DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 109     <-- 109 -->        PDF

Kontriš J., Kontrišova O., Bergerova A.,
Romane F.: Multilateralna valorizacija ekološkogprofila.


Kodrik M.: Podzemna biomasa sloja drveća u
jelovo-bukovim šumama srednje Slovačke.
Voško M.: Praćenje ekološke stabilnosti šumskihekosustava u proizvodnom razdoblju


Kontriš J., Kontrišova O., Gregor J.:
Dinamika razvoja fitocenoza predplaninskih bukovih
šuma. I. Fitocenoze.


Kontriš J., Kontrišova O., Gregor J.:
Dinamika razvoja fitocenoza predplaninskih bukovih
šuma. II. Populacija.


« «»


LES (Šuma) časopis je Ministarstva gospodarenja
tlom Slovačke Republike, što ga izdaje Šumarska sekcija
tog Ministarstva u Zavodu za odgoj i obrazovanje djelatnika
šumskog i vodnog gospodarstva SR u Zvolenu.


U br. 8, 1997. nalaze se ovi prilozi:


Znate li da ... ? 190 godina visokoškolskog studija
na području Slovačke
Hladik, M.: Tradicija sadašnjost i perspektive Šu


marskog fakulteta u Zvolenu


Škvarenina,J.: Promjene kemijske klime i šumski
ekosustavi Slovačke
San i ga, M.: Pretpostavke i mogućnosti primjene


koncepcije prirodi bliskog šumskog gospodarstva u
šumama Slovačke


Cicäk A., Štefančik L: Fenologija pupanja
1bukve (Fagus sylvatica L.) u odnosu na gustoću nje;
zinih stabala.


Bulinec E., Dubova M.: Sezonska dinamika in]
puta sulfata u srednjeeuropskim bukovim i smrekovim
ekosustavima


´


Mihäl I.: Mikrofloristički odnosi i dominantne


vrste makromiceta bukovog šumskog ekosustava EES


Kremenicke vrchy.


I. MiklošHladik, M.: Potrajno gospodarenje- osnovna za


daća upravljanja šumama
Kodrik , J.: Provađanje integrirane zaštite šuma i
njezina djelotvornost


G a r aj, P: Lovstvo u Slovačkoj
Ko 1 e n k a, I.: Tržišna privreda i šumsko gospodarstvo
Dijalog Šuma ´97: Kako dalje, šumari?


I. Mikloš
DEUTSCHER FORSTVEREIN


Jahresbericht 1996


Ovaj Godišnjak Njemačkog šumarskog društva izašao
je u travnju 1997. godine sa sadržajem Izvještaja o
društvenoj godišnjoj skupštini održanoj od 9. do 13.
rujna 1996. godine u Berlinu. Moto ovog 57. godišnjeg
zasjedanja Njemačkog šumarskog društva, kako je naglasio
društveni predsjednik Dr. Wolfgang D e rt z, glasi:
"Potrajnost je nanovo otkriveno šumarsko načelo".


Uvodno je prikazana organizacija Njemačkog šumarskog
društva prema stanju u travnju 1997. godine.
Upravni odbor sastoji se od predsjednika, tri podpredsjednikai
11 predsjednika pokrajinskih Šumarskih društava
(Baden-Württembergskog, Bavarskog, Brandeburškog,
Hessenskog, Mecklenburg-Vorpommerskog,


Nordhein-Westfalskog, Sjeverozapadno njemačkog,
Rheinland-Pfalz/ Saarlandskog, Sasko-Anhaltskog,
Saskoga i Thüringskog). U Njemačkom šumarskom
društvu djeluju i Odbori za šumarsku politiku, obrazovanje
i unapređivanje šumarstva, za suradnju s međunarodnim
šumarstvom i s drvarstvom te Odbor za
suradnju s javnosti.


Godišnjak, opsega 372 stranice, sadrži:
Berlinska deklaracija Njemačkog šumarskog društva
1996.


Svečani dio skupštine sadrži pozdravne govore
društvenog predsjednika Dr. W. Dertz-a, berlinskog