DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 67     <-- 67 -->        PDF

O. Piškorić: Trudovi odseka Šumarskoga za Hrvatsku i Slavoniju 1847 - 1852.
Promjene u službi i odlikovanja. Postavljeni su
a) za privremenog c.k. sakretara za šumarstvo i vicešumarnika
u Zagrebu c.k. nadšumar gospodin Franz
Prinz,
b) za kotarskog šumara u Fužinama c.k. kotarski šumar
gospodin Joseph Bielecki i
c) za privremenog c.k. šumara u Vinodolu gospodin
Michael Rastić, povjerenik za procjenu šuma.
Nadalje, prijašnji povjerenik za procjenu šuma, a sadašnji
c.k. kameralni nadšumar u Fužinama gospodin
Franjo Sporer imenovanje dopisnim članom c.k. bečkog
Gospodarskog društva, a c.k. prisjednik Zemaljskog
katastarskog povjerenstva, gospodin Dragutin
Kos, u Zagrebu je izabran za začasnog člana Mađarskog
šumarskog društva.
Umrli su Joseph Hattingberg, c.k. nadšumar i predsjednik
Češkog šumarskog društva; Karl Amhof, pleternički
šumar i Ignaz Müller, nadlovac u Virovitici.
Najviše odlikovanje. C.k. Apostolsko veličanstvo
odlikovalo je:


Zaključno slovo


Trudovi su ne samo prva hrvatska stručno-staleška
publikacija, nego i prva hrvatska stručno-staleška publikacija
uopće. Trudove slijedi Liječnički vijesnik koji počinje
izlaziti 1876. godine (izlazi i danas), a 1877. godine
pojavljuje se i Šumarski list. Dok su Trudovi bili godišnjaci,
Šumarski list je do 1881. godine izlazio kao
dvomjesečnik, a zatim kao mjesečnik.


U trenutku kada su se pojavili Trudovi 1847. godine,
u Europi, a to znači i u Svijetu, izlazila su četiri šumarska
lista, tri na njemačkom jezičnim području, a jedan na
francuskom.


Prema Killianu27 na njemačkom jeziku izlazili su:
ALLGEMEINE FORST - UND JAGD-ZEITUNG.
Frankfurt na Majni od 1825. godine do danas s izuzetkom
od 1945. do 1948. godine.
FORSTARCHIV. Zeitschrift für wissenschaftlichen
und tehnischen Fortschrift in der Forstwirtschaft.
Hannover od 1825. godine do danas.
OEKONOMISCHEN NEUIGKEITEN UND VERHANDLUNGEN.
Zeitschrift für alle Zweige der Landund
Hauswithschaft, das Forst - und Jagdwesen im
Oesterreichischen Kaiserthums. Prag 1811 - 1850.
Na francuskom jeziku u Parizu izlazi časopis ANNALES
FORESTIERES koji od 1842. godine nastavlja ali
pod novim nazivom Forestiere francaise, i izlazi
sve do danas.
Šumarskom društvu kao tada sastavnog dijela Hrvatsko-
slavonskoga gospodarskog društva na raspolaganju
je bio i List mesečni (od 1853. Gospodarski list)


Šumarski list br. 11-12, CXX1 (1997). 631 -644


1. Odlukom od 7. siječnja 1853. godine c.k. nadšumara
u Bolachowu u Galiciji Johana Schallera za njegovo
dugovjerno i primjerno službovanje bez plaćanja
pristojbe naslovom i položajem šumarskog savjetnika.
2. Odlukom od 25. siječnja 1853. godine c.k. šumar
u Metzletschuu u Češkoj Franz Hoch za dugovjerno i
primjerno služenje odlikovanje srebrnim križem za zasluge.
Promjene u upravi. Najvišom odlukom od 17. siječnja
1853. godine ukinuto je Ministarstvo za poljoprivredu
i rudarstvo, a poslovi su uključeni dijelom u Ministarstvo
za financije, a dijelom u Ministarstvo za unutarnje
poslove.


Poslovi uprave državnih šuma potpali su pod Ministarstvo
financija, a šumarski nadzor i općeupravni poslovi
u Ministarstvo unutarnijh poslova. Ministarstvo
unutarnjih poslova i nadzorna je oblast za Šumarska
društva, privatne šumarske škole i dr.


U Ministarstvu financija za prenijete poslove osnovan
je peti odjel.


- Final remarks
tog Društva, ali se Šumarsko društvo, odnosno nesumnjivo
Dragutin Kos, odlučilo na izdavanje samostalne
publikacije, Trudovi Ods eka šumarskoga za Hervatsku
i Slavoniu. Za izdavanje vlastite publikacije Šumarsko
društvo odlučilo se jer se predvidjelo toliko materijala,
da bi sjedne strane bilo previše za Gospodarski list, a s
druge strane malo bi toga bilo zanimljivo za čitatelje
Gospodarskoga lista. Troškove tiskanja Trudova financiralo
je Gospodarsko društvo, jer je Šumarsko društvo
bilo podružnica toga društva.


U Trudovima se šume četinjače uopće ne spominju,
što znači da se sa njima i ne računa, ne računa s glavnim
vrstama šuma Gorskog kotara i Like. To proizlazi i iz
treće teme zadane za treću skupštinu tj. pitanja, "da lije
racionalno nedostatak mekog građevnog drva nadoknaditi
uzgojem četinjača na manje vrijednim hrastovim
staništima". Opravdanje zato nalazimo u činjenici daje
eventualni dovoz drva iz Gorskog kotara u kontinentalni
dio Hrvatske (i Slavoniju) bio posve neracionalan,
kad se takvo drvo uz mnogo povoljnije troškove moglo
dobavljati splavarenjem Dravom ili Savom. Takvo je
pitanje bilo postavljeno i tridesetak godina kasnije, kada
su na skupštini u Vinkovcima 1880. godine o tome
održana dva referata, sa zaključkom, da "dosadašnja
iskustva govore za to, da se za Hrvatsku i Slavoniju, toli
obzirom na narodno-gospodarske, koli na šumarsko-financijalne
odnošaje, može samo iznimice uzgoj četinjača
preporučiti".


27Killianv.bilj.2