DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 3     <-- 3 -->        PDF

UDK630* (05):»54-02«/061.2 ISSN 0373-1332
CODEN SULIAB


S UM AR S Kl LIST


Znanstveno-stručno i stalesko glasilo Hrvatskoga šumarskog društva
Journal of the Forestry Society of Croatia-Zeitschriftdes Kroatischen Forstvereins-Revuede la Societe forestiere croate


Uređivački savjet:


1. Mr. se. Darko Beuk
2. Prof. dr. se.Mladen Figurić
3. Dr. se. Joso Gračan
4. Tomislav Lešković, dipl. inž.
5. BožidarLongin, dipl. inž.
6. Prof. dr. se. SlavkoMatić, predsjednik
7. Adam Pavlović, dipl. inž.
8. Mr. se. Ivan Pentek
9. Željko Perković, dipl. inž.
10. Prof. dr. se. Branimir Prpić
11. Zvonko Rožić, dipl. inž.
12. Tomislav Starčević, dipl. inž.
13. Nadan Sirotić, dipl. inž.
14. Mr. se. Ivan Volf
15. Izv. prof. dr. se. Joso Vukelić
Uređivački odbor po znanstveno-stručnim područjima:


/. Šumski ekosustavi
Izv. prof. dr. se. Joso Vukelić, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Prof. dr. se. Zvonko Seletković, ekologija i biologija
šuma
Dr. se. Petar Rastovski, fiziologija i prehrana šumskog
drveća
Prof. dr. se. Ante Krstinić, genetika i oplemenjivanje
šumskog drveća
Dr. se. Nikola Pernar, šumarska pedologija
Izv. prof. dr. se. Dominik Raguž, lovstvo


2. Uzgajanje šuma i hortikultura
Prof. dr. se. Slavko Matić, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Dr. se. Stevo Orlić, šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo
Izv. prof. dr. se. Ante Tomašević, kraške šume
Dr. se. Željko Španjol, zaštićeni objekti prirode


3. Iskorišćivanje šuma
Izv. prof. dr. se. Ante B. P. Krpan, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Dr. se. Dragutin Pičman, šumske prometnice
Dr. se. Dubravko Horvat, mahanizacija šumarstva
Dr. se. Slavko Govorčin, nauka o drvu i pilanska prerada drva


Glavni i odgovorni urednik prof. dr. se. Branimir Prpić
Tehnički urednik - Hranislav Jakovac, dipl. inž. šum.
Lektor-Dijana Sekulić-Blažina


4. Zaštita šuma
Dr. se. Miroslav Harapin, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Prof. dr. sc.Milan Glavaš, šumarska fitopatologija
Mr. se.Boris Hrašovec, šumarska entomologija
Mr. se. Petar Jurjević, šumski požari


5. Izmjera šuma
Prof. dr. se. Ankica Pranjić, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Izv. prof. dr. se. Nikola Lukić, šumarska biometrika
Zvonimir Kalafadžić, dipl. inž. šum. i geod., geodezija


6. Uređivanje šuma
Mr. se. GašparFabijanić, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Dr. se. Ivan Martinić, organizacija rada i šumarska ekonomika
Branko Meštrić, dipl. inž. šum., informatika u šumarstvu


7. Šumarska politika
Oskar Piškorić, dipl. inž. šum., povijest šumarstva i bibliografija
Hranislav Jakovac, dipl. inž. šum., staleške vijesti
Prof. dr. se. Branimir Prpić, ekologija i njega krajolika,
općekorisne funkcije šuma
Znanstveni članci podliježu međunarodnoj recenziji.
Recenzenti su doktori šumarskih znanosti u Hrvatskoj,
Slovačkoj i Sloveniji, a prema potrebi i u drugim zemljama
zavisno o odluci uredništva.


Časopis je referiran u (Indexed in): Forestry abstracts, Cab abstracts, Agricola, Pascal, Geobase (IM) i dr.
Na osnovi mišljenja Ministarstva informiranja Republike Hrvatske
br. 523-91-2 od 06. 03. 1991. časopis »Šumarski list« smatra se
proizvodom iz točke 1 tar. broja 8 Tarife osnovog poreza na promet.