DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 4     <-- 4 -->        PDF

SADRŽAJ - CONTENTS


PRETHODNO PRIOPĆENJE - PRELIMINARY COMMUNICATION
UDK630*919+ 181.3(001)
Prpić, B., Seletković, Z.,Tikvić, I.: O utjecaju kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave
On the Influence of the Sava-Danube Canal on Forest Ecosvstems 579


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS


630* 181.1 + 188:630* 173.5+ 174.7 {Abies alba Mili.)


Trinajstić, I., Franjić, J., Samardžić, I.: O važnosti otkrića vrste Equisetum sylvaticum L.
(Equisetaceae) za razumjevanje autoktonosti obične jele (Abies alba Mili., pinaceae)
u Požeškome gorju


About the Importance of the Discoverv of the Species Equisetum sylvaticum L. (Eauisetaceae)


for understandind Autochthonism of the Silver fir (Abies alba Mili., Pinaceae) in Požeško gorje 593
UDK 630* 422 (Quercus cerris L) 001.
Franjić, J.,Škvorc, Ž.: Zimotrenost nekih vrsta hrastova (Quercus L., Fagaceae) na


Krndiji i Dilju (Slavonija, Hrvatska)


Frost-crack in Some Oak Species (Quercus L., Fagaceae) on Krndija and Dilj (Slavonia, Croatia) 599


PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS
UDK 630* 686 + 383 (001)
Pičman, D.,Pentek, T.,Mikić, B.: Planiranje i projektiranje šumskih prometnica
primjenom osobnog računala


The use of Personal Computers in Planning and Dravving up Plans for Forest Roads 609


UDK 634.0 814.1 + 634.0 842 (001)
Turkulin, H., Jirouš-Rajković, V, Grbac, I.: Površinska postojanost drvnih građevnih konstrukcija


Surface Durabilitv of the Wood Building Constructions 617
630*902(001)
P i š k o r i ć, O.: Trudovi odseka Šumarskoga za Hrvatsku i Slavoniju 1847 -1852.


´Works´- a Magazine of the Croatian-Slavonian Management Societv 1847- 1852 631
STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 188 + 249 : 630* 156 (Quercus ilex L.)


Rauš, Đ., Španjol, Ž., Španjol, B.: Znanstvenoistraživački rad na nastavno-pokusnom
šumskom objektu Rab


Scientific and Research Work in the Educational-experimental Forest Facilitv of Rab 645
630*432.0
Dimitrov, T: Povijest razvoja kanadskoga sustava ocjene opasnosti od šumskog
požara i mogućnost njegove primjene u drugim zemljama


Historv of the Canadian Forest Fire Danger Evaluation Svstem Development and the
Possibilitv of its Application in Other Countries 657


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


Martinić, I.: XI. Svjetski šumarski kongres, 13-23.10.1997. Antalva,Turska 664
OBLJETNICE
Č o rk a 1 o, K.: Akademik Dušan Klepac, Voditelj centra za znanstveni rad HAZU - Vinkovci


Povodom 20. obljetnice voditeljstva i 80. godišnjice života 668
Frković, A.: 100. godišnjica rođenja botaničara prof. dr. Ive Horvata 671
Piškorić, O.: Proslava 50-godišnjice rada Srednje šumarske škole u Karlovcu 673


KNJIGE I ČASOPISI
Jakovac, H.: Akademik prof. dr. se. Dušan K1 e p a c, Iz Šumarske povijesti Gorskoga kotara u sadašnjost 677
Govorčin, S.: Prof. dr.se. Marijan Brežnjak, Pilanska tehnologija drva, I-dio 680
Stojković, M.: AnteKrstinić, Anali za Šumarstvo 19/2-Godina 1994. 681


Genetika crne johe (Alnus Glutinosa (L) Gaertn.)


I. Mikloš: Ekologija (Bratislava), časopis pre ekologicke problemv biosferv 682
Mikloš.L: Les (Šuma) 683
Piškorić, O.: DeutscherForstverein Jahresbericht 1996 683
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
Stojković, M.: Šume i šumarstvo Argentine-predavanje prof. inž. Z. Laurić 684
Jakovac, H: Zapisnik s 13. sjednice Upravnoga odbora HŠD-a, održane 23. listopada 1997. u Zagrebu 686


HŠD - BJELOVAR: Presečan, M.: Tematska rasprava: "Revirni sustav". 690


Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora