DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 115     <-- 115 -->        PDF

H-ić) na Lokrumu. Zbornik radova sa Simpozija
održanog od 08.-11.09.1987 u Dubrovniku u organizaciji
Sveučilišta u Zagrebu, 291-299,
Zagreb.


126. Rauš,Đ., & J. Vukelić, 1989: Rezultati komparativnih
istraživanja šumske vegetacije na
području sušenja hrasta lužnjaka. Glas. šum.
pokuse, knj. 25: 53-66, Zagreb.
127. Rauš,Đ., & Ž. Španjol, 1989: Prilog bibliografiji
prirodoslovnih radova o otoku Rabu.
Glas. šum. pokuse, knj. 25: 279-283, Zagreb.
128. Rauš, Đ., &S. Matić, 1990: Vegetacijska i uzgojna
istraživanja u G.J. "Vukovarske Dunavske
ade" P.J. Šumarije Vukovar. Šum. list 1-2: 5-44,
Zagreb.
129. Rauš, Đ., 1990: Život i djelo akademika Milana
Anića. Glas. šum. pokuse, 26: 13-32, Zagreb.
130. Rauš, Đ.,&J. Vukelić &Ž. Španjol, 1990:
Prijedlog za zaštitu nekih šumskih objekata u
okolini Krasna polja u sjevernom Velebitu (zavičajnom
mjestu akademika Milana Anića).
Glas. šum. pokuse, knj. 26: 173-181, Zagreb.
131.
Rauš,Đ.,S. Matić &B. Prpić, 1990: Model
za njegu i obnovu park šume Čikat na Lošinju.
Šum. list 6-8: 213-225, Zagreb.
132.
Rauš, Đ., 1990: Sukcesija šumske vegetacije u
bazenu Spačva u razdoblju 1970-1989. god.
Šum. list 9-10: 341 -356, Zagreb.
133.
Rauš, Đ., 1990: Vegetacija ritiskih šuma uz rijeku
Dravu od Varaždina do Osijeka. Naučni
skup "Populacija, vrsta i biocenoza" (Povodom
80 godina rođenja profesora dr. Živka Slavnića),
Rezimei referata, Sarajevo.
134. Rauš, Đ.,&B. Prpić, 1991: Situation der flussauen
in Jugoslawien. Laufener Seminarbeitr.
4/91, 58-65, Akad. Natursch. Landschaftspfl.
(ANL) - Laufen/Salzach.
135.
Rauš, Đ., 1991: Zaštita prirode i čovjekova
okoliša (udžbenik). Sveučilišna naklada, Zagreb.
136. Rauš, Đ., & J. Vukelić, 1991: Spiraea salicifolia
L. in Croatian forests. Acta Bot. Croat. 50:
107-113, Zagreb.
137.
Rauš, Đ., & J. Vukelić, 1991: Synoekologisch-
vegetative eigenschaften der Rotbuche
(Fagus sylvatica L.) in Pannonischen gebiet
Kroatiens. 3. IUFRO - Buchensymposium, 127141,
Zvolen.
138. Rauš, Đ., 1992: Hortikultura ruralnog područja
istočne Slavonije u općinama Vinkovci, Vukovar
i Županja. Glas. šum. pokuse 28: 179-212,
Zagreb.
139. Rauš,Đ.,I. Trinaj stić,J. Vukelić & J.Med
v e d o v i ć, 1992: Biljni svijet hrvatskih šuma,
Rauš, Đ. (urednik). U: Šume u Hrvatskoj, Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu i J.P. Hrvatske
šume, 33-77, Zagreb.


140.
Rauš, Đ., I. Trinajstić, J. Vukelić & J.
Medvedović , 1992: Karta šumskih zajednica
Hrvatske 1 : 500000, Rauš, Đ. (urednik). U: Šume
u Hrvatskoj, Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu i J.P. Hrvatske šume, 79-80, Zagreb.
141.
Rauš, Đ., Š. Meštrović, I. Trinajstić, J.
Vukelić & Ž. Španjol, 1992: Zaštićeni prirodni
objekti u hrvatskim šumama, Rauš, Đ.
(urednik). U: Šume u Hrvatskoj, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu i J.P. Hrvatske šume,
197-222, Zagreb.
142.
Rauš,Đ., 1992: Šume i šumarstvo u obnovi i razvoju
istočne Hrvatske. Zbornik znanstvenostručnog
skupa Obnove I razvoja istočne Hrvatske,
39-60, Bizovačke Toplice.
143. Rauš,Đ., 1992: Vegetacija ritskih šuma uz rijeku
Dravu od Varaždina do Osijeka s težištem na
varaždinske podravske šume. Glas. šum. pokuse
28: 245-256, Zagreb.
144. R a u š, Đ., & J. V u k e 1 i ć, 1992: Bibliografija radova
istraživača zavoda za istraživanja u šumarstvu
Šumarskog fakulteta u Zagrebu za razdoblje
1986-1990. Glas. šum. pokuse 28: 279-316,
Zagreb.
145. Rauš, Đ., & J. Vukelić, 1993: Fitocenološki
aspekt sušenja šuma u Turopoljskom lugu. Glas.
šum. pokuse 29: 275-294, Zagreb.
146. Rauš, Đ., 1993: Fitocenološka osnova i vegetacijska
karta nizinskih šuma srednje Hrvatske.
Glas. šum. pokuse 29: 335-364, Zagreb.
147. Rauš, Đ., 1993: Vegetacija ritskih šuma Podravine
u okolici Legrada na ušću Mure u Dravu.
Zbornik Simpozija "Pevalek": 87-100, Koprivnica.
148. Rauš, Đ., &T. Đuričić, 1993: Prirodne osobine
specijalnog botaničkog rezervata Mali Kalnik
(prethodno priopćenje). Zbornik Simpozija "Pevalek":
101-116, Koprivnica.
149. Rauš, Đ., & J. Vukelić 1993: Šumska vegetacija
u području HE "Novo Virje". Glas. šum.
pokuse posebno izdanje 4: 391-404, Zagreb.
150. Rauš, Đ., 1993. Značenje i uloga "Glasnika za
šumske pokuse" tijekom 66 godina (1926-1992)
njegova izlaženja u Zagrebu. Glas. šum. pokuse
posebno izdanje 4: 405-424, Zagreb.
151. Rauš,©., &J. Vukelić, Ž. Špa nj ol&T. Đuričić,
1994: Rezultati vegetacijskih istraživanja
na trajnim pokusnim plohama NP "Risnjak".
Zbornik Savjetovanja NP "Risnjak" str. 43-70,
Crni lug.