DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 83     <-- 83 -->        PDF

li u raspravi a bili su podržani od oko 200 nazočnih šumarskih
stručnjaka, delegata iz cijele Hrvatske.


Iako su "Zaključci" po mišljenju U. O. pisani dosta
jasno i nedvosmisleno, na naše veliko iznenađenje "Primjedbe"
koje smo dobili i koje u cijelosti tiskamo u
"Šumarskom listu", velikim dijelom ukazuju da do kraja
i u svim elementima nisu dobro shvaćeni.


Osvrnut ćemo se samo na dvije rečenice u "Primjedbama"
koja upućuju na neshvaćanje biti šumarstva i šumarske
struke.


Navod da "U šumarstvu niti rade niti su radili samo
šumari" jasno ukazuje i na možebitne razloge današnjeg
stanja u šumarstvu, u kojeg se mješaju svi koji ga
shvaćaju na svoj najčešće laički način. O interesima da
i ne govorimo. U dobro organiziranom šumarstvu dobro
se zna mjesto i uloga svake neophodno potrebne
vanšumarske struke, koja pridonosi dobrom funkcioniranju
šumarstva, ali se isto tako dobro zna, daje u šu


fih Uredništvo "Šumarskog lista" 12. listopada 1997.
godine primilo je dopis Glavnog zaposleničkog vijeća
"Hrvatskih šuma", p. o. Zagreb br.: GZV 2298/
4 - 1997. i u privitku dopis Vladi RH, sa zamolbom,
da sa sadržajem dopisa upozna hrvatsku
javnost, a s ciljem "da se o navedenim problemima
javno govori, a ne da se isto rješava administrativnim
namjerama u interesu pojedinaca i grupa u Hrvatskoj,
te na štetu zaposlenika u šumarstvu i u drvnoj
industriji (kao i na štetu RH)." Ovaj dopis upu-


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
n/r. predsjedniku mr. Zlatku Mateši
PREDMET: zahtjev za poništenjem odluka Vlade RH
donesenih na štetu "Hrvatskih šuma" p.o. Zagreb


Poštovani gospodine predsjedniče i članovi Vlade RH!
Temeljem članka 46. Ustava Republike Hrvatske, a
u ime zaposlenika "Hrvatskih šuma" javnog poduzeća
za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici
Hrvatskoj, p. o. Zagreb zahtjevamo da odmah
poništite sljedeće odluke Vlade RH :


1. Odluku o prijenosu dionica D.I. "Spačva" d.d. Vinkovci,
Klasa: 423-04/96-01/01 Ur. broj: 503010596-
45 od 30. prosinca 1997.godine,
2. Odluku o obvezi isporuke drvnih sirovina ""Spačvi"
d.d. Vinkovci, Klasa: 423-04/96-01/01 Ur. broj:
5030105-96-47 od 30. prosinca 1996. godine,
3. Odluku o prijenosu dionica DIP "Pilana Ogulin" d.d.
Ogulin, Klasa: 423-04/96-01/01 Ur. broj: 503010596-
17 od 3. listopada 1996. godine,
4. Odluku o prijenosu dionica "Papuk drvna industrija"
d.d. Pakrac, Klasa: 432-04/96-01/01 Ur. broj:
5030115-97-12 od 20. veljače 1991. godine,
marskoj struci obrazovani šumarski stručnjak jedini
kvalificiran i nezamjenjiv stručnjak u gospodarenju i
upravljanju šumama te vođenju šumarske politike.


Isto tako navod "Šumarstvo nije nikad služilo samo
šumarima", shvaćamo kao grubu pogrešku ili eventualno
grešku u prijepisu. Poznata je činjenica da šumarstvo
nije nikad služilo šumarima nego su šumari, stvoreni da
služe šumi i šumarstvu iz jednostavnog razloga da stvaraju
uvjete, kako bi šuma i šumarstvo moglo dobro služiti
cijelom hrvatskom narodu.


Nadamo se da smo s ovim završili s raspravama o
prošloj 101. Skupštini HŠD-a, te da ćemo se svi okrenuti
prema budućnosti i udruženim snagama svak prema
svojoj sposobnosti pridonositi općem i zajedničkom
boljitku voljene nam Domovine. Šumari su to uvijek
i u daleko težim uvjetima s uspjehom radili.


ćen je i: Hrvatskoj televiziji (informativni program),
Hrvatskom radiju (informativni program), HINA-i,
"Vjesniku", "Večernjem listu", "Globusu", "Nacionalu",
"Tjedniku", "Feral-Tribunu", "Glasu Slavonije",
"Novom listu", "Slobodnoj Dalmaciji", "Nedjeljnoj
Dalmaciji", "Hrvatskom vjesniku" (Vinkovci),
"Hrvatskim šumama" - časopis.


Odazivajući se molbi Glavnog zaposleničkog vijeća
"Hrvatskih šuma", p. o. Zagreb, a podržavajući javnu
raspravu, dopis Vladi RH tiskamo u cijelosti.


5. Odluku o isporuci drvnih sirovina DIP Stolariji d.d.,
Ogulin Klasa: 432-02/97-01/66 Ur. broj: 503011597-
7 od 26. lipnja 1997. godine,
6. Odluku o otpisu i reprogramiranju dospjelih obveza
I.K. "Gaj" d.d. Slatina Klasa: 432-02/97-01/19 Ur.
broj: 5030115-97-5 od 27. veljače 1997. godine.
7. Odluku o obvezi isporuka sirovina J.P. "Hrvatske
šume" IK Gaj d.d. Slatina Klasa: 432-02/97-01/19
Ur. broj: 5030115-97-8 od 27. veljače 1997. godine,
8. Odluku o isporuci drvnih sirovina dioničkom društvu
Bilo d.d. Đurđevac Klasa: 432-02/97-01/96 Ur.
broj: 5030115-97-1 od 26. lipnja 1997. godine,
9.
Zaključci Vlade RH u svezi odnosa šumarstva i
drvne industrije, Klasa:310-20/93-01/01 Ur. broj:
5030112-94-1 od 25. veljače 1994. godine (na temelju
kojih se već godinama formira poznatu "LISTU
FINALISTA")
te otklonite posljedice tih odluka za poduzeće
"Hrvatske šume", p.o. Zagreb.


Za odluke kao stoje "Odluka o sanaciji i restrukturiranju
Riječke banke" (Klasa: 450-02/93-01/05 Ur. broj:
5030105-96-5 od 15. veljače 1996. godine) tražimo
umanjenje uplate "Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb u Državni
proračun RH.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Takoder ukoliko se pripremaju slične odluke, zahtjevamo
zaustavljanje postupka njihova donošenja.


Glavno zaposleničko vijeće "Hrvatskih šuma", p.o.
Zagreb suprotstavilo se jednoj od prvih takvih odluka,
odluci o prijenosu dionica D. I. "Spačva", d.d. Vinkovci.
Taje odluka donesena prikriveno kao sanacija,
tako da teret problema uzrokovan situacijom na tržištu,
neradom, nebrigom, nemarom, a vjerojatno i lopovlukom,
prebaci na poduzeće "Hrvatske šume", p.o. Zagreb
i to bez ikakva smislena obrazloženja (zaključak
Glavnog zaposleničkog vijeća broj: GZV-427/1- 1997
od 17. veljače 1997. godine - dostavljamo u privitku).


Naš zaključak uputili smo Upravnom odboru i direktoru
"Hrvatskih šuma" p.o. Zagreb, ali očito je da
oni ne mogu ništa učiniti protiv odluka Vlade RH, da ih
moraju provoditi slagali se s njima ili ne, ali zaposlenici
"Hrvatskih šuma" svjesni su da njihov rad ne vrijedi ništa,
ako se rezultati toga rada preliju administrativnim
odlukama izvršne vlasti u druga poduzeća (u ovom slučaju
dionička društva drvne industrije), znači u "džepove
pojedinaca" - većinskih vlasnika tih poduzeća jer neće,
ili će malo koristi od tog imati sami zaposlenici u
drvnoj industriji.


Nepojmljivo nam je da Vlada RH, koja u ime države
treba skrbiti o javnim poduzećima (u ovom slučaju o
"Hrvatskim šumama"), ne samo da ne čini to, već upravo
suprotno - šteti javnom poduzeću, dakle i hrvatskoj
državi, a pomaže drugim poduzećima, koja su u privatnom
vlasništvu nesustavnim mjerama, što u biti predstavlja
zlouporabu položaja i ovlaštenja. To što je sve
"umotano" u tzv. sanaciju ne znači ništa, jer je omot
proziran.


Odluke o prijenosu dionica "Spačve", d.d. Vinkovci,
"Papuk", d.d. Pakrac, DIP Ogulin i dr. u vlasnišvo "Hrvatskih
šuma" ne možemo nikako prihvatiti kao razložne,
kada u isto vrijeme Vlada RH traži prodaju imovine
koja poduzeću "Hrvatske šume" p.o. Zagreb "ne
služi" za obavljanje temeljne djelatnosti. Poseban problem
je u poimanju "temeljne djelanosti" u šumarstvu,
jer nažalost, i Vama Predsjedniče, a i Vašem resornom
ministru ova je struka potpuno strana. Ali morate shvatiti
da šumarstvo nije samo u funkciji drvne industrije.
Opće-korisne funkcije šuma daleko su vrijednije od
proizvodnje sirovine za drvnu industriju.


Nadalje, odluke o obvezi isporuke trupaca s rokovima
plaćanja od 90 dana negiraju Vašu proklamiranu
gospodarsku politiku - nemaju nikakve veze s tržišnim
gospodarstvom. Ne samo da ne biste smjeli donositi takve
odluke, već naprotiv trebali biste pomoći poduzeću
u vlasništvu države (u ovom slučaju ""Hrvatske šume",


p.o. Zagreb), da brže naplati svoja potraživanja.
U isto vrijeme, niste se odrekli dobiti iz poduzeća
"Hrvatske šume" p.o. Zagreb u korist Državnoga proračuna,
uvrstivši se u rijetke zemlje koje traže profit u šumarstvu.


Upravo zbog takva "maćehinskog" odnosa poduzeće
Hrvatske šume, p.o. Zagreb ne može redovito isplatiti
plaće i dr. svojim zaposlenicima (na dan 25. rujna
1997. godine obveze prema zaposlenicima iznosile su
39,234 milijuna kuna netto, odnosno s doprinosima
64,434 milijuna kuna ), kao ni obveze dobavljačima, a
ni riješiti "Program zbrinjavanja zaposlenika s umanjenom
sposobnošću", a kojih je u poduzeću "Hrvatske
šume" p.o Zagreb blizu tisuću i za koje se ne može u
šumarstvu naći posao koji odgovara preostatku njihove
radne sposobnosti.


Prijedlog "sanacije" kakav je u ime Nadzornog odbora
"Spačve", d.d. Vinkovci potpisao g. mr. D. Guzovski,
a kasnije druga poduzeća drvne industrije samo
"prepisivala", možemo izraditi i mi za poduzeće "Hrvatske
šume, p.o. Zagreb tako da umjesto plaćanja goriva
i maziva "INA"-i odnosno struje "HEP"-u i si. ponudimo
bezvrijedne dionice (npr. dionice "Spačve", d.d.
Vinkovci). Sve to u ime zaposlenika "Hrvatskih šuma",


p.o. Zagreb.
Prava sanacija tih poduzeća, ukoliko će se država
(Vlada RH) u to upuštati, može se provesti samo
stečajnim postupkom, a ne nikako prebacivanjem tereta
na druge (na "Hrvatske šume"), jer osim trenutne, postoji
i povijesna odgovornost pred potomcima za brigu o
nacionalnom dobru kakve su šume. Onima koji uporno
prave gubitke trebalo bi čak zabraniti preradu sirovine
koja potječe iz šuma RH, posebno kada bi se provjerilo
kako se njihovi proizvodi prodaju u izvozu i kolika se
šteta takvom prodajom nanosi Republici Hrvatskoj.


Nadamo se da ćete udovoljiti našem zahtjevu te
početi voditi brigu o poduzeću koje je u vlasništvu
Republike Hrvatske, jer u protivnom nama, zaposlenicima
"Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb, ostaje jedino
protiv Vas podnijeti kaznenu prijavu Državnom odvjetniku
Republike Hrvatske.


S poštovanjem!
Predsjednik G.Z.V.-a:
Ivan Zovak, dipl. inž. šum.


U privitku:


1. preslika Odluka Vlade RH
2. preslika zaključka Glavnoga zaposleničkog vijeća
"Hrvatskih šuma"p.o. Zagreb.
Dostaviti:
/. kao u naslovu


2. Ured predsjednika RH
3. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
4. Upravni odbor "Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb
5. direktor "Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb
6. Upravama šuma 1-16
7. Javnom pravobranitelju RH
8. članovima Glavnog zaposleničkog vijeća
9. Hrvatskom sindikatu šumarstva
10. Sindikatu zaposlenih u šumarstvu Bjelovar
U. javnim sredstvima priopćavanja
(hrva tskoj javn os ti)
12. pismohrana