DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA


KAKO OBILJEŽITI DAN NAŠEGA ŠUMSKOGA BOGATSTVA I STRUKE


Šumsko bogatstvo Republike Hrvatske zaslužuje veću pozornost javnosti i vlasti od
danas aktualne. Šume kao ekosustavi sudjeluju u zaštiti okoliša više od onoga što se
spominje prilikom obilježavanja Dana zaštite okoliša, Dana planeta Zemlje, Dana.voda,
Dana biološke raznolikosti, te općenito svih onih dana kojima obilježavamo skrb za
okoliš. Uvidjevši spomenuti nedostatak, Hrvatsko šumarsko društvo donosi, na svojoj


101. redovitoj godišnjoj skupštini 9. svibnja 1997., Odluku o obilježavanju jednoga dana
u godini, kad bi se u javnosti, putem tiska, Hvatske televizije, te predavanjima govorilo
o šumi i o šumarskoj struci. Odlučeno je da to bude svake godine 20. lipnja, a dan
je nazvan Danom hrvatskoga šumarstva.
Iz rasprava koje su prije toga vođene, može se zaključiti kako bi se taj dan odnosio na
iznošenje činjenica o bogatstvu hrvatskih šuma, kako onih o kojima šumarska struka
skrbi već dugo vremena, gotovo dva stoljeća (današnje državne šume kojima gospodari
javno poduzeće "Hrvatske šume" p.o. Zagreb), tako i privatnih šuma, zakonom zaštićenih
šuma u različitim kategorijama prema Zakonu o zaštiti prirode, park-šuma, parkova
u kojima se nalazi šumsko drveće i grmlje, drvoreda, vjetrozaštitnih pojaseva različitih
kategorija šuma s posebnom namjenom i dr.


Na taj dan, koji bi bolje obuhvatio ono stoje zamišljeno kad bi se nazvao Danom šume
i šumarstva u Hrvatskoj, govorilo bi se u promidžbenom smislu o značenju šume za
zaštitu okoliša i za hrvatsko gospodarstvo u sirovinskom, energetskom, prehrambenom,
farmaceutskom, genetskom, estetskom, turističkom, zdravstvenom, hortikulturnom,
lovnom i drugom ozračju. Predloženi datum je posebice prikladan, jer je šumska vegetacija
u mjesecu lipnju već potpuno razvijena, pa se može ukazati na sve njezine ljepote
i koristi.


Taj će dan zasigurno pozdraviti svi oni koji o šumi ovise i skrbe o okolišu, od nevladinih
udruga i vladinih institucija, kao što su danas Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva,
Državna uprava za zaštitu okoliša, Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne
baštine, javna poduzeća "Hrvatske šume", "Hrvatske vode", HEP i dr., kao i šira hrvatska
javnost, a isto tako se pruža mogućnost pozvati na raspravu sve one koji ugrožavaju
šume vlastitom industrijom i energetikom te one koji skrbe o otpadu.


To je prilika za održavanje stručnih šumarskih skupova na kojima se raspravlja o odnosu
šume i okoliša, ulozi šume u zaštiti prirode, te istovremeno gospodarskom značenju
šume uz održavanje njezine potrajnosti. Prilika je to za okupljanje svih šumarskih
stručnjaka, i onih koji u relativno malome broju rade u različitim državnim institucijama,
a značajno utječu prilikom donošenja odluka (ministarstva, inspekcijske službe, državne
uprave, javna poduzeća osim "Hrvatskih šuma").


Dani šume i šumarstva u Hrvatskoj, koji će se od 1998. održavati svake godine 20. lipnja,
ne isključuju održavanje Dana "Hrvatskih šuma", Dana Šumarskoga fakulteta, Dana
Šumarskoga instituta Jastrebarsko, u dane kako je to u njihovoj tradiciji. Obilježavanje
spomenutih dana te sudjelovanje navedenih institucija u zajedničkim danima ojačalo
bi promidžbu tj. pojasnilo istinu o šumi i šumarstvu u Hrvatskoj, uz sudjelovanje svih institucija
u kojima se nalaze članovi Hrvatskoga šumarskog društva. Uz dobar izbor sadržaja
koji bi u tekućoj godini bio zanimljiv, postigao bi se zasigurno željeni učinak.


Prof. dr. sc. B. Prpić


Naslovna stranica - Front page:
Kopački rit, Sakadaš - Crna topola za vrijeme poplave
Kopački Rit, Sakadaš - Black poplar flooded
(Foto: D. Getz)


Naklada 1600 primjeraka