DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 25     <-- 25 -->        PDF

A. Stefančić: UDIO DRVNIH SORTIMENATA U VOLUMENU KRUPNOG DRVA DO 7 CM PROMJERA.. Šumarski list br. 9-10. CXXI (1997). 479-497
pF_, = postotak trupaca za furnir -1 . razred kakvoće 6.2 Utjecaj tarifnog niza na udio drvnih


pF n= postotak trupaca za furnir - II. razred kakvoće sortimenata u volumenu krupnog drva do
7 cm promjera


pF = postotak trupaca za furnir
p, = postotak trupaca za piljenje -1 . razred kakvoće Rezultate istraživanja utjecaja tarifnog niza na strukturu
drvnih sortimenata u volumenu krupnog drva izra


pn = postotak trupaca za piljenje - II. razred kakvoće


zili smo relativnim faktorom f i prikazali u tablicama:


pm = postotak trupaca za piljenje - III. razred kakvoće


- za hrast lužnjak - tablica 8
pt = postotak trupaca ukupno


- za hrast kitnjak - tablica 10
pt0 = postotak tanje tehničke oblovine


- za poljski jasen-suši tip-tablica 12
pp= postotak prostornog drva


Obrojčavanje tarifnih nizova izvršeno je kao u prop0=
postotak otpada gramu HS-Fond.


6.3 Izračun količine drvnih sortimenata
Količina drvnih sortimenata izračunava se za svaki
debljinski stupanj posebno, a zbrajanjem istih dobijemo
ukupnu količinu drvnih sortimenata.


Izračun se obavlja po sljedećim jednadžbama:


1. VF [ = (Vi*0.01« PIF I + V2-0.01.p2Fi + --- + Vn.0.01-PnF_I).f
2. VF_n=(V1«0.0] P,F,I + V2.0.01.p2F_,,+ ... + Vn.0.01.pnFI,)-f
3. VF =(V, -0.01-PiF + v2-o.oi.P2F + ... + vn.o.oi.PnF).f
4. V, =(V|«0.01< pn + V2.0.01.p2I + ... + Vn.0.01-pn,).f
5. V„ (V, «0.01-Pl II VV0.01´ P2 + . + Vn-0.01-PnI,).f
6- V,„ =(V, -0.01 PIIII + V 2´0.01´P2|,I + . + vn.o.oi.Pn,,,).f
7. Vt =(V, «0.01 Pi, + V2«0.01*P2t +. + Vn.0.01-Pnt).f
8. V, =V, .0.01«, Itn + V,-0.01V vn-o.oi.Pnto
P2to


9. Vp =(V,.0.01.plp+V2-0.01-p2p+...+Vn.0.01-pnp)n(V,.0.01.p,t + V2-0.01-P2t + Vn.0.01-Pnt)´(l-f)
10. V„ =V, -0.01-Pio V2-0.01.p2o . + V´0.01´ Pno
gdje je:
VF_, = volumen trupaca za furnir-1. razred kakvoće
VF_„= volumen trupaca za furnir- II. razred kakvoće
VF = volumen trupaca za furnir
V| = volumen trupaca za piljenje -1 . razred kakvoće
Vi, = volumen trupaca za piljenje - II. razred kakvoće
Vm = volumen trupaca za piljenje - III. razred kakvoće
V, = volumen trupaca ukupno
Vto = volumen tanje tehničke oblovine
Vp= volumen prostornog drva
V0= volumen otpada
V, ,V2 ,V„ = volumen krupnog drva odgovarajućeg debljinskog stupnja
Vrijednosti PF_,, Pv a , . . . , po za odgovarajuću vrstu drveća i debljinski stupanj očitamo iz tablica 7, 9 i


vrijednost relativnog faktora / iz tablica 8, 10 i 12.