DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 81     <-- 81 -->        PDF

IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA


Anđelko Serdarušić, dipl. inž šum.
direktor "Hrvatskih šuma", p. o. Zagreb
Uredništvu Šumarskog lista i Hrvatskom šumarskom društvu (putem tajnika)


PRIMJEDBE NA "ZAKLJUČKE 101. SKUPŠTINE HŠD-a
ODRŽANE 9. SVIBNJA 1997. GODINE".


U Šumarskom listu br. 5-6 iz 1997. objavljeni su
"Zaključci" sa 101. skupštine HŠD-a održane 9. svibnja
1997. u kojima je iznijeto više netočnosti o odnosima
u hrvatskom šumarstvu, HŠD-u, poduzeću "Hrvatske
šume", te općenito hrvatskom društvu.


Radi istinitoga informiranja hrvatske strukovne
javnosti molim Vas da objavite ispravak dijela navoda u
"Zaključcima". Nadam se da se pritom ne moram pozivati
na odredbe Zakon o javnom priopćavanju.


To vas molim kao član HŠD-a, jedan od izvjestitelja
i sudionika rasprave na 101. skupštini HŠD-a, kao direktor
poduzeća "Hrvatske šume", p. o. Zagreb te kao
građanin Republike Hrvatske.


1. Tema stručne rasprave na 101. skupštini HŠD-a nije
bila danas i sutra poduzeća "Hrvatske šume",
nego "hrvatsko šumarstvo danas i sutra ", što je
bitno različito. To se vidi i iz poziva na Skupštinu
kao i iz zapisnika Skupštine. Činjenica je da su neki
od sudionika u raspravi (Starčević, Presečan,
Vukeli ć ...) željeli skrenuti raspravu samo
na poduzeće "Hrvatske šume", p. o. Zagreb, što ne
može biti razlog i opravdanje za netočno sročene
"Zaključke".
2. Zakonom o šumama Republike Hrvatske, člankom
22-a/l, propisano je da Sabor Republike Hrvatske
na prijedlog Upravnog odbora Poduzeća za šume
donosi dugoročni i srednjoročni plan razvoja šumarstva,
a ne strategiju i zamisao razvoja "Hrvatskih
šuma ", p. o. Zagreb. Upozoravati Ministarstvo
poljoprivrede i šumarstva i Vladu Republike
Hrvatske da uvede nešto što nije propisano i za što
nisu zaduženi, može samo stvarati zabunu u
javnosti.
Dostavljenoj
-Tajniku HŠD-a


- Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH
- Upravni odbor "Hrvatskih šuma"
- Hrvatski sindikat šumarstva
-Glavno zaposleničko vijeće "Hrvatskih šuma"
-Upravitelji uprava šuma 1 - 16
-Upravitelji šumarija 1-171
- Šumarski fakultet u Zagrebu
- Šumarski institut Jastrebarsko.
3. Odnos Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i
Vlade Republike Hrvatske prema poduzeću "Hrvatske
šume"; p. o. Zagreb, i šumarstvu u cijelosti
nije uvjetovao izostanak očekivanih rezultata i nezadovoljstvo
među šumarskim djelatnicima. Činjenica
je da šumarska djelatnost u Republici Hrvatskoj
unatoč mnogih okolnosti koje postoje ne
njezinom željom postiže bolje rezultate od mnogih
drugih djelatnosti, pa i od rezultata što ih je šumarstvo
postizalo prije ove Vlade ili prije ustroja neovisne
hrvatske države.
Poduzeće "Hrvatske šume", p. o. Zagreb, sigurno
je jedno od najpostojanijih i svrhovito ustrojenih
javnih poduzeća u Republici Hrvatskoj. Ovo poduzeće
podupire znanstveni i izobrazbeni rad Šumarskog
fakulteta i Šumarskog instituta, drvnoindustrijske
tvrtke Spačva, Gaj, Papuk ..., pa i sam Šumarski
list. Zasluga je ovoga poduzeća da šumarski
djelatnici imaju bolji položaj od zaposlenika
mnogih drugih djelatnosti u Republici Hrvatskoj, a
i od položaja zaposlenih u šumarstvu mnogih drugih
zemalja u tranziciji. Nezadovoljni mogu biti
tek pojedinci koji su izgubili povlastice i položaje
koje su imali.
4. Protuzakonito je u javnosti iznositi neistinu da
Vlada Republike Hrvatske od šumarstva u cijelosti
izdvaja sredstva u Proračun RH. Cijene drvnih
sortimenata ne utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.


5. Članak 21. Zakona o šumama Republike Hrvatske
u stavku drugom propisuje: "Vlada Republike Hrvatske
imenuje šest članova Upravnog odbora iz
redova stručnih i znanstvenih osoba, a tri člana biraju
radnici Poduzeća za šume na način utvrđen
Statutom".
U skladu s time Vlada Republike Hrvatske je imenovala
u Upravni odbor "Hrvatskih šuma" Marina
Go lob a, dipl. oecc, saborskog zastupnika; Stanislava
Se vera, dr., prof., pomoćnika ministra
poljoprivrede i šumarstva; Miju Jukića, dipl.
oecc, zamjenika ministra financija; Vladimira
Zagorca , generala pukovnika, pomoćnika ministra
obrane; Franju Prebanića , dipl. inž., načelnika
u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva i