DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 69     <-- 69 -->        PDF

O. Piškortć: Trudovi odseka Šumarskoga za Hrvatsku i Slavoniju 1847 - 1852.
Nadalje treba segregirati šume za drvarenje i pašarenje
uživateljima po urbarskom pravu a segregirane površine
staviti pod općinski nadzor, jer bi se šume u protivnom
opustošile, pa i iskrčile. Također bi trebalo saborskom
odlukom utvrditi minimalnu površinu ispod koje
se ne bi smio dijeliti šumski posjed, jer je s malim posjedom
teško racionalno gospodariti. Posljednji je pak
prijedlog, da potomstvo zbog krčenja ne ostane bez
šuma, šume treba proglasiti NARODNIM BLAGOM.


Kos je opširnije izložio ovu Rezoluciju Ugarskog
šumarskog društva, jer su prilike u Hrvatskoj bile slične
te stoga smatra, "da i mi štovana gospodo drugovi, ovaj,
kao i drugih gospodarskih društavah nasledovanja vredne
prim e re bez štentanja si e dimo, na težku stazu znanstvenog
napredka serdačno stupimo, bratinski si ruke
pružimo, da složnim sudelovanjem našega šumskoga
gosp. na novi život pobudimo". To će se moći postići, završava
Kos, "ako se svi, bez razlike časti - službe, - ili
tehničkoga znanja ujedno družtvo složimo ... a to je i jedina
sverha ovoga našaga današnjega sastanka".


Skupština je zatim trebala razmotriti i donijeti društvena
Pravila, ali na prijedlog Franje Šporera, koji je
izradio nacrt Pravila, to je odgođeno za sljedeću skupštinu,
na kojoj će, vjerojatno, biti više članova.


Zatim je Kos izvijestio o skupštini njemačkih i poljskih
šumara, koja je u rujnu 1846. godine održana u
Grazu, i na kojoj je za sljedeću skupštinu, koja će se
održati u Kielu, utvrđeno osam tema za raspravu. Jedna
od tema bila je i tema o uzgoju šumskih biljaka Birmannovim
načinom. Kako taj način nazočnima nije bio
poznat, na njihovo traženje Kos gaje obrazložio. U biti,
taj se način sastoji u intenzivnom načinu i gustoj sjetvi
proizvodnje šumskih sadnica, kako gaje ocijenio i vrbovečki
šumar Josip Szitta. Zaključeno je, da će i nazočni
pokušati s takvim uzgojem i o uspjehu priopćiti
na sljedećoj skupštini.


Nakon toga Kos je predložio teme za sljedeću
skupštinu:


1. Priopćenja o novim događajima i pojavama u hrvatsko-
slavonskom šumarstvu i lovstvu.
2. Kako postupati sa starim, poplavama izloženim,
hrastovim lugovima da se nakon sječe spriječi bujni
rast trava i osigura održavanje prirodnog podmlatka.
3. Da li se 200 - 300 godina stare hrastove sastojine
s većinom suhovrhih stabala, ali dobrog uroda žira, zadrže
ili zamijene mladim sastojinama?
Kos je zatim predložio sakupljanje i Šumarskom
društvu dostavljanje statističkih podataka o šumskom
gospodarstvu pojedinih šumovlasnika, i u tu svrhu podijelio
obrasce.


Na opći zahtjev Šporer je potom prikazao svoj dendrometar,
a Kos dendrometar profesora matematike


Šumarski list br. 11-12. CXX1 (1997), 63 1-644


Šumarske škole u Mariabrunnu Georga Winklera Bruckenbrandskoga.


Slijedio je "upis svih članova u za tu sverhu načinjenu
knjigu imenom, službom i obitavalištem" te izbor
Upravnog odbora.


U Upravni odbor izabrani su:
Pervi nadstojik g. Franjo Šporer, c.k. šumar si. brod. narod,
regimente br. 7., član dopisnik horv.-slav.
gospodarskog družtva.
Drugi nastojnik i izvestitelj (referent) g. Dragutin Kos,
šumarski meštar sviuh gospoštinah horvatskih
njeg. exc. grofice Elizabete ud. Erdödyce, član
dopisnik c.k. gospodarskog družtva u Kranjskoj,
naredni član horv.-salv. gospodarskog družtva,
kao i družtva vrtljarskog u Frauendorfu.
Pervi tajnik g. Julio Schaper, šumarski meštar kaptola
zagrebačkog, naredni član družtva gospodarskog
horv. Slav.
Drugi tajnik g. Nikola Lovrenčić, šumar kr. slobodnoga
grada križevačkog, si. varm. križevačke zemljomernik
i prisednik, i naredni član horv.-slav. gospodarskoga
družtva.
Odbornici G. Josip Panzner, nadziratelj šumah i zemljomernik
bisk. gospoštijah u Horvatskoj, prisednik
si. varm. križevačke i član horv. slav. gospodarskoga
družtva.


G. Antun Tomić, c.k. šumar si. narodne križevačke
regimente i naredni član horv.-slav. gospodarskog
družtva G. Josip Szitta, c.k. komorski okružni
šumar na Verbovcu, horv.-slav. gospodarskoga
družtva i frauendorfskog u Bavarskoj član.
Za začasnog predsjednika izabran je g. Emil pi. Andre,
šumarski i gospodarski sav etnik više gospoštijah u
Češkoj, Ugarskoj, Horvatskoj i Slavonii itd., urednik
novog gospodarskog časopisa, začasni član gospodarskog
horv.-slav. družtva i više drugih učevnih družtavah
itd.


Slijedila je "vrlo živahna rasprava" o mjestu i o datumu
održavanja iduće godišnje skupštine te je zaključeno
da se ona održi u Dubravi ili u Moslavini, u svibnju
1847. godine. Konačnu odluku donijet će predsjednik i
pospredsjednik u dogovoru s članovima uz objavu u
političkim novinama i Listu mesečnome Horvatskoslavonskoga
gospodarskog družtva, a predsjedavajući
Franjo Šporer zaključujući skupštinu pozvao je članove
na "marljivo nastojanje i krepko sudelovanje".


Nakon završetka skupštine "svi članovi biše po milosti
preuzvišenoga gosp. biskupa verlo lepo primljeni i
počastjeni, te raziđoše se na sve strane sveta u serdačnom
rastanku želeći jedan drugomu sreću i
napredak".


643