DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA


O POVEZANOSTI ŠUMARSTVA I LOVSTVA


Između šume i lova postoji čvrsta povezanost. Šuma je prebivalište većine divljači
koja u njoj nalazi svoje ekološke niše. Razliku između divljači i sveukupne zoocenoze
šumskoga ekosustava nije potrebno umjetno stvarati, dapače potrebno ju je
zanemariti i odnos divljač - šuma razmatrati sa stajališta opće zaštite prirode i uže,
zaštite šuma.


Prema Čeoviću: "Lov je smišljen rad kojim čovjek oduzima život ili slobodu životinjama
(divljači ili grabežljivcima) u slobodnoj prirodi s ciljem da se materijalno
okoristi (meso, krzno i koža divljači) ili razonodi i uzbudi promatrajući životinje u
prirodi i svladavajući zapreke dok dođe do cilja".


Očito je da lov u nas predstavlja danas u prvome redu razonodu i zasigurno će sve
više težiti povratku čovjeka u prirodu u smislu doživljaja nečeg iskonskog, svladavši
pritom atavističke porive, koji su danas još uvijek znatno prisutni.


Lov je danas ekskluzivna vrsta športa, koju si ne može svatko priuštiti. On postaje
privilegija imućnih, koji zakupom koncesije lovišta, doduše u okvirima zakonskih
propisa, žele razonodu, ali i povrat uloženih sredstava ne poštujući, bilo iz neznanja
ili koristoljublja, osnovna načela ravnovjesja unutar životinjske zajednice. Pri tome
je na udaru fauna koja se na tržištu može unovčiti.


U bogatijim zemljama javlja se težnja da lovstvo tj lovačka društva raspolažu s
velikim brojem divljači, posebice srneće ili jelenske. Umjetno se prelazi granica kritičnih
vrijednosti broja divljači koji može podnijeti šumski ekosustav, pa je i zbog toga
biljni svijet općenito ugrožen od prenamnoženih i umjetno podržavanih biljoždera
nemoguće je obnoviti šumu.


Razmotrimo li životne zajednice naših šumskih ekosustava, razvidna je njihova
prednost u odnosu na većinu europskih zemalja. Naše pretežito doprirodne šume
pružaju životinjskome svijetu velike raznolikosti i veći broj jedinki po jedinici prostora.
Iako prirodniji od Europe, naši šumski ekosustavi ostali su bez značajnih predatora
pa je sadašnja akcija za povratak vuka dobar početak i pravi put za postizanje
normalnih odnosa u ekosustavima hrvatskih šuma. Bez vuka, lisice, divlje mačke,
kune, orlova, jastreba i si. kao i bez biljoždera nema biološkog ravnovjesja u šumi.


Lovstvo je neprijeporno najviše povezano uz šumu pa je najkorisnije i za lov i za
šumu u cjelini, da diplomirani inžinjeri šumarstva, uz pomoć veterinara i biologa
gospodare sveukupnom životinjskom i biljnom zajednicom, održavajući u njoj biološku
raznolikost za koju Odum kaže daje začin života.


Kako je lov u Hrvata uvijek bio i velik Božični dar, koristim priliku da svim
čitateljima Šumarskoga lista, u ime Savjeta, Uredništva, tehničkoga urednika i svoje
osobno zaželim čestit Božić i sretnu Novu 1998. godinu.


Prof. dr. se. B. Prpić


Naslovna stranica - Front page:
Kopački rit, Sakadaš - Vrške u snijegu
Kopački rit, Sakadaš - Fish traps in the snow
(Foto: Darko Getz)


Naklada 1600 primjeraka