DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 64     <-- 64 -->        PDF

O. Piškorić: Trudovi odseka Šumarskoga za Hrvatsku i Slavoniju 1847 - 1852.
2. POPIS ČLANOVA
Broj članova, ili kako stoji u originalu "osoblja",
krajem studenoga 1851. godine iskazan je sa šest začasnih
članova i 79 prava člana, s time da su do izlaska
Trudova za 1851. godinu pristupila još dva člana.
Začasni članovi, uz one iz 1847. godine, bili su:


1. Iz 1847. godine Emil Andre, Juraj Winkler i Leopold
Grabner, sada šumarski savjetnik kneza Lichtensteina
u Beču, dok je 1847. godine bio profesor u Mariabrunnu.
U 1847. godine začasni član Antun pl. Mateović
sada nije u popisu začasnih članova, a nema ga ni u
popisu pravih članova.
2. Za nove začasne članove izabrani su: Antun Burghardt,
c.k. kapetan u Beču, Rudolf Feistmantel, c.k. ministarski
savjetnik u Beču i Josip Wessely, c.k. ministarski
perovođa u Beču.
Od 81 pravog člana 44-oro ih je bilo su šumarske
struke, a ostali raznih zanimanja. Šumari su obavljali
službu od Slavonije do Gorskog kotara, a jedan, nadzornik
šuma Karlo Seitner, bio je iz Kočevja "(u kranjskoj)".
Član je bio i Mojsije Baltic, tada podžupan u Pakracu,
kasnije pobornik za osnivanje Gospodarsko-šumarskog
učilišta u Križevcima. Pravi članovi bili su i


Šumarski list br. 11- 12, CXX1 (1997). 63 I -644


neki značajniji vlastelini, kao, na primjer, Ivan Kapistran
Adamović iz Čepina.21 Član je bio i Julije pl. Janković
tada požeški veliki župan, pa Petar grof Pejačević,
također veliki župan u Retfali (Osijek), Gustav
barun Prandau, vlastelin u Valpovu i dr. Kao pravog
člana nalazimo i jednog "drvara" - Josipa Poklera iz
Jasenovca.


3. DVA PRILOGA JULIJA SCHAPERA
Julije Schaper, katastarski povjerenik za procjenu
šuma u Zagrebu izložio je dva priopćenja:
Suma u bari i Prekoredna vegetacija.


U prvom priopćenju govorio je o šumi s barom oko
100 jutara "Općina Cvetkovići, Domagovići i Draganić"
u kojoj se "na pojedinih otočićih, koji se derže
samo posrastu žilah, nalazi krasna šuma od jošićah i
jasenah previsokih i pretankih"22


U drugom priopćenju prenosi "pripovijedanje tamošnjih
stanovnika" (iz jastrebarske okolice), kako je na
jednoj odsječenoj grani divlje jabuke, koja je ostala na
nižim granama, krošnja procvjetala i rodila "razmjerno
obilnijim plodom nego ikoji drugi ogranak". I to već tri
godine zaredom!


Trudovi 1852. godine -Works´ in 1852


Ovaj treći svezak Trudova razlikuju se od prethodna
dva, u prvom redu po tome što je poznat urednik.
Urednik, doduše, nije posebno naveden, ali kako je na
skupštini 1852. godine odlučeno da godišnjak uređuje
podpredsjednik, uredio gaje bio Franjo Sporer.23 Drugo,
gotovo trećina sadržaja nije u svezi s godišnjom
skupštinom šumarskoga društva. Treće, iako je skupština
održana u kolovozu 1852. godine, godišnjak je završen,
kako pokazuje jedan podatak na str. 90., početkom
1853. godine.


Sadržaj Trudova za 1852. godinu razmotrit ćemo u
tri dijela:


1.
Godišnja skupština 1852. godine.
2.
Iskaz društvenih članova i izvješće o blagajničkom
stanju.
3.
Razno, kako je označeno i u Trudovima.
21 Adamovićje našao mjesto i u Hrvatskom biografskom leksikonu
Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža" u Zagrebu
22 Cijelo priopćenje prenijeto je u Šumarski list 1976. godine, str.


299.
23 Ovaj podatak ne nalazi se u Kesterčanekovu prikazu rada F.
Šporera objavljenom u Šumarskom listu 1881. godine, koji je
prenijet i u Šumarski list 1976. godine, str. 319.
24 Društveni predsjednik tada je imao naziv načelnik, a podpredsjednik
načelnikov namjesnik.


GODIŠNJA SKUPŠTINA 1852. GODINE


Godišnja skupština održana je 21. kolovoza 1852.
godine u Pakracu, a domaćin skupštine bio je Julije Janković
Daruvarski i požeški veliki župan. Kako domaćin
i predsjedajući skupštine Janković zbog službene zauzetosti
nije bio nazočan skupštini pa je nazočne pozdravio
posebnim pismom. Također nije bio nazočan ni
društveni predsjednik Dragutin Kos, pa je skupštinu
vodio potpredsjednik Franjo Š p o r e r.


Otvarajući skupštinu, Šporerje izvijestio da skupštini
neće biti nazočan domaćin Julije Janković, te pročitao
njegovu pismenu poruku:


Slavno družtvo!
Kada mi je visoka čast za predsednika šumarskogospodarsvenog
sastanka, koi će se 21. kolovoza u
Pakracu obderžavati, izabranim biti u dio pala - nisam


znao na drugi način moje osobite zahvalnosti na ovom
odlikovanju slavnom družtvu očitovati, nego kroz to, što
sam mnogovrednom načelniku24 šumarsko-gospodarstvenoga
ods eka izjavio, da ću nezasluženu čast ovu
dragovoljno primiti, ako me u tome drugi važni poslovi
službeni i predstojeći radi njih put u Beč prečio nebude.


Žao mi je što se slučaj ovaj kao što sam ga u
napredak predvidio, izpuni, i što radi toga nisam u stanju
udioničtvovati kod sastanka, koi će se u Pakracu obderžavati,
i u kome će se stvari za domovinu našu toli
koristno pretresavati.