DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Predraga Haramiju , mr. tajnika ureda ministra
obrane, dakle i dva člana s diplomom Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Imenovanje članova Upravnog odbora u potpunosti
je u skladu sa ZOŠ-om. Izbor je ovih osoba s
obzirom na njihovu stručnost i funkciju logičan i
razumljiv.
Uz još tri člana Upravnoga odbora izabrana između
zaposlenika poduzeća "Hrvatske šume", p. o.
Zagreb, Đure Kauzlarića , dipl. inž. upravitelja
Šumarije Vrbovec; Stjepana Lončara , dipl. inž.,
rukovoditelja Proizvodnog odjela i pomoćnika upravitelja
Uprave šuma Vinkovci i Antona S a b o a,
dipl. inž., rukovoditelja Plansko-analitičkog odjela
u Upravi šuma Delnice, u Upravnom odboru je pet
(većina) članova šumarske struke.
Predlagati Vladi Republike Hrvatske da svi članovi
Upravnoga odbora budu iz redova šumarske
struke ne može se ničim opravdati.
U šumarstvu niti rade niti su radili samo šumari.
Niti prethodni Upravni odbor nisu činili samo šumari.
Šumarstvo nije nikada služilo samo šumarima.
Šume su opće dobro od iznimnoga interesa za
Republiku Hrvatsku i tako će sigurno ostati i u budućnosti.


6. Poduzeće "Hrvatske šume", p. o. Zagreb, dosljedno
provodi revirni sustav. Tvrdnja o zabrinjavajućem
stanju u zapošljavanju mladih diplomiranih inže-
Uredništvo Šumarskog lista ovim potvrđuje nadanja
direktora "Hrvatskih šuma" p.o. Zagreb, kolege
Anđelka Serdarušića, dipl. inž. šum., kako zaista
nije potrebno pozivati se na Zakon o javnom
priopćavanju. Osim toga, rubrika "Izazovi i suprotstavljanja"
je i zamišljena tako da se kroz stručnu,
argumentiranu i dobronamjernu raspravu dođe do
ispravnih stajališta i rezultata, koji će pomoći hrvatskome
šumarstvu i preradi drva, a s tim i Državi
Hrvatskoj. Drago nam je ako smo pogodili, jer očito
"štofa" ima dovoljno. No, isto tako, ne smijemo zaboraviti
da je "Šumarski list" znanstveno-stručno i


Na 13. sjednici Upravnog odbora HŠD-a, održanoj


23. listopada 1997. godine, raspravljalo se o Primjedbama
na "Zaključke 101. skupštine HŠD-a održane
9. svibnja 1997. godine" koje je uputio direktor "Hrvatskih
šuma" p. o. Anđelko Serdarušić, dipl. inž. šumarstva.
U raspravi je bilo postavljeno nekoliko inačica glede
navedenog dopisa i to:
- dopis tiskati bez ikakvog komentara jer je on sam
dovoljan da članstvo HŠD-a još bolje shvati opravdanost
donesenih "Zaključaka"
-tiskati samo primjedbe Uredništva Šumarskog lista
- sastaviti zajednički odgovor U.O. HŠD-a po točkama
"Primjedbi".
nj era šumarstva kakvo do sada nije zabilježeno, netočna
je i nepotkrijepljena izmišljena tvrdnja.
Mogućnost zapošljavanja postoji u većem broju
šumarija. Nije moguće zaposliti sve one koji bi to
htjeli na području Zagreba ili drugih većih gradova,
kao što to nije bilo moguće ni u prošlosti.
Činjenica je da se na Šumarskome fakultetu u
Zagrebu ne školuju diplomirani inžinjer šumarstva
u skladu s potrebama hrvatskoga šumarstva ni poduzeća
"Hrvatske šume", niti ovo poduzeće samo
može postići usklađenost ponude i potražnje za
šumarskim stručnjacima.


7. Neopravdano i neovlašteno Upravni odbor Hrvatskog
šumarskog društva proglašava "Dan hrvatskog
šumarstva". Ako ga za to ovlasti Skupština
Hrvatskog šumarskog društva, Upravni odbor može
proglasiti "Dan hrvatskoga šumarskoga društva".
Prethodno bi trebalo utvrditi tko su stvarno
članovi Hrvatskoga šumarskog društva.
Ustavom Republike Hrvatske nije propisana promjena
naziva strukovne udruge. Poslije 20. lipnja
1991. godine trebalo sejoš dugo boriti za slobodnu
i nazavisnu Republiku Hrvatsku.
8. Nakon objavljenih "Zaključaka" osjećam duboko
razočaranje sa stanjem u Hrvatskom šumarskom
društvu. Tek sam zadovoljan što jedinstvo šumarske
struke ne uvjetuje jedna partija ijedna ideologija
kako je to bilo u nedavnoj prošlosti!.
staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva (koje
gaje 1877. godine i utemeljilo), te je i njegova zadaća
pored objavljivanja znanstvenih i stručnih
napisa, upoznati članstvo s radom, problemima, rješenjima
i zaključcima sa sjednica Upravnoga odbora
i Godišnje skupštine. Stoga smatramo daje Uredništvo
korektno izvršilo svoju zadaću. Naravno da
Uredništvo Šumarskog lista zahvaljuje "Hrvatskim
šumama" p.o. Zagreb, što kolektivnom pretplatom
pripomaže redovitom tiskanju časopisa, čime osigurava
svojim stručnjacima praćenje znanstvenih i
stručnih saznanja kao i mogućnost da i sami pišu.


- omogućiti "prozvanima" da dadu pojedinačne odgovore.


Od svega navedenog odlučili smo se za nešto proširenu
prvu inačicu, prije svega zbog neophodnog dobronamjernog,
popratnog, kratkog komentara koji je vjerojatno
nužan u ovoj i sličnim situacijama.


Održana skupština, nije imala za cilj zlonamjerno
pronalaženje krivaca, za danas evidentno i u hrvatskoj
javnosti poznato loše stanje u šumarstvu Hrvatske, nego
je putem utvrđivanja činjenica nastojala pronaći i predložiti
mjere, kako bi se to stanje popravilo. Zbog toga
su zaključci napisani u skladu s raspravom na skupštini
koja je bila dobronamjerna i s željom da se današnje stanje
popravi. To su u ostalom istakli svi koji su sudjelova