DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 62     <-- 62 -->        PDF

O. Piškorić: Trudovi odseka Šumarskoga za Hrvatsku i Slavoniju 1847 - 1852. Šumarski list br. 11-12, CXXI (1997), 631-644
TRUDOVI


ZA


HERVATSKU I SLAVONIU


GODINE 1851.


Uredjuju jih
načelnici otlsčlta >umar.

VERHANDLUNGEN


DER


FOIST SECTION


FUR


KROATIEN UND SLAVONIEN


IM JÄHRE 185 1.


Redigirt vom


Vorslando der Forslseclion.


0 lA&ßgeiD,


Bćrzotiskom da. Ljudevita Gaja.


Kos za Hrvatsku i Slavoniju traži šumarski zakon,
ali i ustanovljenje "šumarskih oblasti" koje će taj Zakon
provoditi.16


Kos se nadalje nada da će "visoko c.k. ministarstvo
poljodjelstva i rudarstva", u koje je spadalo i šumarstvo,
ustrojiti državni šumarski stručni ispit, šumarstvu
odrediti pristojno mjesto u znanosti kao i izdati druge
odredbe, kojima će se moći "valjano doskočiti pustošenju
šuma".


Nastojanju Ministarstva da zaštiti šume kao i unapređenju
šumskog gospodarstva, nastavlja Kos, trebaju
pripomoći svi šumari izvještavajući ga o svim manama
i nedostacima kojih ima u hrvatsko-slavonskom šumarskom
gospodarenju, s kritičkim obrazloženjem i načinima
kako neke nedostatke ukloniti. Međutim "posve se


oglušuju nekoji vrijedni članovi, u koje se pouzdano
nadao Šumarski odsjek, da će iz svoga iskustva i područja
koješta znamenita dojavljivati. Ne može se dosta
nažaliti, što nam u tom poslu ruke ne pruža susjeda naša


c.k. vojnička krajina".
Svoj govor Kos je završio pozivom na rad bez obzira
da li će on biti priznat onako kako zaslužuje, ali "će
nam ostati barem svijest, da smo po mogućnosti učinili
i izvršili, ono što smo bili dužni učiniti i izvršiti".
Nakon govora D. Kosa, tajnik Antun Tomić pročitao
je "s nova sastavljen odbor u posljednjem sijelu",
koji sačinjavaju:
Načelnik Dragutin Kos, c.k. prisjednik Komisije
za zemljarinu u Zagrebu,
Načelnikov namjesnik: Franjo Sporer, c.k. povjerenik
za procjenu šuma u Osijeku,
Tajnici: Antun Tomić, c.k. povjerenik za procjenu šuma
u Križevcu, August Prokopp, c.k. povjerenik
za procjenu šuma u Požegi,
Odbornici: Julio Schaper, c.k. povjerenik za procjenu
šuma u Zagrebu,
Josip Szitta, c.k. kotarski šumar u Vrbovcu,
Josip Panzner, nadzornik nadbiskupskih
šuma u Dubravi,
Mihajlo Rastić, c.k. povjerenik za procjenu
šuma u Rijeci,
Mavro Dvorak, c.k. povjerenik za procjenu
šuma u Varaždinu,
Ivan Schnobel, nadzornik šuma Julija
Jankovića u Pakracu.17
Slijedio je izvještaj o stanju blagajne krajem studenoga
1851. godine sa sljedećim podacima:
Primitak je samo od članarine koju je od ukupno 79
članova uplatilo 67, po 2 forinta odnosno svega 134 for.


- kr. Izdaci su iznosili: za diplome i pozive 20 for. 50
krajcara, za društvani pečat 5 for. 50 kr., za oglase u
novinama 1 for. 54 kr. te za postariju i pisariju 8 for. 26
kr. ili svega 37 for. - kr.
Višak je predan blagajniku Gospodarskog društva
Dragutinu Rakovcu "da ga uvede u račun".


Treća točka dnevnog reda Skupštine bila je donošenje
preinačenih društvenih pravila. U predloženom
tekstu nakon "poživahnog govora", izvršene su izmjene
i Pravila prihvaćena. O tim Pravilima, kako je već
naprijed rečeno, bit će riječi u posebnom prikazu.


16U to vrijeme pripremao se u Beču Šumski zakon, koji je donesen
1852. god., a u Hrvatskoj i Slavoniji primjenjivan u civilnoj od


1858. god.,a na području Vojne krajine od 1860. god. Kako su Dalmacija
i Istra bile neposredno pod Bečom, tamo je Zakon vrijedio
od 1852. godine.
17U 1850. godini počeli su radovi na uređenju zemaljskoga katastra,
kao osnovice za oporezivanje zemljišta i pod poljoprivrednim
kulturama i pod šumom, a procjenjitelji su imali zvanje procjenjitelja.
D. Kos je bio u središnjoj Komisiji nadležnom za procjenu