvrdili kako su vukovi potjerali koze
prema bosanskoj strani Vrdova, gdje teren nije još razminiran
pa je pristup opasan za ljude. Daje riječ o čoporu
vukova potvrdili su očevidom na mjestu događaja republički
vještak za zaštitu kulture i prirodne baštine Stipe Kokić
te lovočuvar Mile Lovrić.


Obćinska i privatna lovišta (iz Šumarskog lista 1897.
godine). Bilo je doista skranje vrieme, da seje lovstvo i u
kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji zakonom uredilo. Prvi je
zakon (god. 1870.) bio u krieposti nešto preko dva decenija,
pa je na temelju stečenoga u tom razdoblju izkustva zamienjen
novijim i bez dvojbe shodnijim zakonom od godine
1892. Jednomu i drugomu je zakonu glavna svrha, da
lovstvo unapriedi, da zaštiti i podupre uzgoj koristne divljači
i time lov učini važnim faktorom u području narodnoga
gospodarstva. Ovo potonje bilo je nuždno tim više,
jer u vrieme do god. 1870. dok naime nije stupio u život
zakon o lovu, smatrao seje lov zabavom vlastele i svakoga
pojedinoga, tko seje samo lovom baviti htjeo. Kao izvor
prihoda nije se lov do gore spomenutoga roka nikada
smatrao i baš zato nije bilo gotovo nikakove kontrole glede
lovaca, koji su od pasije lovili gdje i kada ih volja. Ime
zvjerokradica tek je plod najnovijega vremena, odkada je


izrečeno u zakonu načelo, daje vlastnik ili zakupnik lovišta
vlastnik sve u svom lovištu nalazeće se divljači i zvjeradi
... Nije uostalom ni čudo, jer seje broj koristne divljači
time, da seje vršila slaba, ili nikakova kontrola nad izvršivanjem
lova, tako umanjio, da pri izzakupljivanju lovišta
nije mjestimice bilo nikakova natjecanja. Valjalo je
tek investirati i pobrinuti se za uvjete, koji će omogućiti
razplod koristne divljači u pojedinih lovištih.


Uzroci, s kojih seje toli znatno umanjio u nas broj koristne
divljači, padaju u davnije vrieme. Koristnu divljač
razćerala je sve to više rastuća kultura tla, a nerazuman lov
ju je od vajkada tamanio. Sirenje kulture tla svakako je veća
stečevina za narod, nego li sačuvanje koristne divljači,
ali faktum jest, daje u razmjeru, kako je ta kultura rasla,
padao i broj koristne divljači. To vriedi osobito glede
Slavonije....


Glavni predmeti lova jesu sada: srne i zečevi, zatim
razne vrsti ptica, kao šljuke, jarebice, prepelice, trčke, divlje
guske i patke itd. U novije vrieme pribrajamo ovim i
gnjetele, koji su se u nekih priedjelih udomili, razplodiv se
u uredjenih za to gnjetelištih u toliko, da su se i po bližnjih
lovištih, pa sve dalje naselili....


Kada vlastnici i zakupnici lovišta rade o tom, da sačuvaju
i čim više razplode najtraženiju za sada medju dlakarima
divljač: srne i zečeve, oni posve razumno postupaju,
nu držimo, da time nisu još izpunili sve, što im može
lov učiniti koristnim uživanjem. Valja nam ugledati se u
primjer naprednih gojitelja lova. Ima, kako smo već gore
više spomenuli, nekih vrsti koristne divljači, koja je u davnije
vrieme u nas vrlo razprostranjena bila, stoje dokaz,
da joj podneblje i konfiguracija tla prija. Te vrsti, koje su
bile u nas nekada udomljene, valjalo bi iznova opet u nas
udomiti, tim više, jer se u konsumu veoma traže i u prometu
s divljači možda prvo mjesto zauzimaju. Mi podsjećamo
samo najelene i crnu divljač, ili ti divlje svinje. Medju
dlakari ova se divljač najskuplje plaća, a riedka je.
Uvadjanje koristne divljači u nas, koje nismo dosele gojili,
pokazalo seje vrlo praktičnim i unosnim kod gnjetela
(fazana). Prije bijahu u nas gnjeteli čudo nevidjeno, sada
su pečenka, poznata u svakom imućnijem domu. To isto
moglo bi se pokušati sjeleni i veprovi, kao stoje fatično
pokušano već u Slavoniji, napose i sriemskoj županiji.
Ovim načinom moći će lov i u nas postati unosnim zanimanjem
i zažnim faktorom u području narodnoga gospodarstva.
Njegovi proizvodi su vrlo traženi i skupo se plaćaju,
samo treba nastojati o tom, da interesi lovstva nedodju
u sukob s interesi ratarstva, komu je razvitak lovstva
najmanje u prilog s razloga, koji su obćenito poznati.