DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1997 str. 106     <-- 106 -->        PDF

Klepac . Dana 13. studenoga 1997. godine knjiga je
prikazana i u Hrvatskom šumarskom društvu u Zagrebu
u okviru "Šumarskog četvrtka." Prikazali su je uz autora
akademika Dušana Klepc a i glavni urednik Šumarskog
lista prof. dr. sc. Branimir Prpić , Damir Mo ćan,
dipl. inž. šum., zamjenik direktora "Hrvatskih šuma"
i tajnik HŠD-a Hranislav J a k o v a c dipl. inž. šum.


Vrijedno je zabilježiti daje akademik Dušan Klepac
samo godinu dana iza monografije Hrast lužnjak u
Hrvatskoj, čiji je bio glavni urednik i jedan od autora,
iznenadio i obradovao nas s još jednim značajnim dijelom
u njegovom bogatom dosadašnjem opusu.


I na kraju još samo jedna rečenica koju je autor izrekao
na predstavljanju ove knjige u Hrvatskome šumarskom
društvu, a na pitanje što će biti s goranskim
šumama, posebice jelom.


"Šumari će riješiti pitanje goranskih šuma i one neće
nestati (to su u prošlosti bile bukovo-jelove šume),
ali razvoj Gorskog kotara i depopulacija stanovništva
to je upitno i između ostalog cilj je ove knjige ukazati na
ozbiljnost tih problema sa željom da se počnu hitno rješavati.
"


H. Jakovac
Prof. dr. sc. Marijan Breznjak
profesor Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


PILANSKA TEHNOLOGIJA DRVA, I - DIO


Udžbenik je izdao Šumarski fakultet Zagreb,


Svetošimunska25, listopad 1997.
UDK 630*8(075.8)
ISBN:953-6307-24-3
www.ergraf.hr/tiskara-md
Format 240 x 165 mm
212 stranica
27 tablica
82 slike
234 navoda korištene i citirane literature
Bibliografija iza svakog poglavlja.
Abecedno kazalo sadržaja.


16. listopada 1997. godine na poziv dekana Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mladena
Figurica, upriličeno je u Velikoj dvorani Hrvatskoga
šumarskog društva u Zagrebu, predstavljanje
knjige uvaženog prof. dr. sc. Marijana Brežnjaka ;
PILANSKA TEHNOLOGIJA DRVA I.
Autor prof. dr. sc. Marijan Brežnj ak je cijenjeni
znanstvenik, stručnjak i nastavnik, poznat kod nas i u
svijetu po istraživanjima i radovima s područja pilanske
tehnologije drva. Njegovo djelo i rad vezani su
za mnoga istraživanja, te objavljivanje znanstvenih i
stručnih radova tijekom boravka 1961/62. u Norveškoj
na znanstvenom i stručnom usavršavanju u Norveškom
institutu za šumarstvo i u Norveškom institutu za tehnologiju
drva u Oslu, 1965/66., u Burmi na poziv


F.A.O. Ujedinjenih naroda, u svojstvu savjetnika za
unapređenje pilanske prerade tikovine, te rekonstrukciju
i poboljšanje rada postojećih pilana, 1968/69., u
Norveškoj pri Norveškom institutu za tehnologiju drva
u Oslu na temelju poslijedoktorske stipendije Norveškog
Savjeta za znanstvena i industrijska istraživanja
kao i višestrukim boravcima na Kalifornijskom sveučilištu
u Berkeley-u (USA), Laboratoriju za šumske proizvode
u Richmondu (USA), Državnom laboratoriju za
šumske proizvode u Madisonu (USA), Laboratoriju za
šumske proizvode u Princes Risborough-u (Engleska),
Institutu za istraživanja u tehnologiji drva u Münchenu