DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 110     <-- 110 -->        PDF

gradonačelnika, brandeburškog ministra predsjednika,
parlamentarnog državnog sekretara Saveznog ministarstva
za prehranu, poljodjelstvo i šume te predavanje
Prof. dr. Ernsta Urlicha von Weinzsäcker "Potrajnost
nanovo otkriveno šumarsko načelo", te podjele odlikovanja,
čime je i završen prvi Skupštinski dan.


Predočenje teza po voditeljima seminara.
Članski skup Njemačkog šumarskog društva s predavanjem
Dr. habil. Ekkeharda Schwartza iz brandenburške
povijesti šumarstva i Izvještajima o završnim
računima za 1995. i 1996. godinu.
Prvi seminar s temom eko drvno tržište - obveza ili
mogućnost uspjeha (četiri referata).
Drugi seminar s temom uzgajanja šuma - Bor u suprotnosti
sa stvarnošću (četiri referata).
Treći seminar s temom - Oštećenja šuma klimatskim
promjenama, promjene u okolišu i potrajno
gospodarenje šumama (pet referata).
Četvrti seminar s temama o intenzivnom gospodarenju
(tri referata).
Peti seminar s temom Europa - Europa kao područje
potrajnog šumskog gospodarenja (s pet referata).
Šesti seminar s temom Šuma i zaštita prirode (s tri
referata).
Rasprava o "Potrajnosti i mladom naraštaju - šumarska
izobrazba i potražnja radnika" u kojoj je, uz
ostala, sudjelovala i Klaudija Martini , ministrica za
okoliš i šume u pokrajini Rheinland - Pfalz.
Plenarni sastanak.


Izvještaji o ekskurzijama. Ekskurzije su održane
12. rujna 1996. godine, a od pripremljenih 42 održane
su 33.
Iskaz sudionika skupštine (sudjelovalo je oko 950
osoba medu kojima i dvoje iz Hrvatske).
Na inicijativu Dipl. Ing. Riharda H. Ramsaera ,
generalnog direktora austrijskih državnih šuma, predsjednik
Njemačkog šumarskog društva Dr. Wolfgang
Dertz, pozvao je na skupštinu i hrvatske šumare u ime
kojih su bili nazočni Mr. Josip D u n d o v i ć, tada direktor
"Hrvatskih šuma" i prof. Hrvoje Glavač . Na
skupštini su sudjelovali i predstavnici Poljske, Litve,
Švedske, Finske i Mađarske. Svi strani delegati pozdravili
su skupštinu na Članskom skupu održanom 10.
rujna 1997. godine u okviru kojeg se u ime Hrvatskoga
šumarskog društva na pozivu zahvalio i skupštinu pozdravio
prof. H. Glavač. Glavač je ujedno pozvao Njemačko
šumarsko društvo na proslavu 150-godišnjice
Hrvatskoga šumarskog društva. Nakon burnog pozdrava
Hrvata, Dr. W. Dertz zahvalio se "za prijateljske riječi
i s radošću prihvatio poziv za proslavu 150-godišnjice,
koja će se održati u listopadu. Također ga raduje
odaziv gospodina Dundovića da sudjeluje u jednom seminaru
ove Skupštine". Naime, na poziv već spomenutog
H. Ramsauera, koji je generalni direktor Austrijskih
saveznih šuma, J. Dundović je izložio referat pripremljen
s T. Starčevićem pod naslovom: "Promjena
staništa i potrajno gospodarenje šumama u Republici
Hrvatskoj", kojeg će Šumarski list donositi kao
poseban članak u jednom od sljedećih brojeva.


U petom seminaru analogne su teme obrađene i s
područja Češke, Finske i Bavarske.


Prikaz "Godišnjaka 1996" završavam s podacima iz
završnog računa Njemačkog šumarskog društva za
1996. godinu. Prihodi su iskazani s 228 852,65 DEM,
a rashodi sa 165 027,83 DEM, odnosno dobitkom od
63 824,82 DEM. Najveći prihod, zaokruženo, 133 000
DEM, je od članarine, a najveći izdaci su za zaposlene u
društvenoj poslovnici (64 000 DEM) i za izdavanje
Godišnjaka (62 000 DEM).


OskarPiškorić


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
SUME I ŠUMARSTVO ARGENTINE


Na šumarskom četvrtku 25. rujna 1997. godine u organizaciji
Hrvatskoga šumarskog društva kao gost predavač
bio je nazočan prof. inž. Zdravko Laurić , profesor
uzgajanja šuma na Univerzidad Nacional Del Sur
Bahia Bianca, Argentina. Predavač je po struci
agronom, jer na agronomskim učilištima postoji i


jednogodišnji kolegij šumarstva, pa se tako agronomi
smatraju i stručnjacima za šumarstvo. To je zapravo ostatak
iz prošlosti. U Argentini, naime, sve do 1950. godine
nije postojao fakultetski studij šumarstva, pa su do
tada i sve šumarske poslove obavljali agronomi. Prvi
šumarski stručnjaci u Argentini bili su Hrvati´.Tada je


1 Hranilović, S. i Piškorić, O. 1995.: Doprinos hrvatskih šumara argentinskom šumarstvu s biografijom šestorice šumara. Šumarski list
11-12, str. 415-426.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 111     <-- 111 -->        PDF

osnovan i Šumarski fakultet a među prvima su predavačima
bili profesori inž. J. Petrak i inž. Š. Poduje. Tako
je tih godina pripreman i Zakon o šumama, kojega je
konačno oblikovao prof. dr. Josip Baien. U tome je
Zakonu posebna pozornost dana zaštiti šuma.


Danas u Argentini postoje dvije grane šumarstva.
Gospodarenja s prirodnim šumama i sa šumama plantažnog
uzgoja, koje se podižu i za funkciju zaštite poljoprivrednih
površina, i za bržu proizvodnju drveta. Prof.
Laurić govorio je o ovim šumama.


Argentina zaprema golemi prostor između mlađeg
nabranog gorja na zapadu, starog Brazilskog visočja na
sjeveroistoku i Atlantskog oceana na istoku. Ande (najviši
vrhunac, 7035 m) obuhvaćaju gotovo trećinu
Argentine.


Prema podacima predavača Argentina ima kontinentalnu
površinu od 2,776.000 km2 (56 puta veća od
Hrvatske). Pruža se od 21° do 55° južne geografske dužine.
Od 1914. godine, godišnje je uništavano jedan milijun
hektara šuma. Zakon o zaštiti šuma nije postojao.


Orografske prilike i reljef pružaju raznolike mogućnosti
za uzgajanje šuma. Mezopotamija s provincijama
Misiones, Corrientes i Entre Rios sa 500.000 ha crnogorica
i Eucaliptusa; Delta del Rio Parana sa 75.000
ha vrba i jablana; Cuyo i Alto Valle del Rio Negro s
plantažama jablana; zona brda i Atlantska obala pokrivena
crnogoricom i eukaliptusom; Cordoba s Pinus
Radiatom; Područje Kordiljera pod crnogoricom i dr.


Poljoprivreda se bavi sadnjom drveća načinom koji
je kod nas poznat kao plantažiranje, a to znači postići, u
što je moguće kraćem vremenu, veću količinu drvne
mase. Postavlja se pitanje zašto to radi poljoprivreda?
Za to postoji više razloga. Kako je već u uvodnom dijelu
navedeno, šume služe kao zaštita poljoprivrednih
površina. Ovako podignuta plantaža (lignikultura) daje
9% kamata, a ratarstvo 1-2%. Danas moderan čovjek
sve više traži drvo. Drveće se unaša na poljoprivredna
tla. Argentina nudi 18 milijuna hektara za brzu proizvodnju
drveta. Također ona traži da joj se pošumi 35
milijuna ha. Tu je aridno i semiaridno područje. Bilo je
ponuđeno zainteresiranima i besplatno tlo na 60 godina
za sadnju šume. Najveći dio Patagonije pokrivaju pašnjaci,
a tu je najteže uzgajati drvo.


Usput spominjemo kako je u poljoprivredi bilo
obrađeno 25,7 mil. ha, ili 11% teritorija. U ekonomskome
pogledu Argentina je zemlja visoke inflacije, a
60% kapitala je u državnim rukama. Željeznica je imala
svaki dan deficit od milijun dolara. Kapacitet drvne industrije
u preradi drvne sirovine (celuloza, pilane i drugo)
iznosi 11 milijuna kubika. Veliki problem predstavljaju
transportni troškovi zbog udaljenosti do Bue


nos-Airesa, gdje je živjelo ili još živi četvrtina stanovnika
od ukupnoga broja stanovnika Argentine.


U Argentini raste 5-6 vrsta crnogorice. Prvenstveno
se kod podizanja kultura unašaju egzotične vrste. U središnjoj
Argentini dolazi Pinus radiata.


Do sada je posađeno: Eucaliptus 240.000 ha


Četinjače 392.000 ha


Salicaceae 136.000 ha


Ostalo 32.000 ha


Ukupno: 800.000 ha


Eucaliptus grandis dolazi na pjeskovitom tlu bez
mraza.


Vrsta Prirast Sječiva Drvna masa


drveća mVha/god. dob mVha


Pinus 20-30 10-30 300-500


Eucaliyptus 30-40 8-10 320-500


Salix 20-25 10-15 200-250


Populus 20-30 10-15 200-400


Proizvođaču se daju upute koje će vrste saditi u
dotičnoj zoni. Država pokriva troškove do 70% bez
povratka.


Postoji Institut koji izrađuje programe za pojedina
područja. Tako npr. u području Kordiljera dolazi Arancaria
auricana. Za aridno područje ispituje se i Prosopis.
U Argentini dolazi i Quebracho. Tako smo u šumarskoj
enciklopediji pronašli to daje Quebracho por.
Aponynacaeae (Paragvaj, Argentina) kao bijela kebračovina.
Crveni kebračo raste pojedinačno ili u manjim
grupama zajedno s ostalim vrstama listača u šumama
ove zemlje (sjeverni dio). Na kraju svoga izlaganja
prof. Lauri ć prikazao je putem dijapozitiva pojedine
predjele Argentine s malo šuma ili s kulturama.


Pohvalno je što su ovaj puta predavanju bili nazočni
i mladi slušači. To znači da promidžba Šumarskog društva
nije bila uzaludna.


Mladen Stojković