DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 87     <-- 87 -->        PDF

ne. Ovakovu drvnu masu trebalo bi smatrati otpadom.


Dakle otpad postaje ono što je neisplativo proizvoditi,
dakle komercijalni pojam. Zanimljivoje da se u isto
vrijeme izrađuje i stavlja u funkciju cjenik sa nakaradno
primijenjenim načelom alokacije troškova, sa nepostignutim
ciljem da vredniji sortimenti ponesu dio
troškova sortimenata čija je proizvodnja skuplja od
prodajne cijene, stoje čest pristup u čisto tržišnim djelatnostima.


Pristup da se sječe i proizvodi samo rentabilne vrste
i rentabilne Sortimente je temeljno načelo koncesionara
u kolonijalnim oblicima eksploatacije šuma.


Postavlja se pitanje da li su "Hrvatske šume" p.o. Zagreb
koncesionar (pa je ovakav pristup sasvim logičan i
opravdan) ili one trebaju gospodariti pod posebnim
uvjetima kako je to propisano u ZOŠ-u. Mislim da nije
slučajno stoje Zakonodavac propisao i to da se nad "Hrvatskim
šumama" p.o. Zagreb ne može provoditi stečaj.


Kada bi se pak prihvatilo načelo rentabilnosti na navedeni
način, krije se za šumarsku struku i šumarstvo
još jedna veća opasnost koju ću pokušati obrazložiti.


Kako je visina troškova proizvodnje, posljedica i
karakteristika organiziranosti i razine proizvodnosti
svakog subjekta koji se bavi proizvodnjom, to se može
uskoro očekivati pitanje, kako od strane kupaca tako i
od osnivača i vlasnika "Hrvatskih šuma" p.o. Zagreb,
da li su troškovi opravdani i realni ? Uskoro bi se mogli
pojaviti zahtjevi od pojedinih subjekata koji ne žele priznati
naše troškove proizvodnje, već žele sami izvršiti
proizvodnju i prema svojim kalkulacijama jeftinije
doći do potrebnih im proizvoda. Dakle za očekivati je
pojavu novih koncesionara. Za ovo postoji još jedan ra-


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


zlog, a taj je da "Hrvatske šume" p.o. Zagreb, nisu u
mogućnosti staviti sav raspoloživi i dostupni etat u
funkciju, a to ističu kao vrlo pohvalnu činjenicu, dok u
isto vrijeme mnogi kupci žele doći do većih količina
jeftinijih sortimenata. Što bi za hrvatsko šumarstvo
kakvo poznajemo značio ovakav pristup ne treba
posebno isticati, a posebno u uvjetima neizgrađenog
sustava zaštite državne imovine.


Dok drugi stručnjaci učinkovito rade na zaštiti i
promicanju svoje struke, bojim se da neki od današnjih
šumara rade na ukidanju ili redukciji šumarske
struke. Vjerujem da još ima dovoljno snage, znanja,
hrabrosti i čestitosti da se daju ispravni odgovori
na ove dileme.


Analiza ostalih uzroka teškoća u "Hrvatskim šumama"
p.o. Zagreb, kao na pr. nedostatak učinkovitog sustava
motivacije za rad i podizanje proizvodnosti, problem
nepostojanja ozbiljnog sustava planiranja potrebnih
kadrova, objektivnog i motivirajućeg sustava promicanja
kvalitetnih kadrova, problem imobilizacije najvećeg
dijela šumarskih stručnjaka u stvaranju ideja koje
bi mogle doprinijeti boljitku, problemu restrukturiranja
poduzeća (izdvajanje proizvodnih dijelova poduzeća u
D.o.o.) na neosmišljen način, bez sagledavanja daljnjih
koraka i bez znanja i prethodnog zauzimanja jasne politike
od strane Sabora, tj. osnivača "Hrvatskih šuma" p.o.
Zagreb, zahtjeva poseban prostor i prigodu.


Naš uvaženi šumar mr. B. Tomičić, dipl. inž. šum.
već je jednom zgodom citirao nobelovca Rabindranata
Tagoru, pa ću i ja to ponoviti:


Domovinu valja obožavati radom!


Ivan Hodić dipl. inž. šum.


DRUGI KONGRES EUROPSKOG ŠUMARSKOG UDRUŽENJA "PRO SILVA


U Apeldoornu (Nizozemska) održan j e od 29. do 31.
svibnja 1997. godine 2. kongres međunarodnog šumarskog
udruženja "Pro silva " ("Za šumu").


Prvog dana, vodeći članovi udruženja održali su
referate s diskusijom, a drugog i trećeg dana sudionici
kongresa proveli su na stručnim ekskurzijama u šumama
središnjeg dijela Nizozemske, gdje se nalazi i oko


6.000 hektara veliki nacionalni park De Hooge Veluwe.
Na kraju kongresa pripremljena je završna deklaracija,
koja će biti publicirana.
Naslovi referata:
Prof. dr. R. R a b b i n g e, profesor teorijske ekologije
produkcije, Agronomsko sveučulište u Wageninge


nu, Nizozemska, član Znanstvenog savjeta za vladinu
politiku: - Uvod i ciljevi Kongresa


Mr. J. H. Cash we 11 III, predsjednik "Seven
Islands Land Company USA", najveće šumske kompanije
u Sjevernoj Americi: - Ekologija i ekonomija u
Novom svijetu


Prof. dr. R. A. A. Oldeman , profesor uzgajanja
šuma i šumarske ekologije, Agronomsko sveučulište u
Wageningenu, Nizozemska: - Optimalizacija šumskih
funkcija


Dr. H. Ko op, Institut za istraživanja u šumarstvu i
prirodi (IBN - DLO), Wageningen, Nizozemska, voditelj
projekta "Nizozemski šumski rezervati": - Unapređenje
ekologije šumskih sustava